Denník N

IPCC: Svet má najlepšie šance na zastavenie klimatických zmien, ak sa bude sústrediť na udržateľnosť

IPCC, medzinárodný panel pre klimatickú zmenu, vydal ôsmeho augusta druhú zo série mimoriadnych správ. Zameriava sa v nej na pôdu a potravinový systém. Prečítajte si jej zhrnutie.

Climate change and land, an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystem – toto je celý názov druhej zo série správ Medzinárodného klimatického panelu OSN (IPCC), v ktorej skupina klimatológov z celého sveta komentovala súčasný stav pôdy v súvislosti s klimatickou zmenou.

Ako hovorí Parížska dohoda, globálne otepľovanie musíme udržať pod hodnotou 2°C. Aby sme tak urobili, musíme redukovať emisie zo všetkých sektorov – vrátane poľnohospodárstva a potravinárstva.
„Pôda hrá významnú úlohu v klimatickom systéme,“ povedal Jim Skea, spolupredseda III. pracovnej skupiny IPCC.
IPCC však zdôraznilo, že lepšie hospodárenie s pôdou nie je jediným riešením – svet má podľa ich stanoviska najlepšie šance na zastavenie klimatických zmien ak sa bude sústrediť na všeobecnú udržateľnosť.

Vo svojom reporte spomínali aj riziká, ktorým v súvislosti s pôdou čelí populácia Zeme – napríklad dezertifikáciu, človekom spôsobenú degradáciu úrodnej pôdy na púšť. Asi 500 miliónov ľudí žije v oblastiach, ktoré sú týmto javom postihnuté – za následok to má výrazné zníženie kvality života, pretože takáto pôda je zraniteľnejšia na mimoriadne udalosti ako sucho, vlny horúčavy a prašné búrky, ktoré vďaka klimatickej zmene naberajú na početnosti a intenzite.

Ďalšie riziko, ktorým sa zaoberali, bolo topenie permafrostu na severe Ruska. „Identifikovali sme veľmi vysoké riziká spojené s topením permafrostu a nestabilitou potravinového systému,“ povedala Valérie Masson-Delmote, spolupredsedníčka I. pracovnej skupiny IPCC. Rizikom sú hlavne zamrznuté ložiská metánu, ktoré by pri vypustení do atmosféry mohli spôsobiť neodvrátiteľnú reťazovú reakciu. Keďže sa metán radí medzi skleníkové plyny, vedci predpokladajú, že uvoľnenie týchto ložísk môže spôsobiť oteplenie tak silné, že by malo za následok roztopenie všetkého ľadu na Zemi.

Report prepája tieto riziká spojené s pôdou na potravinovú produkciu a zvýrazňuje, že klimatická zmena ovplyvňuje aj produkciu, dostupnosť, cenu, výživovú hodnotu a spracovanie potravín, čo je vážnou hrozbou pre celú populáciu.
„Potraviny budú ovplyvňované klimatickou zmenou hlavne v trópoch – zvýšené ceny, znížená nutričná hodnota a výpadky dodávok,“ tvrdí Priyadarshi Shukla, spolupredseda III. pracovnej skupiny IPCC. „Efekt klimatickej zmeny bude rôzny od krajiny ku krajine, je však isté, že najväčšmi zasiahne nízkoprijmové oblasti Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky a Karibiku,“ dodal. Je to pritom vyspelý svet, ktorý má na svedomí klimatickú zmenu, no napríklad aj plytvanie jedlom – 1/3 všetkého vyprodukovaného jedla sa vyhodí.

Čo by sme teda mali robiť? Eduardo Calvo, spolupredseda pracovnej skupiny Národného programu pre skleníkové plyny (National Greenhouse Gas Inventories) povedal toto: „Politiky, ktoré podporujú udržateľné pôdne hospodárstvo, zabezpečujú dodávky potravy pre ohrozené populácie a držia uhlík v zemi, zatiaľ čo redukujú emisie skleníkových plynov sú dôležité.“ Zatiaľ to znie ako utópia, my sme však tí, čo musia tlačiť na politikov, aby reálne začali konať.

 

Barbora Výrostková, Košice

 

 

Zdroj: https://www.ipcc.ch/2019/08/08/land-is-a-critical-resource_srccl/

Teraz najčítanejšie

Fridays for future

Fridays for future je študentská iniciatíva, ktorá vznikla na podnet Švédky Grety Thunbergovej. Je tvorená mladými ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o budúcnosť našej planéty, preto sa snažia štrajkovaním upútať pozornosť autorít na jej neistú situáciu. Prostredníctvom blogu sa pokúsime o problematike klimatickej krízy edukovať aj širokú verejnosť, a to komentovaním aktuálneho diania na tomto poli, reportovaním najnovších vedeckých správ či zverejňovaním našich príhovorov zo štrajkov.