Denník N

Zastaviť dlhy nemocníc? Aj holdingom

Holdingová spoločnosť nemocníc pri ministerstve zdravotníctva SR by bola schopná zaviesť systém pre riadení nemocníc, a tak zastaviť rekordné zadlžovanie.

Súčasnosť

V súčasnosti na ministerstve zdravotníctva pracuje 19 ľudí, ktorí majú na starosti vedenie štátnych nemocníc. Keď sa kontrolovalo dosahovanie cieľov na ministerstve, pri spomínanej sekcii sa zistilo, že sa zameriava na jeden ekonomicky ukazovateľ (EBITDA), pričom správa uvádza, že sa nesleduje správne.

Zdroj: corporatefinanceinstitute.com

Zároveň Implementačná jednotka (IJ), ktorá je autorom tejto správy, odporúča ÚRPO (Úradu pre riadenie podriadených organizácií, vedie nemocnice), aby koordinovalo v nemocniciach v jej pôsobnosti oblasti týkajúce sa nákupu energií a ostatných služieb.

 

Na čom všetkom konkrétne pracuje ÚRPO nie je známe, ale jediný viditeľný dopad predstavujú sociálne balíčky v nemocniciach, na ktorých som sa podieľal ešte v pilotnom projekte v FNsP Banskej Bystrici v spolupráci s IJ.

 

Budúcnosť

ÚRPO potrebuje zmeniť svoje štruktúry, aby naplnilo svoj pôvodný cieľ, prečo bol zriadený, a to je spravovať podriadené organizácie ministerstva zdravotníctva. Vo svete je známe, že štátne nemocnice sú riadené holdingovo, ako sieť nemocníc. Na Slovensku tak riadia nemocnice obidve súkromné spoločnosti na trhu, Svet ZdraviaAgel.

 

Holding

Najväčšou výhodou holdingu je koncentrácia sily, väčšie možnosti na trhu, a to aj pri nákupe ale aj predaji (ponúkané služby). Ale rovnako dôležitá je aj centralizácia administratívnych úloh, čím sa vo všeobecnosti znižujú náklady. Zavedenie jednotného informačného systému (vysoko nákladná a zároveň rýchlo navŕtaná investícia). Navyše, spoločnosti v rámci holdingu majú stále možnosť sa odlíšiť v ponuke služieb a získaní si pacientov.

Ak spoločnosť a politici majú v záujme zastaviť zadlžovanie nemocníc, zabezpečiť kvalitu zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta je nevyhnutné odčleniť ÚRPO od MZ SR vo forme holdingovej spoločnosti, nazvime ju „Štátne nemocnice“.

Zdroj: robertsnathan.com

Hlavné úlohy Štátne nemocnice

Centralizácia

V súčasnosti MZ SR riadi 25 nemocníc a absolútne nevyužíva potenciál, ktorý by z toho mohlo mať. Jediné čo získava sú každý rok rekordné dlhy nemocníc.

Skôr či neskôr bude jedna z budúcich vlád donútená centralizovať administratívne úlohy, ako sú napr. oddelenia účtovníctva, personalistiky, kontrolingu, kvality, DRG ale aj právne služby a im podobné.

Zamestnanci nemocníc by neboli určite spokojní so stratou zamestnania alebo presunu pracovného miesta z dôvodu centralizácie administratívnych a poradenských služieb.  Ale bez rázneho kroku nie je možné danú situáciu razantne zmeniť. V tomto prípade sa jedná o zastavenia zadlžovaniazískanie ultimátnej kontroly nad riadením štátnych nemocníc.

Holdingová spoločnosť by nemusela byť jedna a rovnako by nemusela sídliť v hlavnom meste.

V neposlednom rade je absolútne nevyhnutné aby nemocnice využívali svoju kúpnu silu aj naďalej, ako je to pri centrálnych nákupoch, ktoré má na starosti Inštitút zdravotnej politiky. Štátne nemocnice by mali spoločne vyjednávať nielen o drahých prístrojoch, ale aj nákupe liekov, zdravotníckych pomôcok aj o cenách energií, prania atď., pričom úspory by sa prejavili okamžite pri zavedení týchto opatrení.

Synergia

Súčinnosť je nevyhnutná pri používaní informačných systémov, ktoré by ad hoc posielali detailne údaje do centrálneho systémuposkytovaní zdravotnej starostlivosti, stave nemocnice (počte zamestnancov, postelí …) prevádzkových nákladoch (jednotné účtovníctvo). Daný systém by automaticky generoval kontrolu pri preberaní údajov a rovnako by porovnával nemocnice vo vopred vytvorených skupinách.

Bezpečnosť

Štátne nemocnice by tvorila aj jednotka kontroly, ktorá by systematicky sledovala dodržovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti podľa štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov (ŠPDT), a rovnako aj bezpečnosť pacientov podľa svetových štandardov. Týmto krokom by sa zistilo ako je to reálne s preležaninami   na Slovensku, pretože to čo sa vykazuje dnes nie je s určitosťou pravda.

Zdroj: activechristianity.org

Transparentné výberové konania

Je nevyhnutné, aby univerzitné a fakultné nemocnice viedli odborne a morálne schopní ľudialíderskými zručnosťami . Každá rada riaditeľov v štátnych nemocniciach by bola volená opakovane, a to na základe jednoduchej väčšiny nestrannej a odbornej komisie. Výberové konanie by pozostávalo z dvoch častí, a to 40% životopis a 60% projektový plán s ohľadom na riešenie problémoch a vízie nemocnice. Jednotliví kandidáti by mohli požiadať MZ SRinformácie týkajúce sa prevádzkyposkytovania zdravotnej starostlivosti zariadenia, na ktorého post sa uchádzajú.

Odborná komisia by sa skladala z 9 ľudí, 3 ľudia z MZ SR (1 GTSÚ, 1 ÚRPO, 1 IZP), 2 lekári a 1 sestra, ktorí budú zamestnanci konkrétnej nemocnice (po prihlásení budú náhodne vybraní systémom ale musia byť v nemocnici dlhšie ako 1 rok) a 3 náhodne vybraný systémom nezávislí odborníci (INEKO, HPI, Transparency International, Slovenská lekárska komora ale aj odborníci zo ZP).

Podpísalo sa už veľa podobných návrhov. Bez politickej zmeny sa ale nič nezmení. Je to vidieť aj dnes v oblasti stratifikácie. Verím, že v najbližších voľbách príde zmena k lepšiemu. A zvolení politici budú mať odvahu naštartovať veci správnym smerom.

Teraz najčítanejšie

David Balla

David je analytik v zdravotníctve, ktorý sa vrátil zo zahraničia aby zlepšoval prostredie v ktorom vyrastal. Má skúsenosti z ministerstva zdravotníctva, kde mal na starosti napr. obstarávanie lôžok, porovnávanie efektivity poskytovateľov zdr. starostlivosti. Rozbiehal analýzy v onkológií, na krátky čas pracoval pre Eset a dnes opäť pracuje na ministerstve. Inak sa venuje dobrovoľníctvu a okrem iného založil 2 weby, GetOutside podporujúci mladých k štúdiu v zahraničí a Horami dolami, kde sa prezentujú tie najlepšie lokality na Slovensku.