Denník N

Pozemkové úpravy – stále ich niekto nechce?

Možno mám málo informácií, ale všetci sa tvária, že je všetko v poriadku. Súťaž, ktorá by už mala byť dávno vyhodnotená a ukončená a malo sa začať pracovať na jednotlivých projektoch pozemkových úprav stále stojí. A čaká sa na niečo. Skôr sa čaká na to, aby sa buď nespustili, lebo pozemkové úpravy už nie sú horúcou témou, alebo sa čaká na vhodný termín, kedy ich spustenie bude mediálne vhodné.

A medzitým beží čas a čas na vykonanie pozemkových úprav sa skracuje. Termíny budú neúprosné a ak sa nestihnú, čo je reálne, tak dokončenie projektov už bude musieť riešiť nová vláda. Peniaze, ktoré sú na projekty pozemkových úprav určené z fondov Európskej únie majú jasne dané pravidlá čerpania. A pozemkové úpravy nie sú typom projektu, ktorý sa dá vyriešiť administratívne.

Myslím, že existuje aj iný dôvod na nerobenie pozemkových úprav. Možno to bude tak trocha konšpirácia, ale takmer 10 rokov nezadávania nových projektov pozemkových úprav vedie k myšlienke, že existuje silná skupina ľudí, ktorí ich vykonaniu bránia.

Do riešenia klimatických zmien, ktoré sa stávajú „novou“ témou politikov a vlády, budú potrebovať obrovské finančné zdroje. A ak sa začne nejaký projekt realizovať, tak budú potrebné na jeho realizáciu priestory, teda pozemky. Buď to skončí tak, že sa pozemky budú vykupovať, podobne ako to sme to videli pri výkupoch pod diaľnicami alebo ochvatom Bratislavy, alebo sa z vlastníkov stanú rukojemníci, ktorí budú musieť na svojich pozemkoch strpieť nové stavby, závlahy a iné obmedzenia. A ak sa budú domáhať svojich práv a náhrad, tak sa stanú nepriateľmi pokroku.

Neriešenie vlastníckych vzťahov prináša aj ďalšie problémy, s ktorými sa stretávame, príkladom sú meliorácie, ktoré boli pochopiteľne budované na cudzích pozemkoch, často bez dokumentácie alebo s takými podkladmi, že sa nedajú ani nájsť.  A takto môžu skončiť aj nové projekty tohto nového boja proti klimatickým zmenám.

Cestou z tohto chaosu sú pozemkové úpravy, či už v rozsahu celých katastrálnych území alebo účelovo vybratých záujmových území. Pozemky sa vyššie spomínanými projektami budú podstatne zhodnocovať – a práve pozemkové úpravy transparentne vyriešia takmer všetky problémy a zabránia možným špekuláciám. A netreba čakať na to, kedy sa štát rozhodne podporiť pozemkové úpravy – treba ich začať robiť, hoci aj z vlastných zdrojov.

Teraz najčítanejšie