Denník N

Základné ľudské práva ako kľúč ku klimatickým riešeniam

Spoločné vyhlásenie: Ľudskoprávne a environmentálne organizácie musia hľadať odpovede na klimatickú krízu spoločne

Kumi Naidoo a Jennifer Morgan

Naše organizácie bojujú za svet, kde ľudia prosperujú v zdravom a bezpečnom prostredí a kde majú ľudské práva prednosť pred ziskom korporácií. Aby sme mali šancu tento súboj vyhrať, musíme klimatickej kríze čeliť ako jeden celok, spojení v najsilnejšom a najrozmanitejšom hnutí, aké kedy vzniklo. Iba tak docielime, že svetoví lídri a líderky začnú brať túto núdzovú situáciu vážne.

Skutočné riešenia klimatickej katastrofy musia v prvom rade dbať o základné ľudské práva, a preto vyzývame každého jedného človeka, ktorý si váži ľudskú dôstojnosť a dobré životné podmienky, aby sa s plným nasadením pridal k volaniu po svetovej klimatickej spravodlivosti. Rovnako vyzývame tie a tých, ktorí pracujú v prospech ochrany našej planéty, aby zamerali svoje úsilie najmä na ľudské spoločenstvá, ktoré sa o klimatickú krízu najmenej pričinili, ale sú ňou najviac zasiahnuté.

Organizácie, jednotlivci a jednotlivkyne aktívne v oblasti ochrany ľudských práv môžu prispieť do boja za klimatickú spravodlivosť svojimi schopnosťami a skúsenosťami. Na to, aby sme prekonali klimatickú krízu, však naše spoločné hnutie musí dosiahnuť silu primeranú jej vážnosti. Preto sa spájame a naliehavo žiadame aj ostatné environmentálne a ľudskoprávne organizácie a zoskupenia, aby sa k nám pridali.

Čeliť tejto katastrofe dokážeme len vtedy, ak sa dokážeme prepájať viac ako kedykoľvek predtým a zároveň prijať bezprecedentný záväzok voči našej planéte. Ide o prežitie. Prudký nárast uhlíkových emisií spustil nevídané, nebezpečne destabilizujúce zmeny zemskej klímy. Nedbalosť vlád a korporácií vystavuje milióny ľudí napospas čoraz extrémnejším výkyvom počasia a kalamitám. Náš čas na podniknutie rozhodujúcich krokov sa kráti, konať musíme práve teraz.

Nedajte sa zmiasť; dôsledky klimatickej zmeny už dnes obmedzujú naše práva na zdravie, potraviny, vodu, bývanie, prácu, a dokonca samotné právo na život. Najpálčivejšie ich pociťujú ľudia, ktorí žijú v oblastiach s nestabilnými alebo extrémnymi klimatickými podmienkami, v chudobe či útlaku. Ľudská spoločnosť už nemôže pokračovať týmto spôsobom. Ľudia potrebujú prístup k spravodlivosti, vlády musia pracovať v ich prospech a korporácie niesť zodpovednosť za svoje pôsobenie.

Nadišiel čas bezodkladne konať. Je evidentné, že existuje spoločná vôľa meniť veci k lepšiemu. Študentky a študenti vychádzajú do ulíc a žiadajú bezpečnú budúcnosť. Skupiny pôvodného obyvateľstva otvorene bránia svoju zem, vodu a práva. Zamestnanci a zamestnankyne požadujú bezpečnú a spravodlivo zaplatenú prácu v lepšom a čistejšom priemysle. Aktivistky a aktivisti za práva žien predkladajú množstvo feministických riešení. Náboženskí lídri a líderky vyzývajú na ochranu ľudských spoločenstiev a prírody. Vedci a vedkyne zhromažďujú a zverejňujú dôkazy, ktoré nám pomôžu z tejto krízy vyviaznuť.

Poznáme problémy, ktorým čelíme, a vieme, že sa dajú riešiť. Riešenia sú nám dostupné; či už ide o obnoviteľné zdroje energie alebo rešpektovanie základných ľudských práv, ochranu kultúrneho dedičstva a uprednostnenie potrieb ľudí pred chamtivosťou korporácií.

Všetky naše organizácie už pracujú na zmiernení klimatickej zmeny; každá prispieva svojím dielom a zo svojej pozície. V tejto chvíli, keď nás ohrozuje stav klimatickej núdze, musíme naše kauzy prepojiť a spojiť sily v globálnom hnutí.

Obrancovia a obrankyne environmentálnych ľudských práv, utláčané skupiny pôvodného obyvateľstva i lokálni aktivisti a aktivistky už dlhú dobu podstupujú najväčšie osobné riziká v boji proti ničeniu životného prostredia. Dnes ich v tomto zápase podporujú stále sa rozrastajúce masové hnutia, ako napríklad školské štrajky za klímu, hnutie Extinction Rebellion či aktivisti a aktivistky v USA požadujúci implementáciu balíčka environmentálnych a ekonomických zákonov, takzvaný Green New Deal.

V tejto novej ére klimatického aktivizmu nesmú ostať ľudské práva v úzadí. Naopak, je absolútne kritické, aby sa organizácie aktívne v obrane ľudských práv spojili s environmentálnymi organizáciami a spoločne chránili spoločenstvá a jednotlivcov či jednotlivkyne, ktoré ako prvé čelia následkom klimatickej krízy.

Preto sa 18. a 19. septembra 2019 stretne stopäťdesiat predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácii a aktivistov a aktivistiek z celého sveta na Občianskom samite o klíme, právach a prežití (People’s Summit on Climate, Rights and Human Survival). Spolu s Úradom OSN pre ľudské práva budeme podporovať požiadavky ľudí na okamžitú a nebojácnu klimatickú akciu zo strany vlád s cieľom chrániť ľudské spoločenstvá. Veríme v potenciál tohto rôznorodého hnutia, ktoré môže uchrániť súčasné i budúce generácie. Jednotne požadujeme klimatickú spravodlivosť.

Signatári a signatárky vyhlásenia:

 • Carroll Muffett, prezident a CEO, Center for International Environmental Law
 • Chris Grove, výkonný riaditeľ, ESCR-Net
 • Ellen Dorsey, výkonná riaditeľka, Wallace Global Fund
 • Gillian Caldwell, CEO, Global Witness
 • Iago Hairon Souza, koordinátor, Engajamundo
 • Jennifer Morgan, medzinárodná výkonná riaditeľka, Greenpeace International
 • Kumi Naidoo, generálny tajomník, Amnesty International
 • May Boeve, výkonná riaditeľka, 350.org
 • Phil Bloomer, výkonný riaditeľ, Business & Human Rights Resource Centre
 • Philip Alston, Center for Human Rights and Global Justice Chair, New York University
 • Sofia Monsalve, generálna tajomníčka, FIAN International
 • Thalita Silva e Silva, koordinátorka, Engajamundo
 • Sharan Burrow, generálna tajomníčka, International Trade Union Confederation

Kumi Naidoo je generálny tajomník Amnesty International, Jennifer Morgan je výkonná riaditeľka Greenpeace International.

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/