Denník N

Ak je medveďov skutočne veľa, prečo ich potom poľovníci v revíroch vykrmujú?

Najbližších pár dní bude správy zapĺňať informácia o fotografovi, ktorého na Poľane napadol medveď. Druhý útok s poraneniami tento rok, ktorý som zaregistrovala. A rovnako ako pri predošlých budeme čítať o tom, že medveďov je veľa a treba ich regulovať, teda zabíjať. A zabíjať viac než ich zabíjajú teraz. Lenže je zabíjanie celoročne chráneného živočícha skutočne to, čo by sme ako verejnosť mali očakávať od štátnych inštitúcií, samosprávy a poľovníkov? Som presvedčená, že nie.

Odstrel náhodne vybraných medveďov v rámci regulačného lovu neznižuje riziko konfliktných situácií, ani množstvo škôd. To, čo konflikty znižuje sú preventívne opatrenia, vrátane odstránenia vnadísk v poľovných revíroch, na ktorých sa medvede vykrmujú. Poľovníci do revírov nosia neprirodzené zdroje potravy, vďaka čomu zvyšujú normálnu úživnosť prostredia. Rovnica je jednoduchá – viac potravy, viac medveďov. Viac neprirodzených zdrojov potravy, viac neželaných zmien v správaní medveďov. Ak chce akékoľvek poľovné združenie a starostovia riešiť početnosť medveďov, musia v prvom rade riešiť odstránenie všetkých vnadísk, na ktorých sa medvede kŕmia. A je jedno, že primárne sú vnadiská určené diviakom. Ak je tam krmivo, ktoré zožerú namiesto diviakov medvede, potom je to problém.
Regulačný lov, po ktorom volajú poľovníci, nie je riešením problémov, ale snahou v pohodlí strieľať medvede na vnadiskách za účasti hosťujúceho poľovníka, ktorý si odstrel zaplatí. Cenníky sa dajú ľahko nájsť a pre poľovné združenia ide o slušný príjem. Lenže, komu z vás by sa páčilo, ak by nejaký vodič spôsobil dopravnú nehodu a o pol roka neskôr, niekde v širšom okolí nehody, by náhodným výberom policajti zastavili vaše dobre vyzerajúce auto, nasadili by vám putá a sudca by vás posadil za mreže? V rozsudku by uviedol, že ide o prevenciu vzniku škôd a ohrozovania zdravia. Takáto „spravodlivosť“ by sa nepáčila nikomu. A takúto „spravodlivosť“ dostávajú medvede. Ibaže, ich to stojí život.
Ak niekde medveď spôsobuje opakované škody alebo ohrozuje svojim správaním ľudí a uskutočnené preventívne opatrenia na tohto konkrétneho medveďa nezaberajú, tak potom je usmrtenie takéhoto medveďa nevyhnutné. Zabíjať medvede koncom jesene (lebo vtedy majú kvalitnú trofejovú srsť) a ešte k tomu na vnadiskách nevyhnutné nie je a navyše nemá s prevenciou škôd a ochrany zdravia nič spoločné.
Až budete najbližšie počúvať poľovníkov hovoriť o tom, ako sú medvede premnožené, spýtajte sa ich, koľko vnadísk majú v revíri a koľko a akej potravy tam diviakom nosia. A až budete najbližšie počúvať starostov hovoriť o tom, ako im medvede chodia po dedine, spýtajte sa ich, čo spravili preto, aby tam nenašli odpadky, ktoré chodia do kontajnerov vyjedať. A až budete počúvať chovateľov oviec, ako im medvede zabili ovce, spýtajte sa ich, kde boli pastierske strážne psy, také tie vychované od malička pri ovciach a nie pri ľuďoch.

K útoku došlo v území, ktoré patrí pod pôsobnosť Správy CHKO Poľana. Je to práve v jej pôsobnosti, kde sa cez úradné povolenia strieľa v rámci regulácie najviac medveďov.

Foto je ilustračné.

Teraz najčítanejšie