Denník N

Ako milovať a zlepšiť svoj sexuálny život

Ak by sa článok volal: ako sa stať lepším milencom, tak by zúžil sexualitu na jeden rozmer. Ale ona je oveľa bohatšia. Preto si povieme niečo o tom, ako viac milovať a tým zlepšiť aj svoj sexuálny život…

Najväčším ľudským orgánom je koža. Ak by sme ju rozprestreli, dosahuje približne 2 m2. Možno hovoriť o miliónoch nervových zakončení, ktoré čakajú na dotyk. Je znakom tejto doby, že kladie veľký dôraz na sex. A pritom, mnohé naše potreby dokáže naplniť obyčajný dotyk. Ak by sme sa viac dotýkali, menej často by sme upierali pohľad na sex. Iste, na niektoré veci dotyk nestačí. Existuje niekoľko spôsobov, ako prejaviť lásku. Ale len jeden z nich sa odohráva v telesnej rovine. Veľa mužov si myslí, že ich primárnym jazykom lásky – je láska prejavená v telesnej rovine. Ale tak to nie je. Možno ak by sa s partnerkou viac dotýkali, menej by očakávali od samotnej sexuality a neboli by na ňu tak fixovaní.

Hormón blízkosti

Túžba po dotyku patrí k základným ľudským potrebám. Vďaka dotyku vieme, že sme v bezpečí, že sme pre niekoho dôležitý, vzácny a niekým milovaný. Dotyk, bozkávanie, pohlavný styk, ale aj napríklad dôverný rozhovor s milovanou osobou, sa spája s vyplavovaním oxytocínu v organizme. Oxytocín spoluvytvára a posilňuje puto medzi dvoma ľuďmi. Okrem toho vedie k vylučovaniu dopamínu a endorfínu, preto je dotyk s tým druhým taký príjemný. S druhou osobou sa spája vyplavenie oxytocínu a keď znova a znova sa s ním stretneme a nielen stretneme, puto ktoré vzniklo sa prehlbuje. Časom vznikne zvyková slučka – milovaná osoba = oxytocín. A preto, ak ten druhý odíde, toto puto sa zlomí a vznikne bolesť.

Citové puto

Kedysi sa hovorilo o citovej väzbe medzi matkou a dieťaťom. Dnes už vieme, že takáto citová väzba je aj medzi mužom a ženou. Milostný vzťah je vlastne odpoveďou na potrebu bezpečného citového vzťahu. Je odpoveďou na našu potrebu lásky – túžba milovať a byť milovaný. Tým sa vraciame k dotyku, k oxytocínu a predovšetkým k putu medzi dvoma ľuďmi. Ak máme pochybnosť, či nás ten druhý miluje, alebo ak potrebujeme uistenie o jeho láske a to neprichádza… potom máme sklon kontrolovať toho druhého, začíname byť úzkostní a hneváme sa,

často pre nepodstatné veci. A pritom za tým všetkým je otázka: „miluješ ma ešte“? Keď pochybujeme o tom druhom, narastá medzi nami priepasť, jeden druhému sa vzďaľujeme a oslabuje sa naše puto, čo nakoniec môže viesť k rozpadu vzťahu. Podstatou lásky je emócia a preto potrebujeme cítiť, že nás ten druhý miluje.

Pekný vzťah = dobrý sex

Spokojné páry pripisujú len 15 až 20 % svojej spokojnosti so vzťahom sexualite, kým nespokojné páry jej pripisujú až 50 až 70 %. Čím to je? Spokojní partneri vnímajú sex len ako jeden z niekoľkých nástrojov potešenia a prejavenia intimity. V páre kde sa dvaja ľudia vzďaľujú od seba, zosekali potešenie a intimitu na sex a ten sám o sebe už nefunguje. Keď sa stráca spojenie a oslabuje sa puto, oslabuje sa aj emočná väzba, tá znižuje túžbu po tom druhom a to vedie k menej uspokojivému sexu a tak dokola. Okrem toho, príliš veľký dôraz na sex prináša príliš veľké očakávania a tie je ťažké naplniť… Ak majú dvaja ľudia pekný vzťah, to sa prenáša aj do sexuality a potešenie zo sexuality prehlbuje puto. Opačne to nefunguje. Sex sám o sebe nevytvára pekný vzťah. Ale za to vytvára puto, preto sú problémom vzťahy na jednu noc…

Očakávania a realita

Ťažko by sme našli oblasť, v ktorej sú predstavy a očakávania mužov a žien tak odlišné, ako pri sexualite. Podľa štatistík muž myslí na sex 3 x častejšie, než žena. V reálnych číslach to znamená, že muž myslí na sex 33 x za deň a žena 1 x. Ak by sa robil rebríček hodnôt, tak u mužov by vo všeobecnosti bola sexualita niekde v top 5.

A u žien? Existujú výnimky, ale štatisticky to vychádza na 14 miesto. Na 13 je starostlivosť o záhradku.

Čo je príčinou tohto rozdielu? Testosterón. U muža je hladina testosterónu vyššia než u ženy a preto aj viac túži po sexe. A táto túžba je prirodzená. Nie je na nej nič zlé. Ale netreba zúfať. Pri zamilovanosti stúpa hladina testosterónu u ženy. Aj preto treba stále znova a znova získavať jej srdce a rozdúchať v nej plameň.

Tak ako odlišná je predstava o tom ako často… odlišný je aj kontext. Pre ženu je sex zavŕšením láskavých prejavov. Pre muža je uistením, že žena po ňom túži. Pre muža je zdrojom sily, dokonca aj v situácií, keď sa mu rúca svet a nič nedáva zmysel. Pre ženu je naopak nepredstaviteľný po hádke, alebo keď je otrasený jej svet. Možno tiež hovoriť o nedostatku fantázie, o hygiene či drsnosti… Sú to veci ktoré ženy vyčítajú mužom a často oprávnene. Možno tiež hovoriť o tom, ako únava zaháňa chuť… Ale jednou z prehliadaných myšlienok je skutočnosť, že muž netúži po hocijakom sexe, ale po tom, aby si to žena s ním užila a aby mala z toho pôžitok. Vtedy ho majú obaja.

Tri rozmery sexuality

Pri sexualite možno hovoriť o troch rovinách: telesnej, duševnej a duchovnej.

Čo sa týka telesnej, sex je oveľa viac než príjemné cvičenie, alebo spôsob spálenia kalórií. Ak sa Vás niekto dotýka… ak sa dotýka Vašich intímnych partií… ak ich dráždi, tak dochádza k sexuálnemu vzrušeniu. Jednoducho organizmus je tak nastavený. Za istých okolností k vzrušeniu prísť nemusí, väčšinou však prichádza.

Čo sa týka duševnej roviny. Hovoríme tu o tom, čo psychológia označuje ako „psyché“. Do popredia sa tak dostáva citová angažovanosť a tá vedie k vzniku puta. Na sexualite sa podieľa celý človek. Je to intimita, jej zdieľanie a to kladie dôraz na atmosféru bezpečia a istoty. Keď dvaja začnú sexuálne žiť tak prichádza k vyplaveniu oxytocínu. Obidvoch zaplaví silný hormonálny koktail, vďaka čomu vznikne puto medzi nimi a dá im silu kráčať spolu. Podľa štúdií trvá toto obdobie 18 mesiacov. Takže je vhodným obdobím na to, aby dvaja priľnuli k sebe a začali kráčať životom spolu…

A teraz téma krátkych vzťahov, prípadne vzťahov na jednu noc – „kým nás východ slnka nerozdelí“. Samotný sexuálny akt nemá obsah. Obsah získava, keď ho dáme do kontextu. Sexuálny akt môže byť neosobný, dokonca uskutočnený mimo vzťah. Vtedy je však len uspokojením vášne a túžby tela, ale nie duše. Dochádza tu k vnútornej rozpoltenosti. Pre dušu je dôležité, aby nás láska privádzala k človeku. Tu je ten druhý len cestou k nášmu uspokojeniu. Chýba tu láska…

Sexualita a eros

V jazyku mystikov často rezonuje erotika. Keď mystici píšu o svojom vzťahu s Bohom, často siahnu po erotickom jazyku. Niektorí pred tým ako sa rozhodli pre duchovný život boli zamilovaní, prípadne prežili vzťah a milovali. Niektorí túto skúsenosť nemali a predsa intuitívne spoznali, že lásku k Bohu možno najlepšie uchopiť pomocou vášnivých slov. Bez erosu by nebolo možné hovoriť o vášni. A oni Boha milovali s vášňou…

Mystika aj sexualita majú rovnaký cieľ – nechať zapadnúť vlastné ja a zabudnúť na seba. Ak sa niekto obetuje pre druhého v láske, potom samotná láska ho presvedčí, že po smrti nasleduje vzkriesenie. To je duchovná rovina sexuality. Sexualita je sila, ktorá dokáže vytrhnúť človeka z egoizmu. Keď sa s niekým vyspíte, uvedomíte si, že sa niečo zmenilo. Ten druhý Vám patrí, ale inak ako ostatní. Vďaka sexualite vzniká puto a je veľmi silné a príjemné, ale aj bolestivé ak nevydrží. Vtedy prináša pocit hanby, zrady a straty. Ak je tým najhlbším spojením medzi mužom a ženou, zároveň aj najviac zraňuje – ak nie je spojené s láskou.

Eros nás vedie k tomu, aby sme prekročili seba a otvorili sa druhému človeku. A tak nás chráni pred egoizmom a učí úprimnej láske. Eros nás tiež privádza k túžbe po tom druhom. Vo vzťahu často zápasí na jednej strane túžba po spojení (vášeň) a na druhej túžba po samote. Vášeň zabíja túžbu a preto je dôležité po naplnení dať priestor samote, aby sa znovu objavila túžba, ktorá bude volať po naplnení a prebúdzať vášeň. Ak si chceme zachovať vášeň vo vzťahu, potom je nevyhnutné striedať okamihy spojenia a samoty.

Zmyselnosť a vyvrcholenie

Zmyselnosť je potešením zmyslov, ktoré vedú k vzrušeniu. Ochutnávať kožu svojho partnera, cítiť jeho vôňu, šepkať mu do ucha sladké slová, aj to patrí k zmyselnosti. Takéto okamihy môžu viesť k spojeniu a vtedy sa stávajú predohrou. Ale dokážu veľa túžob a potrieb naplniť aj sami o sebe. Večer zasvätený vzájomnému mazleniu sa, vychutnanie si západu slnka, spoločný kúpeľ, vzájomná masáž… to všetko sú prežitky zmyslové a zmyselné.

Pre spokojnosť a vyvrcholenie je dôležitá komunikácia. Ak nepomenujeme svoje pocity, potreby a túžby, ako ich má ten druhý spoznať a naplniť? Komunikácia je dôležitá aby sme tomu druhému povedali, čo sa nám páči, čo je nám príjemné a čo nám prináša potešenie. Máme navzájom spoznávať svoje telá a hľadať svoju vlastnú spoločnú cestu k naplneniu. V tom nám nikto iný nepomôže. S láskou sa spája túžba potešiť toho druhého a zároveň mu neublížiť.

Rozhovor o sexe

Nič tak nezlepší sexuálny život, ako rozhovor s partnerom o sexe. Keď ku mne príde pár pred manželstvom na prípravu, mládencovi podám husle a požiadam ho, aby na nich zahral. Potom ich podám dievčine. Obidvaja na mňa pozerajú s otáznikom v očiach. Skutočnosť je taká, že zahrať nádhernú melódiu na husliach, si vyžaduje kus driny a majstrovstva. Rovnako tak to je aj so sexuálnym životom. Tých dvoch čaká dlhá cesta, kým dokážu so zručnosťou a s citom majstra zahrať melódiu…

Ako sa zladiť

Myslíme si, že sme sa v posteli ocitli len s tým, koho milujeme. Ale tak to nie je. Ocitli sa tam s nami aj naši rodičia, pretože nás ovplyvňuje to, čo nám o sexualite povedali, či skôr nepovedali. Ale ocitli sa tam s nami aj všetky články a knihy, ktoré nás ovplyvnili a vďaka ktorým máme určite predstavy a očakávania. Ale predovšetkým, sú tam s nami aj ľudia, s ktorými sme sa už milovali. Tá skúsenosť zanechala stopy a ovplyvnila nás. Vybrať sa spolu na cestu objavovania – je to skúsenosť šitá na mieru. Budeme prehlbovať a nadväzovať na to, čo sa nám páči. Ak sa niečo páči jednému a druhému nie, existuje spôsob ako nájsť kompromis. Akoby sme spolu držali slák a snažili sa zahrať na husliach. Časom sa nám to podarí a zaznie ľúbezný tón. Tak v čom je problém? Ak raz hráte štýlom country, ťažko sa preorientujete a začnete hrať štýlom dychovky. Tá skúsenosť Vás poznačila. Predchádzajúce sexuálne skúsenosti sa vnímajú ako niečo pozitívne, ale nehovorí sa o tom, akú stopu vo Vás zanechajú. Ak ste sa dlho venovali drsnému sexu, potrvá Vám dlho, kým dokážete byť nežný. Je tu veľké riziko že budete porovnávať jednotlivých partnerov, že budete lipnúť na niečom, čo ste zažili a budete to vyžadovať, aj keď sa to nebude tomu druhému páčiť. Aké objavné a tajomné je objavovanie niečoho panenského a aké kreatívne je niesť sa len vášňou a túžbou po tom druhom, nie skúsenosťou s niekým iným… Ale aby sme nekončili odstavec negatívne, tak ak po tom túžime, tak bez ohľadu na skúsenosť časom sa dokážeme zladiť a vytvoriť jedno. Len to dlhšie potrvá.

Únava zabíja sex

Čoho sa vzdáte ako prvého, keď ste unavení? Anketa v jednom ženskom časopise ukázala, že ženy sa ako prvého vzdajú sexu. Najväčším nepriateľom sa tak stáva únava. Sex odkladáme na neskôr a u mnohých sa neskôr mení na nikdy. Abstinencia u žien nevedie k väčšej túžbe, ale k ďalšej abstinencií. U mužov abstinencia zväčšuje

túžbu. Okrem toho podľa štúdií sex vedie k ďalšiemu sexu. Jednoducho, ak sa milujete, rastie aj Vaša chuť sa milovať. Teda za predpokladu, že hľadáte ako potešiť toho druhého a prežiť spolu niečo pekné. Sexualita sa vtedy mení na obrovský zdroj sily a potešenia.

Čomu by ste sa venovali, ak by ste mali hodinu navyše? Túto otázku položil istý časopis respondentom a 85 % mužov a 59 % žien odpovedalo, že sexu. Ak by sme mali viac času, venovali by sme sa sexu. Možno viac času nemáme, ale môžeme poprehadzovať svoje priority a urobiť si ho…

Muž túži po sexe viac ako žena. Ak mužova túžba dostane košom, ako by ste mu hovorili, že pre Vás nie je dôležitý. Sú chvíle, kedy sa to nehodí. Ale vtedy môžete dať mužovi víziu. Muž dokáže počkať, ak má víziu kedy. Dokonca sa celý čas na to bude tešiť. Zároveň mu však netreba dávať očakávania, ktoré by sa ukázali ako falošné. Bol by sklamaní a časom by bol mrzutý a frustrovaný.

Ako zlepšiť sex

Asi ťažko by sme našli oblasť, kde je väčší priestor pre nezhody, zranenia a odmietnutie, než pri sexualite, píše John Gottman vo svojej knihe Sedem princípov spokojného manželstva. Je prirodzené, že muž očakáva sex častejšie než žena. Tá mu v tom môže pomôcť, ak budú spolu hľadať prienik medzi jej a jeho očakávaniami. Pekný vzťah je cestou k tomu, ako mať sex častejšie. Taká tá pohoda a harmónia sa prenáša aj sem. Aj tak však nakoniec muž musí tomu čeliť sám a nájsť spôsob, ako sa vysporiadať s tým, že po ňom túži častejšie.

Žijeme v spoločnosti, kde sa zdá, že už nič nie je tabu. Vrátane nahoty. Preto je paradoxom, že ak niekde téma sexuality pokrivkáva, tak je to vo vzťahu. Manželia spolu o nej nehovoria, predpokladajú, dúfajú a nádejajú sa, že ten druhý vie a uhádne… To je však cesta k sklamaniu, k zraneniu a k frustrácií… Ak si prelistujete knihy o sexualite, romantika je tam spravidla neznámym pojmom. Málo sa hovorí aj o ďalších veciach, ako je dôvera, vernosť, starostlivosť, či neha. Ako by jedno mohlo byť odčlenené od druhého. Máme tak do činenia skôr so sexuálnymi manuálmi.

Na druhej strane sa o sexualite málo hovorí aj v knihách o vzťahoch. Akoby sa tí dvaja zladili tak nejak samo od seba… Ak je sex vytrhnutý z kontextu a zo vzťahu, kladie sa naň príliš veľký dôraz a tak vzniká sexuálna úzkosť, ktorá vedie k zlyhaniu. Z rovnakého dôvodu sa kladie dôraz na výkon a vrchol. Akoby samotná zmyselnosť, dotyk a neha nedokázali pohladiť. Sexualita je primárne o prepojení a zblížení dvoch ľudí, o pute ktoré vzniklo… Ak sa o sexualite nehovorí, často chýba sila ktorá by manželom pomohla na ceste životom a potešenie z nej by im dalo iskru :).

Ako hovoriť o sexe

O sexualite sa bojíme hovoriť z viacerých dôvodov. Ak však o nej nebudeme hovoriť, ťažko spoznáme, čo sa nám páči a nepáči, ako zlepšiť zážitok so sexuality a mať z nej viac potechy. Bojíme sa o nej hovoriť aj kvôli zraneniam. Sexualite je o intimite a hovoriť o nej je intímne, preto je tak ľahké toho druhého zraniť. A preto treba hľadať tie správne slová, ako nekritizovať. Vždy je možné za niečo pochváliť a túžbu na zmenu odprezentovať ako niečo, čo by bolo ešte lepšie. „Moc by sa mi páčilo… Ešte viac sa mi páči keď…“

Hovoriť o sexualite nie je jednoduché aj kvôli výchove, či skôr nevýchove v rodine. Je tiež ťažké nebrať tému osobne. A pritom túžba, to čo sa nám páči, je skôr o nás, než o tom druhom a nie je o prístupe k nemu. Ako keď kuchár uvarí jedlo na želanie :). Iste, bez dôvery, bez istoty že nás ten druhý miluje a nechce nám ublížiť to nepôjde. Sexualita je neskutočne tvárna a je možné nájsť okrem zhody aj kompromis ako dospieť k potešeniu.

Ako ho iniciovať a odmietnuť

Pre sexuálny život je dôležité nájsť spôsob ako iniciovať a ak nie je vhodný okamih, tak ako odmietnuť sex. Tu nie je priestor na dohady. Tie totiž vedú k sklamaniu a k frustrácií. Každý pár môže mať vlastný rituál, dokonca pred ostatnými maskovaný, ako položiť otázku: „máš dnes na mňa chuť“? „Dnes by to šlo…“ Náznaky, hádzanie očkom, domnienky… nikam nevedú. Rovnako tak je dôležité, aby v prípade že nie je vhodný čas, aby to bolo jednoznačné, že nie sa týka aktivity, ale nie človeka. Je veľa dôvodov, pre ktoré nemusí byť vhodný čas. Dokonca nemusí byť vhodné ísť pri niektorých dôvodoch do detailov.

Pri odmietnutí pomôže, ak zaznejú slova uistenia a lásky. Niečo ako: „mám ťa rád, chcem byť s tebou, ale dnes som… Pre obidvoch partnerov, aj keď častejšie pre muža je výzvou, ale aj cestou k zrelosti, prijať takéto nie bez dôsledkov. Jedna zo štúdií priniesla výsledky podľa ktorých ak dokážete láskavo prijať nie, častejšie budete počuť áno. Jednoducho máme právo povedať nie a ak toto sklamanie nebudeme prehlbovať tým, že to tomu druhému nejakým spôsobom „vrátime“, tak to paradoxne tých dvoch viac zblíži. Je to ako v živote, ak budeme problémom čeliť spolu, skôr vrátime do vzťahu rovnováhu a zblíži nás to. Ak im čeliť spolu nebudeme, postavia nás proti sebe a dokonca sa viac vzdialime a dlhšie potrvá, kým sa zblížime…

Byť lepším milencom

Zaujímavý pohľad prinášajú Nicky & Sila Lee v Knihe o manželstve. Pokiaľ je sexualita obrazom našej vzájomnej lásky, potom preniká do každej roviny nášho vzťahu. Túžba byť spolu vrcholí práve v sexuálnom spojení. Vďaka láske tak dochádza k vyjadreniu a k vytvoreniu jednoty. Toto spojenie nás, či chceme alebo nie hlboko zasiahne. Je to prejav lásky, ale aj puta a zväzku. Máme objavovať svoje telá a mať z toho potechu. Bez hanby, pocitu viny či trápnosti. Príťažlivosť, vzrušenie a vyvrcholenie. Spolu. Keď náš vzťah napreduje, prehlbuje sa naše poznanie a malo by sa rozvíjať aj naše potešenie. Človek môže byť sexuálne aktívny ešte dávno potom, ako už deti odišli z domu. A vlastne by aj mal byť… Zjavne úloha a poslanie sexuality ďaleko presahuje otázku potomstva. Čo je však dôležité, tak ak rastieme v láske, tak naša potecha by sa mala prehlbovať, mali by sme sa stávať lepšími milencami. Podľa štúdií sa vekom zlepšuje sexuálny život a spokojnosť s ním, ak teda tí dvaja pracujú na svojom vzťahu.

Sex nie je len jednou zo zložiek vzťahu. Je uprostred vzťahu. Je jeho dôležitou súčasťou a má byť stále živý a rozduchávať plameň lásky medzi oboma.

Keď v jednom magazíne položili ženám otázku, čo robí z muža dobrého milenca, medzi odpoveďami dominovala nežnosť. Keď žena vie, cíti a má istotu, že sa o ňu stará, že si ju muž váži a miluje ju. U mužov sa zas kládol dôraz na ten pocit, že si ich žena váži, že po ňom túži a že sa chce s ním milovať. Základ je rovnaký, rozdiel je v tom, že žena kladie dôraz na kontext a muž na jeden aspekt. Dôležité sú však oba.

Ak niečo chráni sex pred stereotypom a rutinou, tak je to romantika a pestrosť. Romantika kladie dôraz na kontext. Robí z tohto okamihu niečo jedinečné. Žiť pre túto chvíľu, tu a teraz. Pestrosť dáva tomu chuť. Akákoľvek aktivita, ak sa stáva rutinou, tak stráca na sile. Hľadajte cestu ako obohatiť a prekvapiť vzájomne stretnutie…

Fóra a diskusie sú zahltené otázkami: ako… Najlepšiu odpoveď Vám však dá ten druhý a Vaše vzájomné spoznávanie čo je Vám príjemné a prináša potechu.

Nedostatok sexu prehlbuje pocit samoty a izolovanosti a vystavuje človeka riziku zranenia. Dnes sa v sexualite kladie dôraz na seba, ale v sexualite sa má klásť dôraz na toho druhého. Ak kladú dôraz jeden na toho druhého, ak sa milujú, potom potechu z toho majú obaja. Je výzvou učiť sa, ako sa tomu druhému darovať.

.

Ak možno hovoriť o hraniciach – tie ponúka láska. Láska kladie dôraz na toho druhého a vedie nás k tomu, aby sme si ho vážili ako osobu a neubližovali mu. To dáva pomerne veľký priestor na kreativitu. Boli sme stvorení, aby sme jeden druhého milovali a aby nám to prinášalo potechu a dávalo to silu nášmu vzťahu. Sexualita má oveľa hlbší rozmer, než sa na prvý pohľad zdá. Základom je úprimná láska, alebo ak chcete láska bez podmienok. A odpoveď na otázku čo sa smie, sa skrýva v pochopení, že v rozpore s láskou je agresia, nevera a neúcta voči tomu druhému.

Tomáš Hupka

Zdroj fotografie:

https:// justmind.org

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Vzťahom som sa začal venovať pred 10 rokmi, cez blogy na stránke .týždňa. Potom nasledovalo obdobie, kedy som pripravoval stretnutia pre ľudí, ktorí sa chceli pripraviť na vzťah. Sám som spolu s pani manželkou absolvoval kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. O vzťahoch som znovu začal písať cez blogy na stránke denníka N. Pridal som aj témy z oblasti životného štýlu, keďže je dôležité ako človek žije a to sa prenáša aj do jeho vzťahu.  Venujem sa témam, ktoré ma zaujímajú, ale aj témam ktorými žijú iní ľudia... Prajem Vám príjemné čítanie! Tom