Denník N

Za chybu ministerky chce štát trestať pacientov (Ničivý mýtus voľného trhu v zdravotníctve)

Najdevastujúcejší mýtus v našom zdravotníctve je ten, že je to trhová služba ako každá iná, a teda že “trh všetko vyrieši”. Tento mýtus v hlavách napáchal a stále pácha obrovské škody, aj na zdraví. Pritom je verejne známe, že trhové zdravotníctvo USA je medzi vyspelými krajinami OECD suverénne najneefektívnejšie. Na podobný výsledok ako v západnej Európe potrebuje až dvojnásobne viac zdrojov, teda peňazí.

Zdroj: OECD Health Statistics 

Na úrovni štátu sú tri rezorty, ktorých primárnym cieľom je ochrana života a zdravia občana: obrana (armáda), vnútro (polícia a hasiči ako záchranári) a zdravotníctvo. Viete si predstaviť ponechať armádu či políciu mottu “trh všetko vyrieši”? Že jednotlivé župy či regióny budú “ochraňovať” napr. súkromné SBSky rôznych – aj polomafiánskych – skupín? A vrámci trhu budú medzi sebou bojovať o trhové podiely? A vo svojom regióne poskytovať “ochranu”, ako ju poskytovali mafiáni v 90tych rokoch reštauráciám za výpalné, akurát teraz bez akejkoľvek protiváhy zo strany štátu, ale práve naopak – s jeho požehnaním? Prečo, keď si trh nevieme predstaviť resp. neželáme v dvoch z troch životochraňujúcich rezortov, pri treťom zrazu mnohí veria v pravý opak?

Nie, zdravotníctvo nesmie byť služba trhová, ale služba verejná – rovnako ako obrana a bezpečnosť, či školstvo. Podľa Ústavy a z podstaty veci. Mýtus trhu a trhových riešení v zdravotníctve je ale hlboko zasiaty v mnohých hlavách, dokonca aj vo vedení našej krajiny. S neblahými následkami pre občanov. V trhových službách napr. funguje dobre trhový mechanizmus a la “Zločin a trest”: Poskytuješ drahú alebo nekvalitnú službu („zločin“) ? Neobjednáme si u teba, ergo – nedáme ti peniaze (“trest”)!” Je to správne? Určite áno. V trhových službách. Ale má to tak byť aj vo verejných službách? Dali by ste menej peňazí armáde, lebo neplní úlohu a prehráva vo vojne? Dali by ste menej peňazí polícii, lebo nám rastie kriminalita? Samozrejme, že nie. Lebo tu je presne rozdiel medzi službami trhovými a verejnými: kým v trhových službách trest postihuje poskytovateľa služby (firmu), vo verejných službách takýto trest primárne postihuje občanov, ľudí, ktorí sú prijímatelia tejto služby (trpia vo vojne, trpia pri vyššej kriminalite).

Minulý týždeň som si, možno podobne ako vy, opäť raz vypočul, že ministerstvo financií (MF) vidí v zdravotníctve dostatok zdrojov a nevidí teraz dôvod na dofinancovanie. Som za čo najefektívnejšie nakladanie s obmedzenými verejnými zdrojmi, preto oceňujem prácu MF na revízii výdavkov aj v zdravotníctve. Ale vždy pri tom musíme mať jasno, či zvolený prostriedok vedie k cieľu. MF argumentuje, že napr. priveľa zdrojov sa míňa na lieky. Súhlasím (píšem o tom aj v mojej publikácii ale napr. aj tu). Aj preto, že ministerka nerealizovala revíziu úhrad liekov v zmysle úsporných odporúčaní MF. Súhlasím. A preto nemienia dofinancovať zdravotníctvo (hoci štát v tomto roku platí historicky asi najnižšie percento poistného za svojich poistencov). Zásadne nesúhlasím. Prečo? Lebo trest nijako nepostuje ministerku či vedenie ministerstva zdravotníctva. Peniaze budú chýbať v nemocniciach a ambulanciách. Budú chýbať na poskytovanie primeranej zdravotnej starostlivosti pacientom. Potrestaný bude teda pacient, ktorý nič zlé v danej veci nespravil a ani spraviť nemohol. Je tu niekto, kto si myslí, že je to fér? Že budú či už dlhými čakacími lehotami alebo ešte horšou starostlivosťou postihovaní nevinní?

Možno by bolo namieste väčšie pochopenie pre takéto nesprávne uvažovanie, keby išlo o prvý prípad. Ale ruku na srdce – koľkokrát sme už všetci počuli, že tá-ktorá nemocnica nedostane viac peňazí, lebo jej vedenie zle hospodári? No kto si tie chýbajúce zdroje, plesnivé steny, chýbajúce sestry atď. odskáče? Nezodpovední riaditelia resp zlé vedenie takýchto nemocníc, ktorí sa možno veselo smejú v pozadí, či úbohý pacient? (Správny “trest” a riešenie by malo byť: dofinancovanie a zároveň odvolanie či výmena zodpovedných, ak pochybili.)

Zhrniem: Dlhodobo bojujem za čo najefektívnejšie vynakladanie verejných zdrojov. No rovnako som za ľudskosť a spravodlivosť. Platí, že verejné služby vrátane zdravotníctva fungujú aj na iných princípoch ako služby trhové. Trest “nedofinancovania” v zdravotníctve totiž nepostihuje poskytovateľa (riaditeľa, ministra), ale úplne nevinných (pacientov, občanov). A to je absolútne nespravodlivé a nefér. Akú to má logiku? Veď oni si svoju povinnosť platiť odvody plnia. Ak minister či riaditeľ nemocnice zlyhal napr. tak, že zle použil verejné peniaze – má byť vymenený. Ak štát zlyhal v personálnych nomináciách ministra či riaditeľov, majú si to odniesť tieto nominácie a štát. No nedofinancovať zdravotníctvo a  postihovať tak pacientov za chyby ministra či riaditeľov nemocníc je fatálny omyl a nezmysel.

Moje ďalšie články a publikácie nájdete aj na www.marcelklimek.sk .

Teraz najčítanejšie

Marcel Klimek

autor trilógie "Nemecký štandard pre Slovensko", makroekonóm, člen dozornej rady Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, bývalý štátny tajomník ministerstva financií