Denník N

Učitelka na Záhorí hodzinu prírodopisu zatraktívnit sa snažiųa

a žáčkám a žákom ósmej trídi velice zajímavú hádanku poųožiųa …

__________________________________________________

Učitelka na Záhorí hodzinu prírodopisu zatraktívnit sa snažiųa

a žáčkám a žákom ósmej trídi velice zajímavú hádanku poųožiųa:

„Do z vás fčil uhádne co to ve skutečnosci je? Je to lesné zvíra

a ked do názvu doplňíte písmeno ´d´ vijde vám část luckého ťela …“

Kedže sa ale dúho vúbec ňigdo nehųásių, odpovidaųa si sama:

„Nechápem, proč to ňikoho z vás nenapadųo. … No preca ´laň´,

lebo po doplňeňí písmena ´d´ … jaké sųovo dostaneme?! Dlaň!!“

Potom, jak otpovjeď na hádanku prozradziųa, Marek sa friško prihųásių

a f trídze svojich spolužáček a spolužákú ohromňe dúftipňe hned zavjesių:

„Paňi učitelko, víte, já sem jednu otpovjeď aj poznaų, no … misleų sem si …

a podlá Vašého visvjetleňá správňe sem predpokųádaų, že kuna to nebude asi.“

22.07.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...