Denník N

Compose better me

Understanding is surmounting

I am 1904, I am 1979, I am 2019, I am 2019 too , find me here, understand me, recognize me as senseless, when you climb out through me, on me, over me, throw away the ladder, after you climb up on me, surmount me, (i.e. compose better me), to see the world rightly, or return here
________________________________________

for the parents and siblings of Jan and Martina, to feel that I am unconditionally on their side against the traitors, plagiarists and other murderers…

music talk
triosk1 triosk2 triosk3 triosk4
sonicPiLiveCoding
python-sonic 0.3.0
heuristics relation to artificial intelligence
two branches of the same tree
methods
______________________________________________________

The constructivist brain – abstract

„Ako vznikajú reprezentácie, ktoré sú základom (emocionálno)-kognitívnych spôsobilostí? Táto otázka sa dá zodpovedať iba integráciou neurálnych, kognitívnych a výpočtových domén. Až ňou vidíme explicitné rámce priesečníkov Piagetových základných konštruktivistických predpokladov:

1. Zhromažďovanie neurálnych dôkazov o vývojovej plasticite vyvracia pôvodné predstavy… Reprezentácie reality nie sú kauzálne určované vnútornými biologicky vopred danými (intrinsic) funkciami. Ale konštruuje ich používanie, skúsenosť, ktorou sa spresňujú do pokročilých spôsobilostí.

2. Vznikajú dynamickými interakciami medzi neurálnymi aktivitami percepcie vonkajšieho prostredia a danými biologickými vývojovými mechanizmami.

3. To potvrdzuje Piagetove predpoklady ľudského kortikálneho vývoja ako dlhodobého konštruovania hierarchických reprezentácií.

4. Kombinácia rekurentne sa spresňujúcich skúsenostných algoritmov s hierarchickou konštrukciou kortikálnych regiónov naznačuje, že kortikálny vývoj zahŕňa kaskádu čoraz zložitejších zobrazení. Preto sa zdĺhavý kortikálny vývoj… javí ako najvýkonnejšia a najflexibilnejšia stratégia na vytváranie reprezentácií, ktoré sú základom (emocionálno)-kognitívnych spôsobilostí“.

Príklad, Nájdi ďalší príklad
——————————-
Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov
c) hľadám striktne etický finančný model pre inšpirovanie konštruktivistického vyučovania humanitných predmetov

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk