Denník N

Slniečko sa zobudilo

… alebo Bábätko zrána :)

Len čo lúčik zrána

kvapne na tváričku,

peje mama, mama,

načiahne ručičku.

 

Na plieckach škovránky,

v očku uschne kvapka,

zvinuté do mamky

spokojne si papká.

 

A v tváričke mliečko

urobí dve jamky,

maličké slniečko

vygúľa sa z mamky.

 

Načiahne ručičku

vysoko do neba

a zlatú vodičku

vylieva na seba.

 

Náramne slniečku,

v lúčikoch sa smeje,

v mamkinom srdiečku

škovránok zapeje.

Teraz najčítanejšie

Náš život je vo vašich rukách. Ilustračné foto – Paddy O’Sullivan/Unsplash

Vladimíra Pekárová

milému čitateľovi vážna poézia starosvetská :) + pre deti v nás aj vedľa nás: RIEKANKY – na detstvo spomienky :) INAK jAzYkOvÁ kOrEkToRkA (+ tvorba textov): janpekar51@gmail.com a autorka knižiek (pre deti) ALBUM MALIČKÝCH a ALBUM MALIČKÝCH 2