Denník N

Dúfam, že ich aspoň zjedli

zdroj: Pixabay
zdroj: Pixabay

Prečo vyháňanie démonov nemá nič spoločné s kresťanstvom, a prasiatka treba nechať na pokoji.

Biblia alebo Nový Zákon ako taký pomohol spoločnosti napredovať v rôznych oblastiach – zbavil spoločnosť polyteizmu, výrazne sa zasadil o myšlienku rovnosti – pohlavnej, rasovej, národnostnej. Zbavil spoločnosť rôznych zbytočných praktík ako napr. robenie zápalných obetí zvierat, striktné dodržiavanie náboženských sviatkov, alebo dní. Veľmi pokrokové myšlienky, no napriek tomu sú aj škody, ktoré súčasná podoba Novej Zmluvy spoločnosti spôsobila a spôsobuje – podoba Novej Zmluvy, v ktorej sú anonymné listy považované za rovnako dôveryhodné ako listy, o ktorých vieme že ich napísali prví kresťanskí misionári – Pavol z Tarzu, a Ján a Peter z Betsaidy.

Nie je to dnes veľmi známe, ale ešte do 18. storočia boli naprieč Európou robené súdy zvierat. Naozaj, zvieratá mali svojich právnikov, ktorí sa ich snažili obhajovať, často neúspešne. Prečo? Uvediem dva príklady takéhoto súdu:

V roku 1473 v meste Basel sa v jednom kuríne našlo vajce na mieste kde bol kohút. Ľudia došli k záveru, že ho vyložil kohút. Nakoľko sa kohútie vajcia spájali so všetkým možným zlom čarodejníctva a démonizmu, kohút bol obvinený zo spolupráce so satanom a skončil upálený.

V roku 1379 v meste Saint-Marcel skupina prasiat zaútočila na mladého chlapca, ktorý neskôr zradeniam podľahol. Aj keď boli tri svine farmára za skutok potrestané, mesto stále nebolo spokojné, a odsúdené mali byť všetky svine farmára. Farmárovi sa napokon podarilo zvyšok svíň zachrániť cez Filipa II. Burgundského.

A teraz príbeh z anonymného evanjelia – „Ježiš sa ho spýtal: „Ako sa voláš?“ „Légia,“ odpovedal, pretože vošlo do neho mnoho démonov. A tí ho žiadali, aby im neprikázal odísť do priepasti. Tam sa na vrchu pásla veľká črieda svíň. Prosili ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. On im to dovolil. Vtedy démoni vyšli z človeka a vošli do svíň. Nato sa črieda vyrútila dolu úbočím do jazera a utopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a priniesli o tom správu do mesta a do osád. Ľudia sa teda vyšli pozrieť, čo sa stalo, a prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli démoni, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza“ (Luk 8,30-35; SEB).

Okrem toho, že anonymné texty ako tento spôsobujú, že inteligentného človeka, ktorý až tak dobre nepozná kresťanstvo, odrádzajú od záujmu o Bibliu, za veľmi veľmi zaujímavé považujem, že o niečom ako je vyháňanie démonov sa možno dočítať z celej Biblie len zo štyroch anonymných textov – zo synoptyckých evanjelií (Evanjelium podľa Matúša, podľa Marka a Lukáša) a zo Skutkov Apoštolov. To znamená, z evanjelií, o ktorých vedia všetci teológovia dnes, že ich autori od seba odpisovali, a ktoré sa ani nezhodujú s Evanjeliom podľa Jána ako som o tom písal skôr (keďže nemôžu na Veľkú noc zároveň prísť ženy ráno k už otvorenému Ježišovmu hrobu ako hovorí Evanjelium podľa Jána, a zároveň prísť k ešte jeho zatvorenému hrobu ako hovorí Evanjelium podľa Matúša). Pavol z Tarzu, ktorého listy tvoria väčšinu Novej Zmluvy, rovnako nikde nepísal o ničom takom ako je vyháňanie démonov. Myslím si, že vedel, že je to výmysel.

Myšlienka vyháňania démonov sa nachádza len v štyroch ANONYMNÝCH spisoch Novej Zmluvy, pre ktoré aj spolu s ďalšími si myslím že by buď mala byť vytvorená osobitná kategória – kategória anonymov, alebo ako som za to argumentoval inde, ktoré byť mali byť priamo vyradené z Biblii. Preto si myslím, že zvieratká mohli byť v kľude nechané na pokoji.

Navyše zo všetkých štyroch evanjelií, ktoré sú v Novej Zmluve, si myslím, že aj podľa veľmi striktnej/rozumnej historickej kritiky ako hermeneutickej disciplíny je Evanjelium podľa Jána najdôveryhodnejšie, nakoľko aj najstarší zachovaný fragment pochádza práve z tohto evanjelia, ktoré nikde nohovorí o démonoch v prasiatkách.

Teraz najčítanejšie