Denník N

Základné ľudské práva ako kľúč ku klimatickým riešeniam

Spoločné vyhlásenie: Ľudskoprávne a environmentálne organizácie musia hľadať odpovede na klimatickú krízu spoločne

Kumi Naidoo a Jennifer Morgan

Naše organizácie bojujú za svet, kde ľudia prosperujú v zdravom a bezpečnom prostredí a kde majú ľudské práva prednosť pred ziskom korporácií. Aby sme mali šancu tento súboj vyhrať, musíme klimatickej kríze čeliť ako jeden celok, spojení v najsilnejšom a najrozmanitejšom hnutí, aké kedy vzniklo. Iba tak docielime, že svetoví lídri a líderky začnú brať túto núdzovú situáciu vážne.

Skutočné riešenia klimatickej katastrofy musia v prvom rade dbať o základné ľudské práva, a preto vyzývame každého jedného človeka, ktorý si váži ľudskú dôstojnosť a dobré životné podmienky, aby sa s plným nasadením pridal k volaniu po svetovej klimatickej spravodlivosti. Rovnako vyzývame tie a tých, ktorí pracujú v prospech ochrany našej planéty, aby zamerali svoje úsilie najmä na ľudské spoločenstvá, ktoré sa o klimatickú krízu najmenej pričinili, ale sú ňou najviac zasiahnuté.

Organizácie, jednotlivci a jednotlivkyne aktívne v oblasti ochrany ľudských práv môžu prispieť do boja za klimatickú spravodlivosť svojimi schopnosťami a skúsenosťami. Na to, aby sme prekonali klimatickú krízu, však naše spoločné hnutie musí dosiahnuť silu primeranú jej vážnosti. Preto sa spájame a naliehavo žiadame aj ostatné environmentálne a ľudskoprávne organizácie a zoskupenia, aby sa k nám pridali.

Čeliť tejto katastrofe dokážeme len vtedy, ak sa dokážeme prepájať viac ako kedykoľvek predtým a zároveň prijať bezprecedentný záväzok voči našej planéte. Ide o prežitie. Prudký nárast uhlíkových emisií spustil nevídané, nebezpečne destabilizujúce zmeny zemskej klímy. Nedbalosť vlád a korporácií vystavuje milióny ľudí napospas čoraz extrémnejším výkyvom počasia a kalamitám. Náš čas na podniknutie rozhodujúcich krokov sa kráti, konať musíme práve teraz.

Nedajte sa zmiasť; dôsledky klimatickej zmeny už dnes obmedzujú naše práva na zdravie, potraviny, vodu, bývanie, prácu, a dokonca samotné právo na život. Najpálčivejšie ich pociťujú ľudia, ktorí žijú v oblastiach s nestabilnými alebo extrémnymi klimatickými podmienkami, v chudobe či útlaku. Ľudská spoločnosť už nemôže pokračovať týmto spôsobom. Ľudia potrebujú prístup k spravodlivosti, vlády musia pracovať v ich prospech a korporácie niesť zodpovednosť za svoje pôsobenie.

Nadišiel čas bezodkladne konať. Je evidentné, že existuje spoločná vôľa meniť veci k lepšiemu. Študentky a študenti vychádzajú do ulíc a žiadajú bezpečnú budúcnosť. Skupiny pôvodného obyvateľstva otvorene bránia svoju zem, vodu a práva. Zamestnanci a zamestnankyne požadujú bezpečnú a spravodlivo zaplatenú prácu v lepšom a čistejšom priemysle. Aktivistky a aktivisti za práva žien predkladajú množstvo feministických riešení. Náboženskí lídri a líderky vyzývajú na ochranu ľudských spoločenstiev a prírody. Vedci a vedkyne zhromažďujú a zverejňujú dôkazy, ktoré nám pomôžu z tejto krízy vyviaznuť.

Poznáme problémy, ktorým čelíme, a vieme, že sa dajú riešiť. Riešenia sú nám dostupné; či už ide o obnoviteľné zdroje energie alebo rešpektovanie základných ľudských práv, ochranu kultúrneho dedičstva a uprednostnenie potrieb ľudí pred chamtivosťou korporácií.

Všetky naše organizácie už pracujú na zmiernení klimatickej zmeny; každá prispieva svojím dielom a zo svojej pozície. V tejto chvíli, keď nás ohrozuje stav klimatickej núdze, musíme naše kauzy prepojiť a spojiť sily v globálnom hnutí.

Obrancovia a obrankyne environmentálnych ľudských práv, utláčané skupiny pôvodného obyvateľstva i lokálni aktivisti a aktivistky už dlhú dobu podstupujú najväčšie osobné riziká v boji proti ničeniu životného prostredia. Dnes ich v tomto zápase podporujú stále sa rozrastajúce masové hnutia, ako napríklad školské štrajky za klímu, hnutie Extinction Rebellion či aktivisti a aktivistky v USA požadujúci implementáciu balíčka environmentálnych a ekonomických zákonov, takzvaný Green New Deal.

V tejto novej ére klimatického aktivizmu nesmú ostať ľudské práva v úzadí. Naopak, je absolútne kritické, aby sa organizácie aktívne v obrane ľudských práv spojili s environmentálnymi organizáciami a spoločne chránili spoločenstvá a jednotlivcov či jednotlivkyne, ktoré ako prvé čelia následkom klimatickej krízy.

Preto sa 18. a 19. septembra 2019 stretne stopäťdesiat predstaviteľov a predstaviteliek mimovládnych organizácii a aktivistov a aktivistiek z celého sveta na Občianskom samite o klíme, právach a prežití (People’s Summit on Climate, Rights and Human Survival). Spolu s Úradom OSN pre ľudské práva budeme podporovať požiadavky ľudí na okamžitú a nebojácnu klimatickú akciu zo strany vlád s cieľom chrániť ľudské spoločenstvá. Veríme v potenciál tohto rôznorodého hnutia, ktoré môže uchrániť súčasné i budúce generácie. Jednotne požadujeme klimatickú spravodlivosť.

Signatári a signatárky vyhlásenia:

 • Carroll Muffett, prezident a CEO, Center for International Environmental Law
 • Chris Grove, výkonný riaditeľ, ESCR-Net
 • Ellen Dorsey, výkonná riaditeľka, Wallace Global Fund
 • Gillian Caldwell, CEO, Global Witness
 • Iago Hairon Souza, koordinátor, Engajamundo
 • Jennifer Morgan, medzinárodná výkonná riaditeľka, Greenpeace International
 • Kumi Naidoo, generálny tajomník, Amnesty International
 • May Boeve, výkonná riaditeľka, 350.org
 • Phil Bloomer, výkonný riaditeľ, Business & Human Rights Resource Centre
 • Philip Alston, Center for Human Rights and Global Justice Chair, New York University
 • Sofia Monsalve, generálna tajomníčka, FIAN International
 • Thalita Silva e Silva, koordinátorka, Engajamundo
 • Sharan Burrow, generálna tajomníčka, International Trade Union Confederation

Kumi Naidoo je generálny tajomník Amnesty International, Jennifer Morgan je výkonná riaditeľka Greenpeace International.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/