Denník N

Postav školu na hlavu! – O sebarealizácii – www.teachersgold.org

Niečo o sebarealizácii. Čo to vlastne je? Vrchol rebríčka potrieb u Maslowa. Znamená to, že keď žijem v zdraví, bezpečí, mám každý deň čo jesť, čo piť, som dostatočne hmotne zabezpečený.

Mám dobrý plat, nefungujem od výplaty k výplate. Teda nemusím riešiť existenciálne veci, tak potom… ma začne zaujímať, čo to ja vlastne v tej spoločnosti robím. Ideálny stav je, keď podľa mojich schopností som adekvátne ohodnotený, vykonávam prácu, ktorá ma baví. Vidím ako môj výsledok z práce pozitívne ovplyvňuje okolie. A keď sa podmienky zmenia viem kedykoľvek odísť.

Toľko ideál. A teraz otázka, kto to tak má?

Vykonávať prácu, ktorá ma baví. Veľa prieskumov spokojnosti odhaľuje, že vysoké percento zamestnancov sú nespokojní, v Čechách aj na Slovensku. Prečo to tak je?
V systéme, kde povolanie pedagóga je nejakou poistkou v prípade, že mi nevyjde štúdium na inom odbore. Koľko učiteľov je sebarealizovaných? S nízkymi platmi málo.
V systéme frustrovaných učiteľov sa táto frustrácia prenáša na študentov.

Učiteľa nebaví učenie študentov. Študentov nebaví sa učiť. Dochádza k nenaplneniu osobnostného znalostného potenciálu. Tí ľudia potom končia vo fabrikách, kde sú celý život nespokojní. Dopad na ekonomiku je obrovský. V USA napríklad veľa študentov nedokončí stredné školy, lebo ich to napr. nebaví, je to nuda. Aká je perspektíva? Nízky plat, fabrika alebo nezamestnanosť, drogy, kriminalita. (Pramene napr. Ken Robinson prednášky)

Treba začat vyučovať efektívne. Zistiť, čo baví každého jedného študenta. Prípadne nasmerovať formou zadania alebo súťaže, čo by ho mohlo zaujať. Keď zistím, čo ma baví a aké sú možnosti priamo sa uplatniť, tak viem priamo moje snahy zamerať na dosiahnutie cieľa.

Napríklad: môj profil na Teachersgolde:
čo ma baví:

matika – 80%
fyzika – 80%
informatika – 90%
angličtina – 95%
stavanie robotov – 100‰

Takto si viem medzi firemnými profilmi vyhľadať cieľový profil pre zamestnanca automatizačno-robotickej firmy. Mám možnosť získať priamo materiály a zadania od firmy. Mám jasný cieľ, čo chcem robiť ďalej, viem, čo ma baví. A učitelia v škole ma nebudú zbytočne naháňať napr. na dejepise a biológii, aby som sa učil nepotrebné veci, ktoré aj tak po teste zabudnem.

Ďalší príklad:

čo ma baví:

biológia – 90%
geografia – 80%
príroda – 100%
ekológia – 90%

Tento profil môže mať záujem napríklad o výskum v ekologických technológiách pri využívaní odpadových materiálov. Ako skončiť dobu plastovú?

Nie u každého je jasné skoro, kde bude ďalej pokračovať. Povedal by som, že práve všestranne nadaní žiaci to majú ťažšie z hľadisķa rozhodovania, kam ďalej.

Musíme skrátka dať možnosť, aby sa sami nasmerovali, prípadne vhodným spôsobom usmerniť. Nemôžu študenti, ktorí nemajú jasnú víziu, ako ďalej, končit na miestach, kde budú celý život trpieť. Možno len preto, že ich niekto tlačil do učenia, na ktoré nemali kapacity, alebo ich to nebavilo. Keď si decká vyberú sami, čo budú ďalej robiť a budú vidieť reálne ciele, ktoré môžu uchopiť, kam sa môžu dostať, tak sa tam raz dostanú. Decká musia vidieť reálnych ľudí, aby mali predstavu, čo môžu dokázať, keď pôjdu ďalej.

Potrebujeme rozbehnúť takýto typ spolupráce. Kde na základe požiadaviek firiem budeme schopní profilovať študentov.
Dnes je tento trend modulárneho vzdelávania napr. v IT. Programuje vo všetkom možnom a neustále prichádzajú nové technológie. Zmeny na trhu práce prebiehajú veľmi rýchlo. Musíme byť pružní a vedieť sa adaptovať na zmeny.
Teachersgold platforma k tomu pomôže.

Poznámka, prečo chce byť dnes toľko mladých ľudí influencermi? Pretože toto sa im všade na sieti servíruje. Na každom rohu. Vidia, že to takto funguje, môžu takýmto spôsobom zarábať. Vidia reálnych ľudí, ako sa im v tomto darí. A takto to aj oni chcú robiť. Preberajú to ako vzor. Lenže nemôžu si nechať všetci platiť za ukazovanie značkových vecí. Niekto musí na to vyprodukovať zdroje. Ukážme reálnu hodnotu. Ako môžem prácou, ktorá ma bude baviť, zlepšiť svoje okolie. Ukážme spokojných a sebarealizovaných ľudí. Nie frustráciu, nie extrém.

Prečo je dôležité začať sa profilovať od mladého veku:
Moja skúsenosť po skončení VŠ štúdia som nastúpil do veľkej softvérovej firmy. 23 rokov, nováčik.
Bol som prekvapený, keď som tam stretol rovesníkov, tiež 23 s tým rozdielom, že už 5 rokov pracovali vo firme.
Čisto ekonomické porovnanie: tí ľudia mali päť rokov príjem, finančná samostatnosť vo veľmi mladom veku.
Plus 5 rokov praktických skúsností. Dobrý obchod.
Keď to trochu zveličím, tak na mojom ing. diplome mohlo byť napísané hore uvedené porovnanie s poznámkou:
Somárik konečne môže začať pracovať. Ale aspoň som si trocha požúroval.

V ďalšom priebehu projektu oslovíme firmy, aby sa vo veľkej miere zapojili do Teachersgoldu.
Vytvorte si firemné profily, digitálne akadémie. Nechajte učiteľov vyrásť nových odborníkov pre vašu oblasť.
Bolo by veľmi prospešné pre spoločnosť, keby firmy dokázali objaviť na Teachersgolde študentov a učiteľov, ktorí prinesú
pridanú hodnotu a budú firmy ochotné odmeniť (najmä) učiteľov za ich aktivity.

Apropo, Teachersgold už je funkčný :)
www.teachersgold.org

Postav školu na hlavu!
digitálne technológie rozumne na školách

Šírte prosím ďalej našu iniciatívu, ak ju považujete za správnu.

Ďakujeme

Nasleduje:

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/