Denník N

Hviezdoslavov je prvá obec na Slovensku, v ktorej bude fungovať crowdfunding!

Asi to už bude tak – o inej samospráve v rámci tejto krajiny totiž fakt nevieme a hľadali sme márne…

Hviezdoslavov bude zrejme prvá obec v Slovenskej republike, ktorej bude dlhodobá možnosť darovať tzv. „mikropríspevky“.

Rozhodlo o tom 1. augusta 2019 naše zastupiteľstvo svojím jednomyseľne prijatým Uznesením č. 97/2019, kde sa schválilo memorandum, predmetom ktorého je spoločný záujem na spoločných projektoch, ktoré budú realizované na území obce Hviezdoslavov.

Návrh som predložil ja, ako starosta. Makáme na tom posledných pár mesiacov a sme tesne pred finále.

„Crowdfunding“ (niekedy označovaný ako crowdfinancing), slovensky kolektívne (davové) financovanie alebo tiež kolektívna podpora, je spôsob získavania kapitálu pre nové projekty, či kultúru / šport / vzdelávanie pomocou vyžiadaných mikropríspevkov od veľkého množstva zúčastnených.

Aj vďaka crowdfundingu dnes máme prezidentku, ktorú nám závidí celá Európa.

Vzhľadom na to, že systém je na Slovensku nastavený tak, ako je, musíme pomocou crowdfundingu hasiť problémy, ktoré nik iný za nás nezahasí.

Nikdy.

Táto príspevková („crowdfundigová“) platforma bude u nás, vo Hviezdoslavove, založená kvôli tomu, aby aj ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov (ktorých je cca. 2000) mohli dobrovoľne prispievať na jeho zveľaďovanie. Keďže tu totiž nemajú trvalý pobyt, z ich podielových daní obec nevidí nič.

Sú ľudia, ktorí tu nemajú trvalý pobyt, a ktorých na trvalý pobyt nepresvedčíme nikdy, no chcú pravidelne finančne prispievať na nové projekty, či kultúrne, vzdelávacie alebo športové akcie, pretože majú Hviezdoslavov, v ktorom bývajú, a ktorý nutne potrebuje aj ich pomoc, úprimne radi.

Chcú prispievať, lebo sa chcú mať ešte lepšie.

Že prečo niekto nemá trvalý pobyt tam, kde reálne býva?

Niekto potrebuje umiestniť svoje dieťa do materskej, či základnej školy v Bratislave.

Niekomu záleží na tom, aby mal aj 10 rokov po nasťahovaní trvalý pobyt stále na Kysuciach, Orave, Liptove, Gemeri, či východe.

Niekomu sa priečia značky DS.

Ok, beriem. Kľudne…

V tom prípade však musíme vytvoriť platformu, cez ktorú budú môcť aj títo ľudia, s trvalým pobytom inde, prispievať na réžiu obci, ktorú reálne dennodenne užívajú.

Nemôžeme a nevieme totiž uživiť 5000 duší, ktoré tu reálne žijú, z príspevku od štátu, na ktorý sa zložila sotva polovica z nich.

Ľudia sú však super a prispieť chcú. Musia však vidieť, kde ich peniaze skončia a ako sa s nimi bude nakladať.

Beriem a transparentnosť bude na prvom mieste.

Náš crowdfundingový účet bude forma transparentného účtu vedeného v banke. Keďže by však na každé jedno euro mala byť zmluva (čo by bolo administratívne pracné pre každý Úrad), realizovať to budeme cez občianske združenie s transparentným (verejným) účtom v banke, kde si budete kedykoľvek môcť pozrieť aktuálny stav, či čerpanie. OZ nie je priamo „pod obcou“. Jeho cieľom bude zhromažďovať takéto prostriedky za účelom budovania ihrísk, vybavenia škôl, spoločenských akcií, menších projektov a pod.; a navyše bude OZ môcť i poberať 2% z daní.

Posielať príspevky pravidelne alebo nepravidelne už od jedného eura mesačne bude možné od septembra 2019 hneď na štyri hlavné kategórie:
1. Kultúra,
2. Šport,
3. Vzdelávanie,
4. Infraštruktúra,

alebo na konkrétne projekty, ktoré budú vždy vopred zverejnené.

Hlavným cieľom je akcelerovať prísun kapitálových prostriedkov do našej obce, zveľaďovať ju, prinášať nové zaujímavé akcie pre rôzne cieľové skupiny, rýchlejšie riešiť nové a nové menšie projekty a ihriská, či rekonštruovať tie staré.

Samotná zmluva už, samozrejme, definuje, že napríklad v prípade zadefinovania finančného daru na Infraštruktúru, našu zazmluvnené a verejnosti dobre známe OZ Tri Líšky, ktoré už nejaké tie granty povyhrávalo, minimálne dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody prevedie darovacou zmluvou obnos peňazí na stanovený účet Obce Hviezdoslavov, ktorá použije tieto finančné prostriedky výlučne na rozvoj infraštruktúry, pod ktorým sa rozumie aj nadobúdanie nových nehnuteľností do vlastníctva Obce, zveľaďovanie nehnuteľností vo vlastníctve Obce, realizácia stavieb na nehnuteľnostiach Obce a pod….

Trvalé pobyty sú naša nočná mora.

Milióny eur, ktoré nám posledné roky „vďaka“ nim odišli, už nikdy neuvidíme.

Každý rok by sme s obnosom, ktorým by sme disponovali, ak by vzrástol počet občanov s trvalými pobytmi na dvojnásobok, ktorý tu reálne prebýva, mohli postaviť novú školu.

To už je sila…

Musíme to však nejako riešiť. Poďme na to trochu progresívne. Widget na našom oficiálnom webovom sídle Hviezdoslavova nájdete už čoskoro. „Hodiť“ obci hoc len jedno euro bude otázka dvoch kliknutí.

Sme v roku 2019, priatelia…

Ozaj a na našom webe ste už boli? Je to www.Hviezdoslavov.sk.

 

P.S.: Sledovať ma môžete tu, veľmi ma to poteší:

https://www.facebook.com/ZaLepsiHviezdoslavov

Marek Lackovič

Novozvolený progresívny starosta najrýchlejšie rastúcej obce na Slovensku - Hviezdoslavova. Kým veľká časť samospráv sa z prírastku obyvateľstva teší, v prípade Hviezdoslavova je situácia iná. Obec, dnes už s vyše 4.000 obyvateľmi, mnohými neslávne prezývaná aj ako najväčší bratislavský satelit, vzdialená len 13 kilometrov od prvej tabule „Bratislava“, musí čeliť enormnému nárastu populácie. Marek Lackovič je zakladajúcim členom Progresívneho Slovenska a donedávna bol aj jeho trnavským predsedom. Predsedovania sa vzdal bezprostredne po zvolení za starostu, aby naplno sedel len na jednej stoličke. 20. septembra 2019 bol Hviezdoslavov pod jeho 10-mesačným vedením ocenený prestížnou Cenou pre otvorenú samosprávu za rok 2019, ktorú udeľuje Združenie občanov miest a obcí Slovenska. Po roku bol Hviezdoslavov na ocenenie nominovaný opäť.