Denník N

Takýto Basecamp tu ešte nebol. Ako vyzerá príprava tých, ktorí sa rozhodli zlepšovať seba a náš vzdelávací systém?

Šesť týždňov plánovania, učenia aj spätnej väzby. Takto vyzerá základný tábor pre tých, ktorí sa rozhodli čeliť jednej z najväčších výziev Slovenska. Teach for Slovakia vytvára komunitu ľudí, ktorí spoločne pracujú na zmenách v školách i mimo nich, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Basecamp je prvým krokom.

Pred týždňom skončil intenzívny letný kurz nových účastníkov programu Teach for Slovakia, ktorí od septembra nastupujú ako učitelia na základných a stredných školách po celom Slovensku.

Kurz sa volá Basecamp – teda základný tábor, ktorý však neposkytuje vodu, jedlo a prístrešie, ale nové vedomosti, zručnosti a network.

Tento základný balíček pripraví účastníkov na ich nové roly. Pomôže im prežiť, ale aj využiť naplno príležitosť stať sa na dva roky učiteľom či učiteľkou.

Všetko preto, aby vo svojej ďalšej kariére v štátnej správe, vo vlastných iniciatívach, v školstve alebo v biznise, dokázali viesť potrebné zmeny pre spravodlivejší vzdelávací systém, ktorý dá šancu na úspech všetkým deťom.

“Tak veľa a tak rýchlo som sa neučila nové veci asi nikdy predtým. S mojimi spolukohorťákmi sme spolu zažili situácie, ktoré nás neuveriteľne spojili. Basecamp sa chvíľami zdá byť až neznesiteľne náročný, no spätne ho vnímam ako silný a rozprávkový čas, z ktorého čerpám doteraz,” spomína na svoj Basecamp spred štyroch rokov Mária Leitnerová, ktorá ten tohtoročný manažuje.

Mária Leitnerová na záverečnom ceremoniáli Basecampu 2019

Mária v programe Teach for Slovakia pôsobí ako mentorka a od septembra sa vracia do školy, kde pôsobila ako účastníčka. Chce svoje deti, ktoré nastupujú do deviateho ročníka, pripraviť na Testovanie 9 a pomôcť im dostať sa na vytúžené stredné školy.

Tréning ide dopredu

Prvé dva týždne Basecampu sú zamerané na budovanie komunity a vzájomných vzťahov, spoznávanie seba a druhých a hlbšie porozumenie vízie Teach for Slovakia.

Základom týchto dvoch týždňov je zážitkové vzdelávanie. Účastníci absolvujú rôzne aktivity, napríklad storytelling, zvládnutie dobrodružných výziev či sebareflexiu.

V minulosti Basecamp prebiehal šesť týždňov rezidenčne na jednom mieste. Od minulého roka sú to už tri lokality. Účastníci tak zažijú kontext východného aj západného Slovenska, dediny aj mesta.

Vyvíja sa aj tréningový program Basecampu. K učiteľským a líderským zručnostiam pribudli ďalšie workshopy, smerované na lepšie pochopenie toho, ako sa deti učia a aké majú potreby, a na budovanie vzťahov s nimi.

Juraj Čokyna prednáša na Basecampe 2019 o vplyve domáceho prostredia na výsledky v škole

Takou je napríklad prednáška Vplyv domáceho prostredia na vzdelávanie žiakov, ktorú viedol absolvent programu Juraj Čokyna.

Dnes Juraj píše knihu, kde podrobne mapuje problémy detí z chudobného prostredia a prepája ich s ukážkami dobrej praxe a riešeniami, ktoré sa vo svete ukázali ako fungujúce.

Srdcom prípravy je škola

Kľúčovou súčasťou Basecampu je tiež učenie na Letnej škole, ktoré je akoby jeho srdcom. Účastníci majú možnosť vyskúšať si prácu so žiakmi na hodine naživo a využiť získané zručnosti z predošlých týždňov kurzu.

“Naučil som sa ako plánovať hodiny, ako udržiavať a získavať pozornosť triedy, ako diferencovať učivo, aby malo zmysel pre rýchlejších aj pomalších. A hlavne – ako nastaviť triednu kultúru, ktorá bude žiakov motivovať a viesť k úspechom, nielen akademickým ale aj charakterovým,” hovorí Ján Hudáček, člen kohorty 2019.

V Teach for Slovakia používame na pomenovanie ročníka účastníkov slovo kohorta. Keď si ho zadáte do google, jedným z významov, ktorý si nájdete, je skupina jedincov prežívajúca rovnakú významnú udalosť v rovnakom časovom úseku.

 
Počas Letnej školy učil najstarších žiakov, budúcich deviatakov. Tieto tri týždne opisuje ako tú najvitálnejšiu a najbláznivejšiu skúsenosť v jeho živote. Častokrát aj nesmierne náročnú.

“Jednou z permanentných výziev bolo pre mňa naplánovať hodinu, ktorá by bola skvelá pre deti, nie pre mňa. Mal som žiaka, volajme ho Peter, ktorý bol najstarší z triedy a veľmi ho Letná škola nebavila. Pamätám si na moment, keď Peter ležal s hlavou na lavici a počúval hudbu, a ja som nevedel, čo mám robiť, aby som ho dostal z apatie. Vôbec som sa pritom nehneval naňho, hneval som sa na seba, že neviem urobiť niečo, čo by ho vtiahlo do hodiny.”

Spolupráca s mentormi

Účastníkom v takýchto chvíľach pomáha mentor, ktorý sedí priamo na hodinách a následne ponúka spätnú väzbu. Mentor však nepoúča, neponúka rýchle riešenia. Svoje “mentorča” vypočuje, ponúkne svoj pohľad a hľadá riešenia spolu s ním či s ňou.

Kristína Uhlíková nielen vedie celý tím mentorov Teach for Slovakia, ale mentoruje aj samotných účastníkov. Napriek tomu, že sa mentoringu venuje dlhodobo, je to pre ňu stále náročná, no obohacujúca skúsenosť.

“Pomáhať znamená rozumieť a ak chcem ako mentorka svojim „mentorčatám“ rozumieť, potrebujem oveľa viac počúvať ako rozprávať, čo pre mňa nie je vždy jednoduché. Basecamp ma učí pristúpiť k druhým s otvorenosťou, prijať ich odlišnosť a rozpoznať ich silné stránky,” hovorí Kristína.

“Tiež sa učím, ako objaviť tú správnu otázku, ktorá odomkne ďalšie dvere, cez ktoré budeme môcť spoločne prejsť. Zvedavosť (Kto je tento človek? Aký potenciál sa v ňom skrýva?) a empatia (Čo tento človek asi práve teraz prežíva? Ako sa mu môžem priblížiť v jeho prežívaní?) sú kľúčovými míľnikmi na ceste kohokoľvek, kto pracuje s ľuďmi, a ja sa mám ešte stále čo učiť.”

Soft skills a praktická príprava

Posledné dva týždne Basecampu sa zameriavajú na posilnenie tímového ducha a rozvoj takzvaných soft skills ako komunikácia či schopnosť vyjednávať.

Dôležitou súčasťou je praktická príprava na nástup do školy: vzdelávacie plány, tvorba vízie pre svoje triedy a návody, ako testovať či inak zistiť, že sa deti naučili to, čo mali. Kohorta sa dozvie základy administratívnej činnosti, ktorá je súčasťou učiteľskej práce.

Popritom v rozhovoroch, jeden na jedného, mentori s účastníkmi reflektujú, ako sa počas Basecampu posunuli. Všetko vyvrcholí záverečnou oslavou so skvelým jedlom a s množstvom smiechu, ktorý sa občas mieša s nostalgiou za poslednými šiestimi intenzívnymi týždňami.

Toto je len začiatok

Basecamp sa skončil, ale cesta, v poradí už šiestej kohorty 2019, iba začína. Už o dva týždne sa účastníkom otvoria ich triedy, spoznajú svojich žiakov, ktorých budú počas dvoch rokov viesť a posúvať. Zužitkujú skúsenosti z letného kurzu, ale veľa sa toho budú musieť ešte naučiť, aby aj po účastníckom programe dokázali viesť zmeny pre skvalitnenie školstva. Tak im na tejto ceste držte palce.

 

Ak chcete podporiť kohortu 2019 a prácu našich účastníkov, tu nájdete viac informácií: changeforslovakia.sk

 

Autorka: Katarína Vargová

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.