Denník N

Čudné machinácie s mŕtvolami v Komárne

Smutná ba až tragicky zarážajúca správa o nesprávnom, dokonca čudnom zaobchádzaní s mŕtvolou norodeniatka v komárňanskej nemocnici vyburcovalo nielen vášne ľudí, ale vzbudilo aj pozornosť orgánov činných v trestnom konaní.

Čo sa stalo? Podľa medializovaných informácií sa 19-ho júna toho roku v priestoroch Nemocnice Komárno mŕtvo narodilo dieťa a následne sa s ním zaobchádzalo mimoriadne neštandardným spôsobom, hoci dotknutí tvrdia opak.

Ale poďme pekne po poriadku. Zuzana Horváthová, výkonná riaditeľka pohrebnej spoločnosti Demone s.r.o. sa vyjadrila, že v Nemocnici v Komárne sa nezákonným spôsobom zaobchádzalo s mŕtvolou novorodenca. Podľa jej slov mŕtvola dieťaťa bola ponechaná minimálne tri hodiny v nechladenom mieste v aute počas horúceho dňa. A to dokonca konkurenčnou spoločnosťou Brigetio spol. s r.o., ktoré ich malo kontaktovať, aby mŕtve telo novorodenca odviezli na pitvu na anatomicko-patologické oddelenie v Nitre, nakoľko nemocnica nemá také oddelenie.

Nemilosrdné zaobchádzanie?

„Vôbec nechápame, ako sa to mohlo stať. Ten prípad je sám o sebe tragédiou. V ten júnový deň nás kontaktovali, že z chirurgického oddelenia nemocnice v Komárne je nutné odniest mŕtvolu na pitvu na patológiu do Nitry, nakoľko nemocnica nemá takéto oddelenie. S týmto prípadom nebol žiadny problém. Ten nastal až vtedy, keď sme sa dozvedeli, že v ten istý deň sa v nemocnici mŕtvo narodilo dieťa, a telom sa nepatrične manipulovalo. Vedenie nemocnice podľa mňa konalo svojvoľne a nedodržalo zákon a ani platné právne predpisy, keď telo zosnulého dieťaťa odovzdalo na odvoz pohrebnej spoločnosti Brigetio spol. s r.o., ktorá nás následne kontaktovala. Lenže my nemôžeme prebrať mŕtvolu od tretej osoby na odvoz na pitvu.“ – sťažovala sa Zuzana Horváthová. Jej spoločnost Demone s.r.o. má oprávnenie manipulovať s mŕtvym telom, ktoré je potrebné odviesť na pitvu.

Vyzeralo to ako na patovú situáciu. Avšak Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou im dalo povolenie, aby mohli prebrať mŕtve telo novorodenca od tretej osoby. Horváthová ako dôkaz doložila úplný videozáznam, z ktorého je zrejmé, že mŕtvolu novorodenca odovzdávajú z auta s logom Brigetio spol. s r.o. Podľa nej to bol neprofesionálny proces a aj preto sa rozhodla, že to bude riešiť cez orgány činných v trestnom konaní, a následne kontaktovala médiá, lebo nechcela, aby sa to ututlalo.

V normálmom prípade je úradný postup nasledovný: ak človek nezomrie v nemocnici, tak k zosnulému najskôr privolajú záchranku a následne políciu a lekára, a potom on alebo technik majú za povinnosť rozhodnúť o pitve a kontaktujú oprávnenú spoločnosť. V okrese Komárno je to pohrebná spoločnosť Demone s.r.o., aby prepravila zosnulých a následne kontaktovala príbuzných, nech zariadia pohreb alebo rozlúčku. Ich kompetencie tam aj končia. Potom rodina môže poveriť akúkoľvek pohrebnú spoločnosť.

„Verejne útočíme na vedenie nemocnice Komárno, pretože podľa našich zistení 7-ho júna 2019 rozposlali zamestnancom e-mail, v ktorom im prikázali, aby o akejkoľvek smrti informovali Brigetio spol. s r.o. Oni takto získavajú zákazníkov a majú z toho pomerne veľké výnosy.”-  uviedla Zuzana Horváthová. Dodala, že ona vie o takých prípadoch a aj preto zverejnili na svojej stránke výzvu, aby sa im ozvali sťažovatelia a tie sťažnosti následne postúpili zodpovedným osobám. Horváthová uviedla, že Brigetio spol. s r.o. môže mať 600 až 700 pohrebov ročne, čo podľa nej získajú nezákonným spôsobom.

Podľa vedúcej spoločnosti Demone podávajú sťažnosť proti Brigetio spol. s r.o. na Združenie pohrebných a kremačných služieb so sídlom v Bratislave a svoju sťažnosť predkladajú inšpekcii verejného zdravotníctva a polície aj prokuratúre.

O tomto prípade sa uverejnil článok na spravodajskom portáli bumm.sk, ktorému sa vyjadrili aj dotknutí.  Konateľ spoločnosti Brigetio spol. s r.o. JUDr. Alexander Földes reagoval až na uverejnený článok. V reakcii uvádza, že Horváthová „vo svojich tvrdeniach uvádza skreslené informácie, polopravdy a lži, ktoré skonkretizujem v trestnom oznámení pre tretný čin zneužitia účasti na hospodárskej súťaži, ako i v žalobe na ochranu dobrej povesti právnickej osoby, ktoré som sa rozhodol na základe Vášho článku v najbližších dňoch podať.”

Nemocnica v Komárne nevidí problém

Stanovisko poslalo aj vedenie nemocnice Komárno. Mgr. Miroslav Jaška, MPH doslova uvádza: „Vedenie Nemocnica Komárno s údivom si precitalo článok od p. Horvathovej. V prvom rade by sme chceli vyjadriť úprimnú sústrasť nad stratou dieťaťa. Nemocnica postupuje v zmysle zákonov SR. Mŕtve tela zomrelých sú podlá zákona ponechane 2 hodiny na oddelení, následne sú uložene v chladiacom boxe, aby bolo zabránene rýchlym patologickým zmenám na tele mŕtvych. Na toto uloženie ma nemocnica zmluvu s 3. osobou, ktoré disponuje takýmito chladiacimi boxami. Postupujeme v súlade so zákonom o pohrebníctve a povinnosťami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti po úmrtí. Ak je potrebná pitva, je ešte oddelením telefonicky kontaktovaná firma, ktorá ma zmluvu s UDZS, v súčasnosti je to firma Demone s.r.o. Toto sa udialo aj vo Vami popisovanom prípade. Z článku pre nás vyplýva, že viete o tom, že bol porušený zákon ohľadne manipulácie s mŕtvym telom. Preto s údivom čítame, že ste kontaktovali novinárov a nie organy činné v trestnom konaní, pretože povinnosťou každého občana SR je oznámiť porušenie zákona. Pani Horvathova, zákon o pohrebníctve ustanovuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti tak, aby sa v rámci zdravotníckeho zariadenia a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách. Mi sa striktne tohto držíme, myslime si však, že uverejňovaním príspevkov na Vašom Facebooku ohľadne prevozu tiel, môže byt zákon touto vašou propagáciou porušený. Na zaver ešte raz musíme prejaviť ľútosť rodine zomrelého dieťaťa.”

Týmto sa to ale všetko neskončilo. Potom, čo orgány na to určené začali konať, sa uverejnil ďalší článok, ktorý poukazuje na nekalé praktiky ohľadne manipulácie s mŕtvolami. Konateľka spoločnosti Demone s.r.o. Zuzana Horváthová sa znovu obrátila aj na médiá, aby posvietili na nezákonnosti v novom prípade, ktorý sa stal 11-ho júla 2019, kedy im chceli odovzdať telo zosnulého, lenže tentoraz to podľa Horváthovej boli zamestnanci spoločnosti Cintoríny Komárno spol. s r.o., ktorého majiteľom je tiež pán Földes.

Podľa nových informácií sa zdá, že vedenie nemocnice roky mohlo vraj nezákonným spôsobom údajne „pomáhať“ získať mŕtvoly Földesovým spoločnostiam. Už aj v prvom prípade pani Horváthová upozornila, že niečo nie je v poriadku a aj orgány činné v trestnom konaní sa s prípadom začali zaoberať.

Nový prípad vyniesol na povrch nové nezrovnalosti. Čo sa týka spoločnosti Cintoríny Komárno spol. s r.o., už v roku 2005 mali sporný prípad. Podľa medializovaných informácií Cintoríny Komárno spol. s r.o. uzavrelo zmluvu s nemocnicou Komárno, na základe ktorej už mŕtvoly neboli umiestnené v chladiarni nemocnice (patologické oddelenie museli zrušiť), ale v chladiacich boxoch katolíckeho cintorína.

Sporné praktiky spoločnosti Cintoríny Komárno spol. s r.o. riešil aj Protimonopolný úrad, ktorý v roku 2006 rozhodol, že v roku 2007 musel konateľ spoločnosti Alexander Földes zaplatiť pokutu 68 tisíc korún, t.j. približne 2300 eur za zneužívanie dominantného postavenia. Podrobnosti nájdete pod týmto odkazom.

Časy sa menia, ale praktiky nie?

Zdá sa, že dobrý vzťah stále existuje medzi vedením nemocnice Komárno a podnikateľom Alexandrom Földesom. Podľa už vyššie spomenutých informácií je zrejmé, že vedenie nemocnice v Komárne dalo pokyny na to, aby zamestnanci nemocnice pri úmrtiach kontaktovali najprv Cintoríny Komárno spol. s r.o.,  a ak je nariadená pitva tak aj Demone s.r.o.  Zákon o pohrebníctve stanovuje, že mŕtvoly môžu na pitvu manipulovať iba kompetentné osoby, v tomto prípade je to Demone s.r.o.

Cintoríny Komárno spol. s r.o. však podľa zákona nemá čo manipulovať s mŕtvolami, nakoľko je len prevádzkovateľom cintorína. Následne ani Brigetio spol. s r.o. ako pohrebná služba, a ani iná pohrebná spoločnosť, ktorá na to nemá oprávnenie od ÚDZS, nemá čo hľadať na oddelení nemocnice a manipulovať s mŕtvolami.

Faktom však je, že či už zamestnanci spoločnosti Cintoríny Komárno spol. s r.o., či zamestnanci Brigetio spol. s r.o. manipulovali s mŕtvolami – odhľadne spoločnosti Cintoríny Komárno sro. to potvrdil aj sám pán Földes v rozhovore pre spravodajský portál bumm.sk. Doslova povedal: „Cintoríny Komárno spol. s r.o. už 15 rokov prepravuje ľudí, ktorí zomreli v nemocnici, a to z nemocničného lôžka do márnice. Bez ohľadu na to, kto bol riaditeľom nemocnice v Komárne, táto zmluva bola vždy obnovená. Aj nemocnica to má takto jednoduchšie a lacnejšie, pretože poskytujeme 24 hodinovú službu, ak by to robili sami, museli by zamestnávať minimálne šesť ľudí. – zdôraznil Alexander Földes.

Aké sú pravidlá? Ministerstvo vnútra uvádza nasledovné:

„Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa:
– vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,
– vykonávanie exhumácie,
– vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,
– správu pohrebiska,
– správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,
– údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.“

Čo sa týka pohrebných služieb, ministerstvo vnútra uvádza nasledovné:

„Prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa:
– počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky,
– úpravu ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
– prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
– miestnu prepravu, prenos rakvy a pochovanie,
– predaj rakiev a smútočných potrieb,
–  zabezpečovanie a organizáciu pohrebného obradu,
–  poradenskú činnosť súvisiacu s pohrebom.“

Pán Földes hovorí aj to, že oni nedisponujú chladiacimi boxami v nemocnici Komárno, a pritom vedenie nemocnice sa vyjadrilo, že majú zmluvu s Cintoríny Komárno spol. s r.o., ktoré má chladiace boxy.

Aj to je zaujímavé, že v areáli nemocnice sa nachádza miestnosť pre dočasné uloženie zosnulých a na tabuľke je oznam, že „Pohrebné služby prijímame”, ako kontakt je uvedené telefónne číslo, ktoré zvoní v katolíckom cintoríne, ktoré má na starosti Cintoríny Komárno spol. s r.o.

Čo hovorí zákon?

„… zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách“ a následne:“ Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch.”

Prečo doteraz nikto nekonal?

Aj na túto otázku je potrebné nájsť odpoveď, nakoľko podľa zákona je povinnosťou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva takéto prípady riešiť. Ten v Komárne má sídlo v areáli komárňanskej nemocnice. Žeby si počas 14 rokoch ani raz nevšimli? Bolo by dobré vedieť, či boli nejaké vyšetrenia a ak áno, čo zistili a či bola uložená nejaká pokuta. Podľa zákona má totiž práve Regionálny úrad verejného zdravotníctva kompetenciu konať a právomoc ukladať pokuty až do výšky 663 eur, ak sa napríklad zistí, že v nemocničnej oblasti boli propagované služby pohrebnej spoločnosti. Ak sa zistia ďalšie zneužívania pri zaobchádzaní s mŕtvolami, kompetentný úrad môže uložiť pokutu právnickým aj fyzickým osobám až do 10 tisíc eur.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Komárne poslalo nasledovné stanovisko:  „Daná problematika je toho času v štádiu riešenia a nakoľko v uvedenej veci momentálne prebieha vyšetrovanie policajným zborom, k predmetnej problematike sa nebudeme vyjadrovať.”

K tejto veci sa vyjadril aj pán Földes, ktorý uviedol: „Za posledných 20 rokov sme mali pravidelné inšpekcie (Regionálny úrad verejného zdravotníctva, pozn.red.). Nie kvôli sťažnosti, ale preto, že je to ich povinnosť. Nikdy nenašli nijaký problém. Preskúmal sa aj prenos mŕtvoly dieťaťa. V skutočnosti, keďže prebieha policajné vyšetrovanie, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno nemôže poskytnúť informácie vášmu portálu, a ani nikomu inému. Ja vám však môžem povedať, že ani v tomto prípade nebola zistená žiadna nezákonnosť ani nebolo v rozpore s pravidlami. “

Konkurenčný boj a pokus o diskreditáciu?

Už od začiatku bolo zrejmé, že niečo nie je v poriadku vo veci manipulácie s mŕtvolami. Či ide o konkurenčný boj alebo pokus o diskreditáciu sa zatiaľ nedá ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Pán Földes už v spomínanom rozhovore sa zmienil o tom, že podľa neho je to len konkurenčný boj, nakoľko už vypršala zmluva, ktorú uzatvorila spoločnost Demone s.r.o. s ÚDZS, na základe ktorého majú oprávnenie na prepravu mŕtvych tiel na pitvu. Podľa zákona je potrebné vyhlásiť verejné obstarávanie, čo sa aj stalo. Avšak verejné obstarávanie zrušili a vypísali nový.

Medzitým sa stalo znovu niečo nezvyčajné. Podľa mediálnych zistení po novom už práve Földesov Brigetio spol. s r.o. sa dostalo k zákazke, a údajne majú nejaký dodatok k zmluve, na základe ktorého môžu prepravovať mŕtvoly na pitvu. Potvrdilo sa to aj 2-ho augusta tohto roku, kedy jeden muž skočil z mosta v Komárne a spáchal samovraždu. Pre jeho telo neprišla pohrebná služba Demone s.r.o., ale Brigetio spol. s r.o. Podľa vyjadrení znalcov, na toto by nemohli dostať oprávnenie, nakoľko je vypísané nové verejné obstarávanie, a pokiaľ nie je vyhlásený víťaz, dovtedy má Demone s.r.o. mať právo na prepravu mŕtvych na pitvu.

Zdá sa, že problémy ohľadne manipulácie s mŕtvolami naďalej ostávajú a je len na orgánoch činných v trestnom konaní, že dokedy.

Teraz najčítanejšie