Denník N

Stratifikácia nemocníc po belgicky

Neutíchajúci trend zefektívniť nemocničný sektor má silné politické väzby aj v Belgicku, avšak s rozdielnym priebehom ako u nás.

Už v roku 2015 belgické ministerst  vo zverejnilo akčný plán reformy rozloženia nemocníc. Bola to však reakcia na zvyšujúce sa náklady v zdravotníctve, starnúce obyvateľstvo (ľudia dlhšie žijú ale často s chorobami), prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Dánsko

Pri zefektívňovaní nemocničného sektora sa v Dánsku z 13 regiónov vytvorili 5 väčších a zo 275 obecných bodov spravili 98. Tým sa počet postelí znížil z 25 000 (rok 1996) na 18 000 (rok 2009) bez rozdielu ku prístupu zdravotnej starostlivosti alebo zníženiu kvality zdravotnej starostlivosti.

Foto: The Local

Ako na to?

Primárnym cieľom Belgicka je vytvorenie samostatných nemocníc, ktoré majú vlastné predstavenstvo, výkonnostný manažment a medicínsku radu.  Nemocnice majú byť konkurencieschopné a ponúkať najširší možný záber medicínskych služieb, rovnako ako sa špecializovať na určite oblasti, ako napríklad: neurochirurgia.

Zároveň, cieľom reformy je integrovať dve až tri nemocnice, ktoré sú blízko, na základe dosiahnutia definovaného spoločného cieľa. Vytvorenie partnerstva by malo rôzne výhody, ako napr. zdieľanie know-how a ľudských kapacít, rozloženie prevádzkových nákladov a iné (v Holandsku je situácia opačná, tam sú nemocnice proti spolupráci). Týmto krokom by sa mali vytvoriť referenčné centrá so zameraním na konkrétnu komplexnú oblasť s vysokými nákladmi na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Preto si vytvorili nasledovné princípy: kapacita nemocníc určená na základe populácie; spoločné iniciatívy medzi nemocnicami; určité služby sa budú môcť vykonávať len základe povolenia vydaného skupine nemocníc a nie samotnej nemocnici.

Foto: Expat

Výzvy

Hlavný protagonisti reformy boli tvorcovia politiky na rozdielnych úrovniach vlády, nemocnice, asociácií a komôr.

Hlavnou politickou výzvou reformy je diferenciácia právomocí a zodpovednosti medzi vládou (základné legislatívne požiadavky nemocníc, spôsob platby za služby, národné kritéria a ciele)  a regionálnymi autoritami (garantuje kvalitu zdravotnej starostlivosti, minimálne technické a kapacitné požiadavky a rozpočet). Je náročné dosiahnuť spoločný konsenzus, keďže každý má svoje vlastné ciele a tie sú rozdielne vzhľadom na spomínané právomoci a zodpovednosti.

Napríklad región Flámsko v rámci reformy navrhuje vytvorenie takzvanej „ núdzovej, urgentnej matersko-pediatrickej starostlivosti“.

Dobrovoľný prístup (bottom-up approach)

Tvorcovia politiky pristúpili k dobrovoľnému systému hľadania si partnerov v rámci spolupráce medzi nemocnicami. Zdravotná starostlivosť je veľmi špecifická vzhľadom na viaceré faktory, ako napríklad: lokalita, historické a inštitucionálne štruktúry, kapacitné možnosti a potreby obyvateľstva. Nemocniciam bude umožnené primárne jednať s inými nemocnicami na účely poskytovania komplexnej a vysoko náročnej zdravotnej starostlivosti. Jednania by nemali slúžiť na rozdelenie si pacientov, tzv. vyberanie čerešničiek.

Reforma ale má rovnako motivovať ku zvýšeniu konkurencie medzi nemocnicami, pretože sa budú snažiť o pacientazdravotníckeho pracovníkarovnakej oblasti.

Za jednu z najväčších výziev je považovaná alokácia finančných zdrojov medzi nemocnicami. Logicky, niekomu bude pridané a niekomu zase nie, pretože nemocnice sa budú spájať, otvárať a zatvárať určité oddeleniašpecializovať sa (nákup techniky). Žiadny poskytovateľ nemá garanciu lepšieho zajtrajška. Ale ako bolo už uvedené, nemocnice môžu racionalizovať svoje náklady v rámci zoskupení.

Foto: Noted

Záver

Integrovaná zdravotná starostlivosť a rozdelenie zdravotnej starostlivosti v rámci krajiny je obrovská výzva pre politikov. Odborníci odporúčajú belgickej vláde, aby pred prijatím reformy „stratifikácie“ zabezpečili spravodlivú reformu platobného systému za služby v zdravotníctve, maximálne počty výkonov v súlade s kritériami kvality.

Pre zavedenie reformy chýba aj podpora zainteresovaných strán.

slovenská strafikácia niečo spoločné s tou belgickou?!

Už mi príde aj zbytočné písať, že daná reforma by viedla ku zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale otázkou je za akú cenu.

Zdroj: De Regge a iní, The introduction of hospital networks in Belgium: The path from policy statements to the 2019 legislation, 2018

Teraz najčítanejšie

David Balla

David je analytik v zdravotníctve, ktorý sa vrátil zo zahraničia aby zlepšoval prostredie v ktorom vyrastal. Má skúsenosti z ministerstva zdravotníctva, kde mal na starosti napr. obstarávanie lôžok, porovnávanie efektivity poskytovateľov zdr. starostlivosti. Dnes dokončuje projekty na ministerstve, rozbieha analýzy v onkológii a odborne podporuje zdravotnícky tím OĽaNO. Venuje sa dobrovoľníctvu a okrem iného založil 2 weby, GetOutside podporujúci mladých k štúdiu v zahraničí a Horami dolami, kde sa prezentujú tie najlepšie lokality na Slovensku.