Denník N

Útok nedôveryhodného vlastizradcu a plagiátora na dôveryhodného vedca

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 311, Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie – https://www.lewik.org/term/1314/vlastizrada-trestny-zakon/

__________________________________________________________

Blogujem pre

a) ochranu Ústavy pred vlastizradcami, plagiátormi a ostatnými podliakmi

b) syslog volieb 2016, aby sme v 2020 volili našu skutočnú elitu bez vlastizradcov, plagiátorov a iných podliakov

c) rodičov a súrodencov Jana a Martiny, aby stále cítili, že som bezpodmienečne na ich strane proti vlastizradcom, plagiátorom a iným vrahom

Pokračuj tu

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk