Denník N

„Co enem? Žes´ na ´prek´ našeų enem prekácat, prekacovat sa, prekocit?

Víš, já ked čujem sųovo prekocit, dicki mám velice ščegliví, príjemní pocit.“

„Fakt nenašeųs´ v záhoráckém sųovňíku sųovo ´skúsnút´?!

Tak mjeųs´ hledat inačí, no velice podobné sųovíčko … ´prekúsnút´!

Co enem? Žes´ na ´prek´ našeų enem prekácat, prekacovat sa, prekocit?

Víš, já ked čujem sloveso prekocit, dicki mám velice ščegliví, príjemní pocit.

Co? Prekocių kíbl z vodú?! Že takí príkųad v tem sųovňíku sa uvádza?!

Já mislím, že jeho zestavovatel milovňíkú záhoráčťini dost zavádzá.

Ano, máš čistú pravdu, z teho bi sem ten príjemní pocit nemjeų ňikedi.

Enemže tú činost, na kerú já mislím, bi sem ohromňe rád robių bárkedi

a stavím sa, že na Záhorí sa ďeje neporovnatelňe častejší než z vodú a kíblem,

vúbec nechápem, proč tú jeďinečnú činost neopísaų ve sųovňíku tim sųovem.

20.07.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...