Denník N

Hackli sme školský systém: je tu kvalitný predmet pre digitálne technológie a “soft skilly”!

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami – partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti pre technológie 21. storočia.

Na základe úspešného pilotného ročníka sa OpenLab rozširuje ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch.

Prečo to robíme?

Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca ako aj prosperujúcej spoločnosti. Uvedomujeme si, že ak chceme niečo zmeniť, musíme ísť príkladom. Naša motivácia vyplýva z 3 základných dôvodov:

Celospoločenský rozvoj: Všetko, čo robíme zdieľame verejne, tak, aby aj školy mimo nášho okruhu mohli sami adaptovať princípy OpenLabu. Inšpirovali sme sa filozofiou open source z IT sveta.

Učenie praxou: Študentov vedieme k tímovej spolupráci, ktorá im pomôže riešiť skutočne problémy. Študenti pracujú priamo v spolupráci s firmami v teréne a s ich najlepšími odborníkmi.

Rozvoj talentu: Chceme vytvárať šikovné tímy, pretože sme presvedčení o tom, že skutočne veľké problémy dokážu vyriešiť hlavne vzájomne zladené tímy.

Ako OpenLab prebieha?

Každý OpenLab má svojho Lab Mastra – je to mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní ich míľnikov. Po teoretickej fáze sú študenti rozdelení do tímov, v ktorých v spolupráci s firmami a ich zadaniami tvoria už konkrétny projekt pre zákazníka. Pri práci so študentmi je aplikovaný princíp učenia, ktorý vedie študentov ku kritickému mysleniu s cieľom vyriešiť konkrétne problémy. Kladie sa tu veľký dôraz na samoštúdium – študenti trávia 80 % času samoštúdiom a tímovou prácou. 20 % teórie tu pre nich predstavuje iba odrazový mostík k zvyšným aktivitám. V OpenLaboch študenti trávia 7 hodín týždenne – z toho 5 hodín počas školy a 2 hodiny strávia vo firme, ktorá s OpenLabom spolupracuje.

Aké sú vízie OpenLabu na rok 2019?

V septembri je v pláne otvoriť dva OpenLaby na nových školách a ďalšie tri OpenLaby na pilotnej škole SPŠE Hálova v Bratislave. Výsledkom by malo byť 5 nových labov v Bratislave, Kysuckom Novom Meste a Košiciach, v ktorých by bolo aktívne zapojených vyše 80 študentov. Konkrétne, na SPŠE Hálova 16 v Bratislave vznikne nový lab zameraný na hybridné aplikácie v spolupráci s firmou WEZEO, herný lab v spolupráci s firmou PowerPlay Studio a IoT lab v spolupráci s firmou Instarea. Na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste vznikne lab zameraný na Xamarin hybridné aplikácie v rámci spolupráce so Siemens Healthineers. Vďaka tejto spolupráci vznikne tiež lab zameraný na umelú inteligenciu na SOŠ Ostrovského 1 v Košiciach. Za OpenLabom stoja aj zakladajúci členovia ASIT a Otvorená Hra, ktorí sú spolu-autormi vzdelávacieho konceptu.

Je možné zapojiť sa do OpenLabu?

Vzdelanie mladých ľudí je dlhodobou pozitívnou a návratnou investíciou. Aby sa vzdelanie stalo prioritou aj pre kompetentných lídrov našej krajiny, je potrebné prejaviť podporu tejto myšlienke a iniciatívam. Možností, ako podporiť OpenLab, je viacero. Ak ste odborníkom na konkrétnu technológiu, môžete sa stať technologickým garantom – odborníkom pre konkrétnu digitálnu oblasť. Technologický garant sa v úzkej spolupráci s LabMastrom podieľa na budovaní metodológie, definovaní projektov a smerovaní OpenLabu. Je v pravidelnom kontakte so študentmi a klientmi OpenLabu.

Ak máte vo vašej spoločnosti projekt, ktorý čaká na svoje vypracovanie, môžete sa stať „klientom“ pre OpenLab a dať jeho zadanie vypracovať študentom. Malo by ísť o časovo nenáročný projekt v rámci technického zamerania (napr. hybridná aplikácia, počítačová hra). „Klient“ nie je strategicky závislý na projektových výsledkoch a mal by mať aj priestor na spoluprácu so študentmi.

Konceptom OpenLab boli doposiaľ všetky oslovené školy nadšené. Aby mohli byť otvárané nové OpenLaby, OpenLab tím potrebuje nájsť zanietených partnerov, ktorí sa nadchnú pre zvyšovanie kvality vzdelávania. Ak ste jedným z nich alebo chcete zistiť viac, napíšte nám na info@openlab.sk.

Autorka článku: Barbora Rusiňáková

Autorka je exekutívna manažérka vzdelávacieho projektu OpenLab.

Teraz najčítanejšie

OpenLab

OpenLab je vzdelávací program pre školy vytvorený odborníkmi z top slovenských firiem na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. Pod vedením odborníka z praxe LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami - partnermi OpenLab-u, pričom získavajú mäkké zručnosti a digitálne zručnosti v technológiách 21. storočia. OpenLab postupne rozširujeme ako neziskový vzdelávací projekt s cieľom otvoriť OpenLab-y zamerané na rôzne IT technológie na čo najväčší počet škôl vo všetkých slovenských regiónoch. Veríme, že OpenLab bude natoľko úspešný, že sa stane štandardom vzdelávania na Slovensku. OpenLab partneri: SPŠE Hálova 16, Bratislava, SPŠ IT, K.N. Mesto, WEZEO, PowerPlay Studio, Siemens Healthineers, ASIT