Denník N

Izrael pokračuje v nútenom vysťahovaní palestínskeho obyvateľstva

Búraním domov v Sur Baher Izrael okato porušuje medzinárodné právo. Ide o súčasť systematických opatrení, ktoré slúžia na násilné vysídľovanie palestínskeho obyvateľstva na Palestínskych okupovaných územiach. Takéto konanie napĺňa definíciu a rozsah vojnových zločinov. 

Izrael sa pokúša ospravedlniť demolácie ako nevyhnutné z bezpečnostného hľadiska, tvrdiac, že domy sa nachádzajú príliš blízko múru/plota. Tieto argumenty však neobstoja. V skutočnosti izraelské orgány už desaťročia uplatňujú svojvoľné a disproporčné opatrenia, na základe ktorých v mene bezpečnosti rozširujú svoju nadvládu nad Palestínskymi územiami a postupne vytláčajú palestínske obyvateľstvo z oblastí, ktoré považujú za strategické. Násilne pri tom vysídľujú celé dediny a nezákonne búrajú domy, ktoré boli domovom pre desiatky tisíc domácností.

Izrael musí okamžite prestať uplatňovať svoju krutú a diskriminačnú politiku demolovania domov a násilného vysťahovania rodín. Namiesto bytových domov musí Izrael odstrániť časti múru/plota postavené na Palestínskych územiach, ktoré okupuje – vrátane úseku rozdeľujúceho v rozpore s medzinárodným právom Sur Baher.

Zodpovednosťou ostatných štátov je vyvíjať tlak na izraelskú vládu, aby si plnila svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodného humanitárneho práva a zabezpečila ochranu okupovanej palestínskej populácii.

Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) eviduje, že za posledných 10 rokov Izrael zbúral viac ako 1 100 budov v okupovanom východnom Jeruzaleme, pričom vysídlil viac ako 2 000 ľudí a zasiahol životy viac ako 6 000 ľudí. Len v tomto roku, od 2. januára do 17. júla, Izrael zničil vo východnom Jeruzaleme doposiaľ 126 budov, z ktorých vysídlil 203 osôb a zasiahol tým 1 036 osôb.

Nezákonný presun civilnej populácie na okupovaných územiach je porušením štvrtej Ženevskej konvencie a podľa Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu ide o vojnový zločin.

O výzve Amnesty International zamestnancom a zamestnankyniam spoločnosti TripAdvisor si môžete prečítať viac v našom blogu TU.

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/