Denník N

Čím to je, čím to je, že niektoré štátne nemocnice sú aj v pluse?

Je to o manažmente nemocníc, lepších platbách, lokalizácií, náročnosti pacientov alebo je to v právnej forme? Bohužiaľ, pri štátnych nemocniciach môžeme hovoriť väčšinou o právnej forme ale mali/máme a budeme tu mať aj výnimky.

Podľa najnovšej správy ministerstva zdravotníctva sa lepšie darí nemocniciam kde je 100% akcionárom štát. V roku 2018 vykonávalo svoju činnosť 8 akciových spoločností, z ktorých 6 spoločností skončilo s kladným výsledkom hospodárenia. Záporný výsledok hospodárenia dosiahla Letecká vojenská nemocnica a spoločnosť Debitum, a. s., ktorá slúžila len na oddlženie.

Tabuľka 1 Hospodárenie nemocníc, kde je 100% akcionárom štát

ROK 2018 Výnosy Náklady Výsledok hospodárenia po zdanení
Letecká vojenská nemocnica, a. s. 5 303 748 € 5 673 839 € – 366 050 €
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 79 948 537 € 79 665 825 € 860 509 €
Nemocnica Poprad, a. s. 44 104 662 € 44 037 453 € 67 209 €
Debitum, a. s. (Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia, a. s.) –   € 149 778 408 € –   149 778 408 €
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 46 404 819 € 45 950 217 € 353 551 €
Východoslovenský onkologický ústav, a. s. 21 997 243 € 20 387 364 € 1 259 206 €
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 55 750 866 € 55 115 076 € 491 494 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 6 513 006 767 € 6 423 028 187 € 89 978 580 €

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva, 2019

Manažment nemocníc

Štyri veľké ústavy a jedna väčšia nemocnica (o ktorej sa už dlhodobo hovorí, že bude fakultnou nemocnicou) dokážu vykazovať zisk (nehovoriac o nemocniciach, ktoré patria pod Svet Zdravia alebo Agel), pričom ostatné štátne nemocnice také niečo ešte nedokázali (česť výnimkám FNsP Nové Zámky, FN Nitra (za akú cenu)).

V súčasnosti môžeme vidieť ako sa riaditelia v štátnych nemocniciach vymieňajú. Je už zvykom, že riaditeľ UNB sa mení na ročnej báze, a podobne je to aj v iných kľúčových nemocniciach. Manažment nemocnice má minimálne skúsenosti s vedením ľudí (aj preto máme nedostatok lekárov). Nezabezpečujú lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál. Mladí lekári sú nútení sa zaväzovať pre prácu v nemocnici niekoľko rokov pri nástupe na atestáciu, inak budú platiť penále. Platia ušlú mzdu pri atestácií mimo svojej nemocnice a o priestoroch a sebarealizácií je aj zbytočné hovoriť, samozrejme sú aj výnimky.

Nemocnice nemajú žiadne stanovené finančné (okrem EBITDA) ani kvalitatívne ciele. Preto môžeme dedukovať, že ministerstvo ich neriadi, a to obom stranám očividne vyhovuje.

Platby zdravotných poisťovní

Nemocnice, ktoré sú akciovými spoločnosťami, majú lepšiu vyjednávaciu pozíciu, pretože môžu sa obhajovať „nás nikto neoddlží, my potrebujeme vyššie platby, aby sme vedeli vykryť naše náklady“. Jediná cesta je, a to sa udialo aj v prípade VšZP, keď MZ SR zvýšilo základne imanie.

Lokalizácia a náročnosť pacientov

Lokalizácia hovorí najmä o špecializácií nemocnice na určité ochorenia ale aj o konkurencieschopnosti medzi nemocnicami. Na severozápade máme takmer raz tak nemocníc ako na južnom Slovensku, podobne je to aj na východe. Zaujímavé je to, že tým súkromným sa darí. Zároveň môžeme hovoriť o hrozbe, kedy sa z veľkých nemocníc stanú súkromné akciové spoločnosti orientované na zisk a na vyberanie hrozienok zo systému verejného zdravotného poistenia. A opäť tí najťažší pacienti zostanú pre tie najväčšie štátne nemocnice, ktoré vykryje štát, ak by skončila opäť v dlhoch.

Právna forma

V tomto prípade môžeme hovoriť o jedinom relevantnom faktore v našom slovenskom štátnom prípade, a to je právna forma.

Akciovky ručia za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, ale akcionár neručí vôbec za záväzky spoločnosti -> nemocnice môžu čeliť vážnej hrozbe exekúcií či konkurzov.

Rovnako dôležitým znakom sú tvrdé rozpočtové obmedzenia, kedy štát neručí za platobnú schopnosť, t.j. pri zlom hospodárení  hrozí bankrot, a nie oddlženie zo strany štátu. A výsledkom by mali byť prehľadné finančné vzťahy, účtovníctvo a povinný nezávislý audit.

Riešenie

Forma akciových spoločností nevyrieši problém zadlženosti slovenských nemocníc. Riešenie je vytvoriť vo všetkých nemocniciach nové transparentné výberové konania, zriadenie holdingovej spoločnosti alebo zvýšenie kompetencií oddelenia riadenia nemocníc (ÚRPO) na MZ SR a tvrdé dodržiavanie stanovených cieľov na oddelenia. Ostatné veci ako centralizácia nákupov a iných podobných činnosti by prišla ruka v ruke s navrhnutými opatreniami.

 

Teraz najčítanejšie

David Balla

David je analytik v zdravotníctve, ktorý sa vrátil zo zahraničia aby zlepšoval prostredie v ktorom vyrastal. Má skúsenosti z ministerstva zdravotníctva, kde mal na starosti napr. obstarávanie lôžok, porovnávanie efektivity poskytovateľov zdr. starostlivosti. Rozbiehal analýzy v onkológií, na krátky čas pracoval pre Eset a dnes opäť pracuje na ministerstve. Inak sa venuje dobrovoľníctvu a okrem iného založil 2 weby, GetOutside podporujúci mladých k štúdiu v zahraničí a Horami dolami, kde sa prezentujú tie najlepšie lokality na Slovensku.