Denník N

´Ceckať´, ´cecoň´, ´cingír´, ´ciskoň´, ´Cícící cící cicí.´

Čítam fčil ve sųovňíku pri velice lahodném picí …

“A učitel? Ten co mi vivédeų!

Ked vidzeų, že starí na jarmak išeų,

napumpovat koųo (bicigl) k nám došeų

a aj céru Kačenku nám napumpovaų.

Učení čovjek, psisko jeden.”

To sem f Krátkém sųovňíku nárečá slovenského čítaų,

ve sųovňíku nárečá Záhoráckeho Jakubovského,

podlá známého spisovatela a básňika Štefana Moravčíka

a tak ohromňe sa mi to lúbiųo,

že sem sa s tim tekstem trošilinku pohráų.

A v ňem aj moc Záhorácko Jakubovskích sųovíček sa mje lúbí,

no nevím, lesik ňekeré bi sem vjedzeų vųožit do svojej hubi … (-:

a fráza ´Cícící cící cicí´ je podlá mja dost čaškí hųavolam.

Fčil akorád velice intenzívňe rozmíšlam,

pri jakej príležitosci bi sem í na Záhorí dokázaų použit.

´Cícící cící cicí´(Cítiaci cíti prsia) – zatád si to nevím prectavit.

15.08.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...