Denník N

Prvý polrok v koži starostu – pokračujem v odpočte z programu…

Ako som písal v 1. časti tohto blogu začiatkom júla, ešte v júni 2018 som publikoval Víziu pre lepší Hviezdoslavov, ktorá pozostávala z 55 bodov pre akčný plán rozvoja obce. Spolu s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí vtedy kandidovali na poslancov, sme, ako jeden tím, podpísali už v júni 2018 spoločné Memorandum o spolupráci.

Dnes však už pomaly končí júl 2019  a možno aj vďaka Vízii som dnes starostom a ostatní kandidáti poslancami. To so sebou prináša aj poriadnu dávku zodpovednosti. A keďže zodpovednosti je potrebné postaviť sa čelom, prišiel čas spraviť si priebežný odpočet tohto programu. My sa pred ním neschovávame, tak poďme smelo do toho…

Dnes si prejdeme Okruhy č. 2 a č. 3, ktoré sme pracovne nazvali „Obec pripravená na budúcnosť“, resp. „Obec, ktorá sa chce rozvíjať“. Tieto okruhy pod sebou združujú body, resp. opatrenia, ktoré sú nižšie vyznačené hrubým písmom. Pod jednotlivými bodmi, vyznačenými hrubým písmom, je vždy moje zhodnotenie aktuálneho stavu. V tomto prípade (pri týchto okruhoch) šlo o dokopy 17 bodov:

1. Zavediem informovanie občanov pomocou SMS správ, aby nič dôležité nikdy nikomu neušlo.

Systém sme už spojazdnili, všetko je technicky doriešené, SMSky sme však ešte reálne nikomu nezaslali. S odstupom času to nepovažujem za najvhodnejší spôsob, ako notifikovať občanov o dôležitých udalostiach v obci. Spamovať niekoho SMSkami mi príde dosť invazívne. Zatiaľ skúšame vcelku progresívny newsletter – ten každému subscriberovi, ktorý sa jednoducho prihlási cez náš web, chodí automaticky v utorok večer. Zmluva, predmetom ktorej je aj služba zasielania SMS správ občanom, bola podpísaná už vo februári a transparentne bola zverejnená. Nájdete ju tu. Nezaháľali sme. Bod možno preto označiť za čiastočne splnený.

2. Vybudujem kamerový systém v obci a sprofesionalizujem „Susedské hliadky“ v obci ako účinný nástroj v boji proti kriminalite.

Kamier a ani susedských hliadok stále nie je dosť. Hnevám sa na to a máme čo zlepšovať. Minulý týždeň sme sa na zasadnutí Bezpečnostnej komisie zhodli na tom, že posilniť chceme najmä fotopasce. Tvorba čiernych skládok je rakovina spoločnosti, ktorú treba vykynožiť. Musíme zamakať. Susedské hliadky taktiež fungujú len na pol plynu. Šikovných, spoľahlivých a zodpovedných ľudí je stále málo. Domáca úloha na jeseň 2019 ako vyšitá. Bod nie je splnený…

3. Zruším stránkové hodiny na OÚ vymedzené len pre určité dni; otvorím OÚ pre občanov DENNE, jeden deň v týždni aj večer od 18:00 do 20:00 a tiež každú 2. sobotu od 9:30 do 11:00, za čo budú úradníci špeciálne finančne ohodnotení.

Obávam sa, že tento bod svojej Vízie nebudem môcť tak skoro tak jednoducho naplniť. Z akého dôvodu? Prezradil som ho v tomto blogu. Každú druhú sobotu od 9:30 do 11:00 tu však naozaj pre občanov sme. Teda som, hlavne ja, ako starosta. Máme milú tradíciu spoločných, sobotných, komunitných raňajok. Okrem teda letných prázdnin, aby som bol presný. Hoci, ukázalo sa, že v sobotu na Úrad nikto nechodí. Cez víkend ľudia nemajú záujem úradovať. Dosť toho majú cez pracovný týždeň. Jeden deň v týždni by však Úrad mohol byť otvorený aj vo večerných hodinách už čoskoro. Som optimistom, a preto verím, že sa to podarí do konca roka. Splnené teda len čiastočne, s odretými ušami.

4. Dvakrát do roka zabezpečím dôkladné rozbory vody v každej obecnej časti, kde ľudia využívajú pitnú vodu zo studní.

Toho roku sme už rozpočet na rozbory vody vyčerpali. Rozhodli sme sa totiž pre komplexné rozbory vody v starej, i novej budove materskej školy i v obecných bytovkách pri Školskej ulici, pričom sme skúmali aj výskyt pesticídov, ktorý sa doteraz v takomto rozsahu a takto dôrazne neskúmal snáď nikdy. Rozbory nás stáli v roku 2019 už takmer 1200 EUR a to je stále ešte len júl. Objednávky nájdete tu. Ťažko tak tento bod ohodnotiť objektívne. Splnený však za tento rok rozhodne nie je.

5. Vytvorím „Memorandum o intenzívnej spolupráci“ so starostami v Kvetoslavove, Miloslavove, ďalších obciach v okolí i v Šamoríne s cieľom spájať sa pri projektoch veľkého významu.

Nielen s Kvetoslavovom a Miloslavovom, ale i s Mierovom, Hubicami alebo Veľkou Pakou vychádzame maximálne korektne. Miloslavov nám pomohol personálne, keď sme hasili požiar so mzdami; Hubice nám ponúkli priestory, ktoré sú Plánom B v prípade nedokončenia našej novej materskej školy; Kvetoslavov bol doteraz dlhé roky prakticky druhým domovom pre našich školákov absolvujúcich povinnú školskú dochádzku.

Hoci podobné memorandum sme doteraz nepodpísali, vzťahy fungujú a fungujú na jednotku.

So Šamorínom riešime pálčivý problém – ich čistička odpadových vôd je plná, no my nutne potrebujeme celý Hviezdoslavov odkanalizovať. Problém riešime a riešime ho v plnej a maximálne súčinnosti, spolu s vodárňami.

Vzťahy sú veľmi dôležité a keď príde na to, podpíše sa i to memorandum…

6. Vytvorím osobitnú pracovnú skupinu poslancov OZ, komisie OZ a občianskych aktivistov, ktorá sa bude starať výslovne o projekt základnej školy v našej obci a tá bude mať povinnosť informovať verejnosť min. každé 2 týždne.

Z tohto bodu, ktorý som písal snáď pred rokom sála neskutočná frustrácia. Preto som nadšený z toho, že zámer výstavby novej základnej školy s telocvičňou, kostola, či komunitného centra vo Hviezdoslavove bol 9.7.2019 na zastupiteľstve vo Hviezdoslavove poslancami jednohlasne schválený. Nadšene som o tom písal tu. Pevne verím, že nová základná škola s telocvičňou rozširujúca ponuku vzdelávania v súlade s princípmi pluralitnej spoločnosti, nový a esteticky mimoriadne hodnotný a príťažlivý kostol a jeho sakrálna architektúra, nové komunitné centrum pre ľudí a napokon i farská budova budú realitou čo najskôr. Splnené. Už teraz pritom pracujeme na základnej škole č. 2!

7. V obci spolu vysadíme každý rok minimálne 100 nových stromov a drevín, aby sme vrátili zeleň tam, kde sa z našej obce vytratila.

Nielen 100 ale rovno 10.000 počas najbližších 10 rokov. Toľko stromov chceme postupne vysadiť na celom Žitnom ostrove aj s ostatnými mestami a obcami a Vy môžete byť pri tom. Kampaň štartujeme už koncom leta 2019 a bude jej venovaný septembrový Deň obce Hviezdoslavov, ktorý sa toho roku uskutoční 28. septembra, v sobotu. Zazelenajme spolu opäť naše Slovensko, náš Žitný ostrov. Hoďte si to do kalendára, prosím!

Najbližšie budeme stromy a dreviny vysádzať v areáli novej materskej školy, na Školskej ulici, na jeseň 2019, o čom budeme včas všetkých našich obyvateľov informovať. Chceme vrátiť zeleň tam, odkiaľ sa vytratila…

8. S tímom architektov pripravím „Projekt pre moderné centrum Hviezdoslavova“ s cieľom vytvoriť hlavné centrum obce, na ktoré budeme všetci hrdí.

Splnené, našu prvú Zastavovaciu štúdiu centra Hviezdoslavova nájdete tu. Definovali sme v nej, kde má podľa nás stáť nová základná škola s telocvičňou, vnútroblok s oddychovou zónou, resp. ihriskom, nový rímsko-katolícky kostol s jeho typickou sakrálnou architektúrou, príslušný úrad, parkoviská, rešpektovali sme v nej súčasné majetko-právne vysporiadanie. Urbanistická štúdia, s ktorou prichádza cirkev, s ňou korešponduje, čo je dobre. Riešené územie bolo koncepčne logicky rozšírené o areál Obecného úradu a Kultúrneho domu pre ich funkčné spolupôsobenie. Návrh bol riešený v súlade s Územným plánom obce Hviezdoslavov v znení zmien a doplnkov, ktorý pre riešené plochy určuje hlavné funkčné využitie: Občianska vybavenosť v minimálnom rozsahu 75% z územia. Projekt sme predstavili 25. marca 2019.

9. Príjmem zamestnanca, ktorý sa bude starať výslovne o získavanie Európskych fondov a grantov pre obec, a ten bude odmeňovaný na základe výkonu a získaných financií.

Niekoľko šikovných ľudí, s ktorými sa nám pracuje nadmieru dobre, bolo uplynulé týždne oslovených. Spoluprácu by sme radi načali od prvého januára 2020, tak ako sme avizovali vo Vízii. Cieľom je, aby mal Hviezdoslavov jedného projektového manažéra/manažérku s vyššie uvedenou špecializáciou na polovičný úväzok. Musí to byť mega makač. Fakt super človek, ktorý je, ako hovorí kolega Mišo Truban, taký spoľahlivý, že mu dáte v pohode do ruky postrážiť vlastné dieťa a kľúč od auta k tomu. Ak si myslíte, že ste skvelá adeptka, alebo adept, rovno mi, prosím, napíšte na môj e-mail.

10. Hviezdoslavov zapojíme do každého relevantného zápasu o tzv. „eurofondy“, a to tak, aby sme boli úspešní.

Ťažko toto merať ale asi sme fakt že všade, kde sa momentálne dá. Od kompostárne, cez modernizáciu rozhlasu, kanalizáciu, až po wifinu v celom Hviezdoslavove. Wifina bolo to posledné, čo nám vyšlo. Ak teda raz Hviezdoslavov navštívite, mobilné dáta môžete pokojne vypnúť. Budeme totiž kompletne on-line…

11. Vytvorím osobitnú pracovnú skupinu poslancov OZ, komisie OZ a občianskych aktivistov, ktorá sa bude starať výslovne o projekt kanalizácie a vodovodu v obci a tá bude mať povinnosť informovať verejnosť min. každé 2 týždne.

Brutálne sa teším, že naše zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 2. mája Uznesením č. 51/2019 schválilo Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie novej projektovej dokumentácie pre stavbu „Hviezdoslavov, zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie“, v súlade so schváleným územným plánom obce a požiadaviek obce Hviezdoslavov so spoločnosťou PIPS SK, s. r. o. v zmluvnej cene 50400,00 Eur vrátane DPH. Informovali sme o tom tu a zmluva je zverejnená tu. Cieľom je odkanalizovať všetko, čo momentálne stojí a leží nielen v „starej“ časti obce, ale aj v Záhradách, či Podháji. Na nový projekt sa čakalo šialených 10 rokov. Do bodky splnené. Informujeme, čo to dá, ale čo je podstatné, takisto ako v prípade základnej školy, máme aj prvé sladké ovocie tejto mravenčej práce…

12. Dovybavím obecnú budovu počítačmi tak, aby sme mali 1 novú učebňu dlhodobo slúžiacu deťom, dospelým i seniorom na počítačové a jazykové kurzy.

Bod, ktorý nateraz zostal na polceste, pretože prioritu dostala rekonštrukcia veľkej zasadačky na Úrade, z ktorej vzniklo trio menších, novučkých kancelárií – pre Ekonomický úsek, pre Odborný referát (dane a poplatky) a malá zasadačka. Zamestnanci už totiž reálne nemali kde sedieť. Učebňa, kde by mohli prebiehať aj akési workshopy, by mohla vzniknúť v priestore bývalej obecnej knižnice, na prvom poschodí kultúrneho domu, ktorá je roky nevyužívaná. Práve v týchto dňoch sa chystajú priestor vypratať a pripraviť členky našej Kultúrnej komisie. Ak chcete nejako pomôcť, pokojne im napíšte sem. Potešia sa…

13. Nastavím transparentný, dlhodobý, spravodlivý a efektívny systém v oprave ciest a chodníkov, kedy si budú sami občania navrhovať a hlasovať o tom, ktoré cesty a chodníky budú mať prioritu.

Na začiatok sme urobili to najlepšie, čo sme urobiť mohli. Zverejnili sme živý dokument, ktorý sa priebežne dopĺňa – volá sa Akčný zoznam komunikácií vyžadujúcich rekonštrukciu a nájdete ho tu.

Hviezdoslavov má veľký záujem nasledujúce obdobie venovať sa aj potrebnej sanácii, či rekonštrukcii komunikácií, resp. ciest, z ktorých je mnoho v čoraz horšom technickom stave. Výškové depresie, výtlky, či výmole, drobenie materiálu a iné defekty a poškodenia nie sú v našom katastri ničím výnimočným a zažívame ich každý deň pri cestovaní do práce, za kultúrou, či na peších, no i cyklistických prechádzkach. Zlý stav ciest, samozrejme, vnímame ako obrovské negatívum našej rýchlo rastúcej samosprávy, máme záujem ho riešiť, a to systematicky a dlhodobo.

Preto sme požiadali o súčinnosť tých najdôležitejších – našich obyvateľov. V máji vznikol dokument v podobe Akčného zoznamu komunikácií vyžadujúcich rekonštrukciu, v ktorom chceme zmapovať všetky „zlé“ úseky Hviezdoslavova a určiť ich prioritu, s akou ku nim môžeme nielen v roku 2019, ale i v roky nasledujúce pristupovať. Do úsekov vpisujeme obslužnosť, taktiež píšeme prioritu A, B alebo C. Participáciou verejnosti na veciach verejných vzniká výborná pôda na zodpovedné riadenie obce a Hviezdoslavov nemôže byť výnimkou. Môže však byť vzorom…

14. Spolu so ŽSR premenujeme železničnú zastávku Kvetoslavov, zastávka na Hviezdoslavov, poriadne ju zmodernizujeme, zrevitalizujeme a skrášlime.

Zastávku sme síce premaľovali do krásnej bielej, nový šat dostalo i zábradlie, no hranice chotára, ktoré by znamenali aj zahrnutie tohto dopravného uzla do nášho katastra a tým umožnenie premenovania, sa nám posunúť zatiaľ nepodarilo. Už 1.8., na najbližšom zastupiteľstve, by sme však radi schválili zámer, ktorý by nás posunul o krok ďalej aj v tomto smere. Na takéto nástupištia patrí krajší mobiliár, vhodné lavičky, či kvetináče s drevinami. Na začiatok netreba veľa. Vieme ako na to…

15. Vynovíme multifunkčné ihrisko oproti Obecnému úradu, opravíme siete, povrch a postavíme drobnú tribúnu.

Grant Úradu vlády SR nám, bohužiaľ, priklepnutý nebol. Bod sa teda nesplnil tým pre nás najjednoduchším a najefektívnejším riešením a musíme hľadať financie ďalej. Nakoľko však ihrisko bude súčasťou vnútrobloku základnej školy s telocvičňou, komunikovať budeme aj s cirkvou, ktorej žiaci budú môcť exteriérové športovisko využívať. Rokovaní bude ešte niekoľko – dnes totiž nie je ešte jasné ani to, či sa náhodou ihrisko o 90 stupňov neotočí. V hre je totiž aj takáto varianta…

16. Minimálne dvakrát ročne sadnem za stôl s vlakovým dopravcom s cieľom tlačiť na to, aby neustále zvyšoval prepravnú kapacitu a kvalitu poskytovaných služieb.

Teším sa, že po decembrovom tlaku na navýšenie prepravných kapacít, ktorý sme ako starostovia servírovali na Ministerstve dopravy, nás už vo februári čakala táto správa. Spoločnosť RegioJet, a. s., od pondelka 18. februára postupne v dvoch fázach zvyšuje kapacitu vlakov na železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. So súkromným dopravcom sa na tom dohodlo Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Zároveň sa dohodli na tom, že v najvyťaženejších vlakoch v rannej špičke sa zvýši počet miest na sedenie o 100 až 150. Zámerom je nasadenie aj poschodových vlakov. Umožní to najprv nasadenie do zrýchleného vlaku REX1770 súpravy z rýchlikových vozňov a navýšenie aj kapacity ďalších osobných vlakov v špičke. Poschodové vlaky budú nasadzované priebežne neskôr, predbežne v lete po uzavretí zmluvy o ich odkúpení od nemeckých železníc a získaní technickej licencie na prevádzku vozňov na Slovensku.

Aj v júli 2019 sme však stále svedkami najvyťaženejšej jednokoľajovej trati v galaxii. Dobre, možno trochu preháňam, ale od reality ďaleko veru nie som.

Na dopravcu, i na ministerstvo však treba tlačiť stále. Akonáhle prestanete, majú tendenciu myslieť si, že veci sú OK.

Nie sú…

17. V Záhradách, Podháji, Hviezdnom bývaní i „starej“ obci zriadim mobilné „knižnice“ s knihami na čítanie zadarmo, ktoré budú slúžiť všetkým.

Kolega, poslanec Kavecký, nám s týmto bodom pomôže už čoskoro. Mobilné knižnice sú totiž pripravené na inštaláciu. Vyzerajú super, radosť čítať z takých milých, zázračných búdok. Dohodnúť sa na ich rozmiestnení by mal byť už detail. Postupne ich pridávať by taktiež nemal byť problém. Ak si knihu požičiate v jednej, vrátiť ju môžete pokojne v ďalšej. Skvelý koncept, na ktorý nepotrebujete žiadne čitateľské preukazy. Chce to však super komunitu, ktorá bude priebežne knižky dopĺňať.

Komunita je však náš najmenší problém.

Tá naša je totiž fakt že super. Ľudia sú stále naším najväčším bohatstvom…

 

Ďalšie dva piliere (ďalších 13 bodov) z mojej Vízie pre lepší Hviezdoslavov si rozoberieme opäť takto o týždeň, v ďalšom zo štvrtkových blogov, priatelia.

Veľké dík za Vašu pozornosť…

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Teraz najčítanejšie

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť obcí sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“ musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho vedením ocenený Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska.