Denník N

Nominujte otvorenú samosprávu

OZ ZOMOS udelí po prvý raz ocenenie za otvorenú samosprávu menšej obci. Ocenenie vyhodnotí z prijatých nominácií a odovzdá 6. septembra 2019 samospráve do 5000 obyvateľov, ktorá aktívne podnecuje občanov k participácii a vytvára priestor pre komunity.

V tento deň v roku 1990 bol Slovenskou národnou radou prijatý zákon o obecnom zriadení, ktorý obnovil demokratickú samosprávu na miestnej úrovni na Slovensku. OZ ZOMOS sa aj týmto spôsobom hlási k fungujúcim demokratickým inštitúciám a princípu slobodnej samosprávy.

Otvorená obec je v našom poňatí samospráva, ktorá prijíma názory obyvateľov i po voľbách, prizýva ich k rozhodovaniu, vytvára pozitívne prostredie k diskusii a hľadaniu najvhodnejších riešení. Zároveň musí spĺňať základnú podmienku a zverejňovať povinné informácie. Pri hodnotení budeme zohľadňovať aj prístup obce a jej prípadnú účasť na aktivitách spolkov, združení a neformálnych skupín, či už kultúrnych, športových alebo iných. Všetky tieto atribúty sú prirodzenou súčasťou spoločenského života komunít, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú naše vnímanie okolia a spokojnosť.

Udeľovanie ceny je súčasťou projektu „Zorientuj sa v samospráve“ a v tomto roku organizujeme jej nultý ročník. Naším cieľom je podporiť proaktívne samosprávy a ukázať pozitívne príklady. Sme presvedčení, že v otvorených obciach je život lepší a občania spokojnejší. Možnosť podieľať sa na rozvoji obce prináša občanom uspokojenie a efektívnejšie sa napĺňa ich predstava o dobrom mieste na život. Práve preto chceme oceniť nadhodnotu, ktorú takýmto spôsobom prinášajú otvorené samosprávy občanom.

Poznáte takú otvorenú a výnimočnú samosprávu? Nominujte ju a podporte tak samosprávu, ktorá je transparentná a otvorená obyvateľom. Oceníte tak prácu Vášho starostu/starostky, poslancov i prácu úradníkov na obecnom úrade. 

Nominovať môžete svoju obec alebo akúkoľvek inú obec na Slovensku.

Nominácie prijímame do 29. augusta 2019 prostredníctvom správy na e-mailovú adresu predseda@zomos.sk, kde uvediete nominovanú obec a dôvod vašej nominácie – krátke slovné hodnotenie, prípadne skutočnosti, či aktivity, ktoré považujete za výnimočné.

udalosť na fb

 

Projekt „Zorientuj sa v samospráve“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Milena Veresová, tajomník OZ

Teraz najčítanejšie

ZOMOS

ZOMOS je komunita aktívnych bojovníkov proti korupcii na lokálnej úrovni obcí a miest. Projekt ZORIENTUJ SA V SAMOSPRÁVE je tu pre Vás.