Denník N

Postav školu na hlavu! Aká bude naša komunita?

Keď som začínal CAS Blockchain tak mi nenapadlo, že to skončí tým, že budem rozbiehať Teachersgold. Aj keď túto ideu som mal už skoršie. Chcel som skôr urobiť kryptoburzu, alebo index kryptomien. No našiel sa priestor práve na takúto platformu, ktorá prepojí firmy, študentov, učiteľov a mentorov. Bude to niečo ako nonstop prebiehajúce Profesia Days, alebo Národné dni kariéry.

Učitelia – firmy – študenti – mentori

Aby táto vízia mohla fungovať, je potrebné, aby sa zapojili všetky strany. Učitelia, študenti, firmy a mentori. Predstavme si firmu, ktorú by potenciálne oslovil takýto projekt a pôjde do spolupráce. Zaregistruje sa na platformu. V našom modeli počítame s tým, že firma nájde na platforme kvalitu a pridanú hodnotu, ktorú bude ochotná oceniť.

Bavil som sa Martinom, učiteľom v Bratislave. Pre neho sú veľmi zaujímavé práve technické firemné zadania a súťaž, lebo učí fyziku. Čo z toho vyplýva. Aby vôbec boli ochotné firmy prísť, je treba sa ukázať. Napríklad, prihlásim svojich študentov na Teachersgold. Áno, je možné pridať študentov na platformu cez učiteľa.

Firmy musia na Teachersgolde nájsť fungujúcu komunitu učiteľov a študentov. Inak neprídu, nebude to pre nich atraktívne a nenájdu kvalitu. Čo je kvalita? Motivovaný študent, ktorý vie, čo chce robiť a pracovať na tom.

Začnete robiť aktivity. Spravíte si kreatívne priestory na platforme, napr. Živá fyzika v prírode. Vytvoríte si pravidelnú súťaž vo fyzikálnych vedomostiach. Vytvoríte si nejaký fyzikálny hackathon. (Postaviť niečo – Robota, nejaký prístroj a pod.) Alebo si zorganizujete pozrovanie nočnej oblohy. Hej Maťo mal astronomický ďalekohľad. Raz som na ňom videl Saturn, bola to pecka.
Možno časom zistíme, že z pôvodných 3 žiakov z 30, ktorých zaujímala fyzika, ich je zrazu 10. Uvidíme to v kategóriach záujmu v profile študenta (jedna z najdôležitejších vecí na platforme).

No a teraz, príde firma, zistí, že študent sa práve zaujíma o oblasti nášho biznisu. Skúsme, čo vie. Dajme mu nejaké zadanie od nás. Nech to vypracuje. Možno sa chytí. Keď sa nám to bude páčiť, dáme aj nejakú odmenu. Idea je taká, že študent bude riešiť spolu s učiteľom. Učiteľ to môže podporiť, usmerniť skontrolovať. Práve táto odmena bude zaujímavá z pohľadu učiteľa. Nech je to odmena finančná a rozdelí sa v nejakom pomere učiteľ-študent. Musí to byť ale celé na dobrovoľnej báze inak to padne. Nesmie byť učiteľ chamtivý a nútiť žiakov do zadaní. Na druhej strane, študenti sa nemôžu dožadovať prehnanej odmeny. Dobrý obchod musí byť výhodný pre obidve strany. Inak to bude, to čo máme aj teraz. Znechutení študenti. Učiteľ v tomto vzťahu radšej vyhľadá šikovných študentov pre danú oblasť a navrhne im spoluprácu. Toto bude viesť k sebarealizácii, presnému opaku toho, čo máme dnes. Finančná stránka spolupráce je prvoradá pre učiteľov a teda dostanú väčšiu časť odmeny. Študenti takto získajú cenné kontakty do budúcnosti, partnerstvá, zistia, čomu by sa chceli v živote venovať, mentori im pomôžu, v tom, že presne dajú hmatateľný príklad.

Nájdem si profil mentora – skúseného programátora napríklad. Ovláda, SQL, C, vie procedurálne programovať,vie robiť objektovo v Jave, robiť vba skripty, má nejaké znalosti v linuxe. Vie anglicky aj nemecky.
Bol na projektoch v Nemecku v Anglicku a pod. Toto študent vidí a vie presne, kam môže dospieť, na akú úroveň (aj platovú) keď bude vedieť to, čo on. Môj odhad na danú pozíciu pre tohto človeka. Dajme tomu, že má 3 roky skúseností. Tak 2000-2500EUR. Strieľam, možno ma HR/TR opravia.

Tak teda budem pekne študovať, aby som toľko potom zarobil vo firme. Alebo si hneď riešil firmu vlastnú. Btw. takto nás tiež neviedli na školách, k vlastným firmám.

V našom modeli počítame s učiteľom – manažérom vzdelávania, ktorý bude koordinovať zadania. Bude prerozdeľovať firemné zadania, koordinovať úlohy, posudzovať náročnosť.

Teda firmy musia nájsť kvalitu v aktivitách učitelia – študenti, aby prišli s ponukami zadaní.
Kedy bude väčší výber kvality? Keď sa ako učitelia prihlásite vo veľkom počte aj so študentami. Len vtedy to bude fungovať. A bude to ekonomicky výhodné ako pre firmy aj pre učiteľov. Pozývame vás teda na registráciu do platformy a rozvinutie tvorivých aktivít.

Čím viac aktivít, tým lepšia šanca, že prídu firmy a oslovia práve vás nadšených študentov a tvorivých učiteľov. Potom dostanete zadania a za spoluprácu na riešení bude finančná odmena.

Toľko vzťah firmy – učitelia – študenti

Mentori

Mentorov považujeme za hybnú silu u študentov. Dnes sa veľa ľudí zaujíma práve o streaming, nahrávanie videí, propagovanie značiek na insta. Prečo? Lebo toto vidia ako vzor na internete. V každom kúte nejaký youtuber, influencer, berie 200eur za post s kabelkou. Keď sa bude každý promenádovať s kabelkou, kto to potom zaplatí? Ako toto prispieva spoločnosti? Ukážme reálne vzory, nech mladí vidia, že realizovať sa dá aj inak ako prehnanou túžbou zaujať. Na nete sa to občas s tými YT dosť zvrhne. Pozývame mentorov. Ľudí skúsených vo svojich profesiach, ktorí už niečo preskákali. Takýto pohľad často mladým chýba. Ďalej majstrov vo svojich remeslách, ktoré často stoja pred zánikom. Pridajte sa, ukážte sa, niekoho určite zaujmete.
Ďalej pozývame aj ľudí skúsenejších po ukončení priamej pracovnej činnosti, ktorí nechcú prestať profesijne žiť. Odovzdajte skúsenosti, aj keď doba napreduje, záujem ako to bolo, sa nájde.
Naši experti zo zahraničia, ktorí máte možno menej kontaktu so Slovenskom.
Pridajte sa, ukážte, čo ste dosiahli, inšpirujte mladých! Dajte niečo viac ako prázdne lajky.

Ďakujeme!

www.teachersgold.org
Nájdete nás na blogoch Postav školu na hlavu! (Denník N, Denník SME)
Aj na Facebooku:
Teachersgold – učíme sa inovatívne

Postav školu na hlavu!

Ďakujeme za každé jedno zdieľanie tejto iniciatívy. Ide o dobrú vec.

Teraz najčítanejšie

Stanislav Barej

Postav školu na hlavu! Naša filozofia teachersgold.org : Dáme vám materiály na všetko zadarmo, poďme spolupracovať a súťažiť a vytvrome nejaké zaujímavé funkčné projekty.
Môžete si vybrať čokoľvek, bez časového obmedzenia a tlaku na nejaký podaný výkon. Berieme každého, kto chce. Neobmedzujeme časom ani priestorom. Sme online. Môžeme si to dovoliť.
--KORONA: sledoval som vývoj prvej vlny korona pandémie vo Švajčiarsku a informoval o úmrtiach https://www.linkedin.com/in/stanislavbarej/