Denník N

Faktem ostává, že skúsnút to, namúdušu, vúbec nevjedzeų.

A já sem to fťipné sųovíčko v záhoráckém sųovňíku nenašeų!

„Vųasatí, fúzatí, aňi koųo bich si o ňeho neopreųa …“,

na jednem stretnucí takto kriticki o ňekem povidaųa

a ten ňegdo sa to dozvjedzeų a nevjedzeų to skúsnút.

Mosím sa do záhoráckého sųovňíka neskaj … hned kuknút,

lesik to velice fťipné sųovíčko skúsnút v ňem vúbec je …

Neňi! Jak je to možné, že na také sloveso zestavovatel zapomjeų?!

Žebi v druhích dzedzinách skúsnút dicki vjedzeli a proto ho nepoužívali?!

Fakt nevím, no já sem ho čuų f šenku né enem v ňútri ale aj na terasi,

na terasi akorád ftedi, ked si známá o ňekoho aňi koųo oprít nesceųa …

Hmm, a do ví, lesik to enem tak ríkaųa alebo skutečňe to aj tak misleųa,

no skutečňím faktem ostáva, že on to namúdušu skúsnút vúbec nevjedzeų

a též pųací, že já sem to fťipné sųovíčko v záhoráckem sųovňíku nenašeų. (-:

19.07.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...