Denník N

Ako mať modernú školu? Najprv som si musela vybudovať dôveru, potom robiť zmeny, hovorí riaditeľka

Jana Bavoľárová od roku 2010 pôsobí ako riaditeľka Základnej školy v Budimíri. Za ten čas sa podarilo postaviť novú telocvičňu, materiálne zabezpečiť triedy, získať moderné pomôcky pre žiakov ako tablety či 3D tlačiareň, ale taktiež prispieť k pozitívnej klíme na škole. Aký je jej recept na úspech? Stále sa zlepšovať, nebáť sa príležitostí a nestrácať čas sťažovaním sa.

Po vysokej škole sa zamestnala v Budimíri ako učiteľka geografie, občianskej náuky a neskôr informatiky. V škole videla obrovský potenciál, no rokmi sa dostávala do väčšej a väčšej rutiny.

Do toho prišla nová reforma školstva. Priniesla náročné obdobie hľadania a tápania pri vytváraní školských vzdelávacích programov. Jana Bavoľárová sa nechcela zmenám už len prizerať. Prihlásila sa preto do výberového konania na miesto riaditeľky školy a uspela. Inovácie však zavádzala uvážlivo.

Momentálne sa prihlásila do koučingového kurzu a zlepšuje sa v cudzích jazykoch. Verí, že aj v školstve je množstvo príležitostí, ktoré treba využiť. Nestráca čas sťažovaním sa a preto sa jej krok za krokom darí budovať modernú školu.

Koncert na záhrade školy. Zdroj: zsbudimir.edupage.org

Pomaly ďalej zájdeš – zmeny musia prichádzať postupne

“Keď som nastúpila do funkcie, bolo toho veľmi veľa, čo som chcela meniť. Určila som si priority, urobila plány, komunikovala ich s kolegami a riadila sa zásadou pomaly ďalej zájdeš. Ľudia, všeobecne, nemajú radi zmeny, lebo prinášajú stratu istoty a bezpečia. Vzťahy v škole som postavila na dôvere, ktorá sa budovala postupne a pomaly. Keď fungovala dôvera, mohli prichádzať zmeny.”

Na začiatku veľa investovala do materiálneho vybavenia tried, kabinetov a do priestorov školy, aby boli príjemné a estetické, aby sa všetci v škole cítili príjemne. Popri tom pracovala na klíme školy, na vzťahoch v kolektíve.

Spolu s kolegami usporiadali prvé teambuildingy.  Teraz sa spoločne stretávajú viackrát do roka, chodia do divadla, na bowling či predĺžené víkendy v rôznych kútoch Slovenska. Vzťahy sa zlepšili, prehĺbili, stali sa priateľskejšími a zlepšila sa komunikácia.

Konferencia pre rodičov žiakov ZŠ Budimír. Zdroj: zsbudimir.edupage.org

“Najviac hrdá som na to, že v škole mám skvelý tím ľudí, ktorý sa dokáže nadchnúť pre nové veci. Máme pred sebou ešte dlhú cestu. Niektorí už pochopili, že rýchla doba, ktorú žijeme, má vplyv aj na deti. Niektoré majú, iné nemajú fungujúce zázemie. Majú svoje talenty, ale aj svoje limity a obmedzenia. A s tým všetkým musíme dieťa prijať, poskytnúť mu podporu a pracovať s ním. Podpora musí siahať ďalej ako sú dvere triedy.”

Okrem učiteľov poskytuje podporu žiakom aj inkluzívny tím, ktorý tvorí školský špeciálny pedagóg, školský psychológ a pedagogickí asistenti. Tím pomáha nielen žiakom so špeciálnymi potrebami, ale aj učiteľom, ktorí nemusia výzvam v triedach čeliť bez pomoci.

Zmysluplná vízia, konkrétne kroky

Pred štyrmi rokmi sa pani riaditeľka rozhodla zapojiť školu do programu Teach for Slovakia. Aj v tomto prípade zafungovala dôvera. Verila vízii programu, aj v silu myšlienky dať šancu na úspech všetkým deťom bez rozdielu.

“Po štyroch rokoch v programe je moja dôvera rovnaká, umocnená praktickou skúsenosťou. Škole pomáha predovšetkým v podobe kvalitných učiteľov, ktorí na sebe intenzívne pracujú a majú veľké nadšenie pre prácu s deťmi.”

Mária Leitnerová tento rok manažuje Basecamp Teach for Slovakia – letný prípravný kemp pre nových účastníkov programu.

Na škole v Budimíri počas prvých dvoch rokov spolupráce pôsobila ako účastníčka Mária Leitnerová. Dnes sa v Teach for Slovakia venuje mentoringu a budovaniu ambasádorského programu. Mária bola triednou učiteľkou vtedajším piatakom a podarilo sa jej vytvoriť si silné puto so žiakmi, rodičmi, ale aj kolegami na škole.

Po dvoch rokoch ju vystriedala Martina Matrtajová, ktorá sa intenzívne venovala inovatívnemu vyučovaniu matematiky. Teraz sa na školu opäť vracia Mária, aby svoje deti, ktoré sú teraz deviatakmi, pripravila na Testovanie 9 a pomohla im dostať sa na vytúžené stredné školy.

“Mária je skvelá nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Veľmi rýchlo zapadla do kolektívu, obľúbili sme si ju pre jej otvorenosť, skromnosť, ale zároveň profesionalitu a múdrosť. Bola som nesmierne potešená, keď prišla s návrhom, že by sa rada vrátila, aby triedu previedla deviatym ročníkom. Povedala som si, že je to tak skvelá vec pre žiakov, a teda určite nájdem spôsob, ako to urobiť.”

Akadémia, ktorá pomáha vytvárať lídrov

Jana Bavoľárová sa prihlásila aj do Akadémie riaditeľov. Akadémia riaditeľov je spoločným programom Združenia škôl C.S.Lewisa a Teach for Slovakia na podporu líderských a manažérskych zručností súčasných a budúcich vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl.

Krátkodobým cieľom je podporiť budovanie týchto zručností u jednotlivých účastníkov. Dlhodobým je pomôcť vytvoriť sieť, komunitu takýchto riaditeľov a iných vedúcich pracovníkov základných a stredných škôl, aby sa vzájomne podporovali a boli tak skutočnými lídrami zmeny vo výchove a vzdelávaní detí.

“Akadémia riaditeľov je jeden fantastický projekt a som nesmierne vďačná, že som jeho súčasťou. Získala som veľa manažérskych a líderských zručností, osvojila si nové nástroje na vedenie ľudí aj na dávanie spätnej väzby. V neposlednom rade som spoznala veľa skvelých ľudí, ktorí sú pre mňa obrovskou inšpiráciou. Sieťovanie je príznačné pre Teach for Slovakia a je veľkým prínosom.”

alt
Mark Penfold, odborník na ikluzívne vzdelávanie, na návšteve ZŠ V Budimíri. Zdroj: zsbudimir.edupage.org

V súčasnosti pani riaditeľka plánuje dokončiť víziu školy, pracovať viac na charakterovom vzdelávaní žiakov a na tom, aby sa deti viac cítili byť súčasťou školy. Väčšiu podporu chce dať učiteľom prostredníctvom mentoringu a koučingu. Tiež chce pokračovať v budovaní školskej komunity, napríklad prostredníctvom konferencií pre rodičov.

Snaženie riaditeľov a riaditeliek, medzi ktorých patrí aj Jana Bavoľárová, je dôkazom, že aj v komplikovanom a nie dobre fungujúcom systéme sa dajú robiť pozitívne zmeny. Pomaly, postupne, zdola. Výsledkom sú spokojní rodičia, ocenení učitelia a žiaci, ktorí sa radi učia a chodia do školy.

 

Viac o Teach for Slovakia ⇒ www.teachforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.