Denník N

Milenecký trojuholník

Keď sa povie vzťahový trojuholník, väčšine ľudí napadne milenecký vzťah. Hoci o vzťahovom trojuholníku možno hovoriť aj v prípade, kedy do vzťahu dvoch ľudí vstupuje priamo či nepriamo jeden z rodičov, prípadne partner si do vzťahu priniesol zranenia zo vzťahu s jedným z rodičov a tie ho naďalej ovplyvňujú.

Dnešnou témou však bude klasický milostný trojuholník. O tom čo to znamená byť milencom a prečo sa človek dostane do tejto „role“ sme si povedali v článku: V nesprávnom objatí – alebo fenomén milenca / milenky. A o tom, prečo dochádza k nevere a o podnetoch k zamysleniu hovoril článok: Keď vtrhne nevere do vzťahu. Dnes si preto priblížime hru ktorá prebieha – dialóg medzi mužom, ženou a tím „tretím“ na pozadí mileneckého vzťahu. Nemal som pôvodne v pláne venovať sa tejto téme. Ale kniha Bludné cesty lásky od Hansa Jellouscheka ma presvedčila a stala sa podkladom pre nasledovné riadky…

Zeus, Héra a Seméle

Asi všetci poznajú príbeh z antickej mytológií o Diovi a jeho manželke Hére a Diovej milenke Seméle. Tí dvaja boli dlho manželia, kým do ich vzťahu vstúpil niekto tretí.

Môžeme namietať tým, že milenecký trojuholník môže mať aj iné podoby, že nevernou môže byť aj žena, že milencom môže byť aj muž a že impulz k narušeniu vzťahu môže prísť aj z vonka (milenec / milenka). To všetko je pravda. Ale ani rôzne variácie nemajú vplyv na to, že v nejakej podobe sa to deje a aj problémy nižšie pomenované sa síce rôznym spôsobom, ale stále hlásia k životu…

Okrem toho Jellouschek hovorí o trojuholníku archetypovom. To znamená, že dochádza tu k istým nedostatkom v mužských a ženských rolách a ich kompenzácií. Preto Jellouschek vníma milenecký vzťah ako kompenzačný – ten kto je neverný si kompenzuje to, čo vo vzťahu nemá, alebo mu chýba a ten kto je v pozícií milenca / milenky si kompenzuje vzťah z detstva a z mladosti. Akurát ten, čo je podvádzaný sa tak nejak „vezie“, u neho miesto kompenzácie možno hovoriť o iných pocitoch…

Dva prístupy k nevere

Keď na to príde a nevere je odhalená, spravidla prevládnu dva prístupy. Ten prvý je konzervatívny. Ten má v tom jasno pomerne rýchlo. Vina je na strane neverníka a milenca / milenky. A záväzok neverníka velí – vrátiť sa k pôvodnej rodine. A ak už nedokáže fungovať „inak“, nech to aspoň lepšie utají. Pre budúcnosť. Ako by sme sa tvárili, že sa nič nestalo a stačí sa vrátiť k tomu, čo vlastne nefungovalo…

Ale ani progresívnejší, alebo ak chcete „súčasný“ prístup riešenie neprináša. Akceptovať či tolerovať milenca / milenku, prípadne vzťah bez záväzku, alebo vzťah s voľnosťou a s milencom či milenkou na obidvoch stranách. To všetko popiera našu túžbu po trvalom a stabilnom vzťahu.

Jellouschek smerom k Hére a k Diovi siaha po dopise, aby im niektoré veci „vytmavil“. A tým ukazuje tretí – konštruktívny prístup – nevera ako impulz k „rekonštrukcií“ vzťahu.

Dopis Hére

Seméle musela odísť, Zeus je opäť po tvojom boku. Čo si tým však Hera získala? Rád sa obnovil, ale na aký čas? Už pred príchodom Seméle ten vzťah nefungoval. Netvrdím, že by nemohol fungovať. Ale bol v kríze. Bolo len otázkou kedy a čo ju spustí. Zhodou okolností tým spúšťačom bola Semelé. Musela odísť. Ale vyriešilo sa tým niečo?

Môžeš argumentovať množstvom vecí, ktoré ste prežili a vybudovali spolu. To nikto nepopiera. Nikto nepopiera ani silu, s akou si do toho išla a o tvojom úmysle, či láske k Diovi. Ale čo zostalo z Vašej lásky? Možno ste venovali kariére viac, než bolo zdravé, možno Vás deti vzdialili od seba a možno ste boli príliš unavení a prestali tráviť čas spolu…

Nepochybujem, že je veľa vecí, ktoré môžeš vyčítať aj ty Diovi. Veci ktoré uberali z tvojej sily milovať… Obidvaja však máte na tom podiel.

Môžete sa dohadovať kto má väčší a akými % sa na tom podieľal, ale to Vám nepomôže, pretože to Váš problém nevyrieši. Môžete to brať ako boj a hľadať, ako to tomu druhému osladiť. Nerobili ste to aj pred tým, než prišla Seméle? Nebolo to jedným z dôvodov, prečo k tomu prišlo? Zlepšilo to Váš vzťah? Keď to tomu druhému „osladíš“, nie je to také sladké, ako keď ťa miluje. Obnoviť lásku ťa viac poteší, než bojovať…

So Semelé prišlo do vzťahu niečo, čo v ňom chýbalo. Niečo čo v ňom možno kedysi bolo a časom vyprchalo, alebo čo v ňom nebolo a začalo chýbať. Čo to bolo? Pýtam sa, pretože to bolo dôvodom, pre ktorý Zeus začal odchádzať a môže to byť cestou k tomu, aby zostal. A už neodišiel. Neriešime tu násilie, sexuálne deviácie, či vzťah s niekým, kto jednoducho nedokáže byť verný…

Dopis Diovi

Seméle si nechal odísť. Čo bude ďalej?

Kedysi si urobil chybu, keď si nechal vzťah s Hérou vychladnúť, prípadne keď si na jeho vychladnutie nezareagoval tým správnym spôsobom a našiel si si náhradu…

Čo v tebe ostalo zo vzťahu so Seméle? Pravdepodobne si vďaka nej začal menej času tráviť v práci, opäť si začal počúvať ženu a komunikovať s opačným „pohlavím“, znovu si bol viac nežný, pozorný, láskavý a štedrý. A nepochybne si zažil aj niečo, čo si pred tým nezažil, alebo vo vzťahu chýbalo. Bola by škoda, ak by si na to zabudol.

To že si dokázal menej času tráviť v práci, byť nežný, láskavý, pozorný a štedrý. Na tom stojí každý vzťah. Je dobré, že to stále vieš. Tieto vlastnosti a schopnosti by nepochybne ocenila aj tvoja žena.

Ľudia dnes vhupnú do vzťahu za rôznych okolností. Ale ešte stále hlavným dôvodom je, že sa majú úprimne radi a je im spolu dobre. Zažili niečo spolu pekné. A na tom je možné stavať aj neskôr. Ak to vo vzťahu bolo, môže to byť aj znova. Ak to nebolo, môže sa tak stať. A ak treba, tak aj s pomocou psychológa či terapeuta. Ale cestou k tomu nie je náhrada (milenec / milenka), ale dialóg s partnerom.

Poskytnúť žene to, čo potrebuje, pracovať na tom, čo jej vadí a áno, hovoriť aj o tom, čo je dôležité pre teba. Riešením problémov vo vzťahu však nie je ďalší vzťah, ale práca so súčasným vzťahom. Mnohé vzťahy by sa dali zachrániť, ak by ľudia boli ochotní ešte zaň bojovať a predčasne by sa nevzdávali…

Vzťah so Seméle sa skončil. Čo s tým teraz urobíš Zeus? Prijmeš to ako výzvu premeniť svoje manželstvo, znovu si získať srdce svojej Héry, ale zároveň empaticky poukazovať na to, čo je dôležité aj pre teba? Ten vzťah bol kompenzáciou, ak odstrániš príčinu, odstrániš aj dôsledky. Čo bolo tým, čo ti vo vzťahu chýbalo, čo ti chýba k spokojnosti?

Pozadie problémov

Situácia mala aj svoje pozadie – nezrelé a nedoriešené vzťahy obidvoch s rodičmi. Héra mala problém prijať Dia ako muža. Ideálom ktorý obdivovala, bol jej otec. A Zeus mal dominantnú matku a tak mal problém prejaviť svoju silu a bol slabý. Kým ho Héra uctievala, všetko bolo ok. Keď prišli deti a hlavne, keď sa ocitol na vedľajšej koľaji a objektívne Héra nemala čas a pochopenie pre Zeusa, problém bol na svete…

Keď sa povie milenec / či milenka, často si predstavíme niečo ideálne. Nádhernú ženu, prípadne bohatého muža. Samozrejme, môže to byť aj v opačnom garde… Ale ak má Jellouschek pravdu, potom milencom či milenkou sa môže stať ktokoľvek, kto v danej chvíli bude ochotný byť kompenzáciou. Napríklad muž môže mať nádhernú manželku a bude jej neverný, pretože je pre neho dôležitý rozhovor a pochopenie a s tým sa stretol „inde“. Tá druhá nemusí byť pekná, ale vypočula a „ukecala“ ho… Dôvody kompenzácie môžu byť naozaj prekvapivé. Až banálne.

Cestou a ochranou vzťahu je pracovať na ňom. Nedovoliť, aby v ňom vzniklo takéto slabé miesto, ktoré by mohol využiť niekto tretí…

Milenec / milenka ako súčasť boja

Medzi manželmi často prebieha boj a už nie je dôležité, čo je za tým. Boj sa stal dôležitejším, než láskavý vzťah. Či riešenie problému. A tak sa hľadajú argumenty pre boj.

Spojencom v tomto boji sa stáva aj milenec, či milenka. Pri milencovi / milenke neverný partner ožije a pookreje a utvrdí sa v tom, že za všetky problémy môže ten druhý. Pre partnera ktorý je podvádzaný, je zas milenec / milenka dôkazom toho, že za všetko môže neverný partner. A milenec / milenka sú kľúčovým dôkazom. A tak nastáva paradoxná situácia – nielenže tí dvaja nehľadajú skutočnú príčinu svojich problémov, ale aj diskusia a argumenty sa zúžili na neveru a milenku / milenca. Akoby za všetko mohla ona / on, stačí sa jej / jeho zbaviť a znovu nastane raj…

Dokonca milenec / milenka môžu byť nástrojom, ako vedome ublížiť tomu druhému. Aj preto mnohí neverní sa nesnažia urobiť všetko pre utajenie románika – milenec / milenka sa tak stávajú časovanou bombou a keď príde k odhaleniu, zrania partnera na jednom z najcitlivejších miest.

Milenec / milenka ako stabilizačný faktor

Milenec / milenka môžu pôsobiť aj ako stabilizačný faktor.

Aj počas boja je dôležité, akoby sa stiahnuť a prerušiť boj a načerpať silu, prípadne vyhlásiť aspoň dočasný mier, ktorý sa môže zmeniť na stály…

Do vzťahu príde počas života viac okamihov, ktoré ním zatrasú a tých dvoch donútia prehodnotiť priority. K takým okamihom patrí zmena práce, narodenie dieťaťa, choroba či úmrtie v rodine. Vtedy aj keby prebiehal boj, nastane pokoj, kým sa neodstráni problém.

Ale stabilizačným prvkom môže byť aj postava milenca / milenky. Ak hovoríme o kompenzácií, potom ten kto je neverný, našiel to čo hľadal. Tým sa zmenší jeho tlak na partnera. Vďaka osobe milenca či milenky dosiahne stav, kedy dokáže obohatiť aj svojho partnera a keďže našiel „náplasť“ na svoju túžbu, má menšiu chuť bojovať s tým druhým. Akoby z postavy milenca či milenky profitovali obaja manželia.

Ale aj v prípade odhalenia, milenec či milenka môžu pôsobiť ako stabilizujúci faktor – ten kto bol podvedený, spravidla vrhne svoju energiu proti milencovi / milenke, nie proti partnerovi, ktorý bol neverný a ten spravidla zavrhne milenca, či milenku. Takže milenec či milenka nakoniec tých dvoch znovu spojí, bok po boku a aspoň navonok znovu budú pôsobiť dojmom páru. Ak však znovu neporiešia svoje problémy, pokoj vo vzťahu bude len dočasný…

Kríza a čo s ňou

Medzi Diom a Hérou už dlhšie prebieha zápas. Prebiehal pred tým než sa zjavila Seméle. Keď sa zjavila, boj ustal, prípadne zoslabol. A keď odišla, znovu sa rozbehol.

Je to klasický zápas medzi mužstvom a ženstvom, medzi matriarchátom a patriarchátom. Obidvaja potrebujú mať svoju rolu, postavenie a úctu a rešpekt toho druhého. Aj tu býva koreň v detstve, kedy jeden bol pre rodiča náhradou za partnera a druhý bol pod ochranou rodiča – často pred druhým rodičom ktorý bol tvrdý a agresívny. A tak sa našli dvaja, ktorý sa dopĺňajú v tom, čo vlastne potrebujú – byť silný na jednej strane a pod ochranou na strane druhej. Akurát, že tu je silná žena a pod ochranou je muž. V ich vnútri však žena túži byť chránená a muž ten silný. A ako problém na ceste k tomu čo považujú za mužnosť či ženskosť označili toho druhého. A tak bojujú medzi sebou v nádeji, že si vybojujú miesto, ktoré tak veľmi hľadajú a potrebujú. Tento súboj je v podstate pozitívny. Obaja zistili, že im už pôvodná rola nestačí a chcú niečo viac. Problém je v tom, že nevedia ako na to.

A do toho prišla Seméle. A s ňou skúsenosť – zážitok niečoho, čo sa zo vzťahu vytratilo, prípadne v ňom nebolo a podarilo sa to časom pomenovať. Čo s tým? Tí dvaja sa javili ako ideálny pár, ale silná žena bránila mužovi získať silu. To čo bolo na začiatku výhodou a v čom ho dopĺňala, sa stalo prekážkou. Ale aj naopak, on ju prijal a teraz sa jeho očakávania zmenili, alebo chce mať opäť z nej predovšetkým manželku a až potom matku. Dokážu si usporiadať vzťah nanovo? Budú mať k tomu silu? Pretože možné to je…

Nájsť si svoje miesto vo vzťahu. Aby v ňom zavládla rovnováha a rozvíjať to, čo je dôležité pre oboch…

Ovocie krízy, alebo ďalšia kríza?

Dionýzos je symbolom znovuzrodenia, ale aj premeny. Je plodom lásky medzi Diom a Semelé. Ale v podstate je ovocím akéhokoľvek mileneckého vzťahu. To čo sa stalo, prináša príležitosť obnoviť a premeniť pôvodný – manželský vzťah. Máme tu človeka, ktorý za vzťah bojuje, potom človeka ktorý si uvedomil, čo vo vzťahu potrebuje a čo mu chýba. Obidvaja pochopili ako krehký je vzťah, ako málo stačí k tomu aby sa rozpadol a že treba do neho investovať. A v neposlednom rade, že musia uzdraviť svoje zranenia a bojovať spolu, nie proti sebe. Dokážu to? Alebo znovu sa rozpúta boj a zrodí sa kríza, ďalšia v poradí? To je v ich rukách…

Žijeme v krajine stereotypov a mýtov. Keď sa povie slovo milenec, automaticky nám napadne žena, hoci aj muž môže byť milencom. A keď sa povie slovo nevera, tak automaticky predpokladáme, že zodpovednosť je na pleciach milenky či milenca, napriek tomu, že často oni sami sú využití a ocitla sa v roli, o ktorú nestáli.

Avšak zodpovednosť za nefungujúci vzťah nesú obaja manželia. A zodpovednosť za riešenie v podobe vzťahu s milencom nesie ten, kto bol neverný. Všetko ostatné sú okolností a príbeh.

Nevera či pozícia milenca, to nie je nič samo o sebe, čo treba zažiť. Napriek obrazu médií a vplyvu filmov, to nikdy nebude „in“, či niečo, čo by stálo za to. Predsa len, ten negatívny dopad tam je, či už na vzťah, alebo smerom k jednotlivým členom milostného trojuholníka.

Tomáš Hupka

Hans Jellouschek takmer tridsať rokov pôsobil ako psychoterapeut a venoval sa pritom transakčnej terapií. Ako psychoterapeut pôsobí v Nemecku. Dlhodobo sa venuje partnerským vzťahom a z tejto oblasti napísal pár kníh. Jedna z nich Bludné cesty lásky, sa stala podkladom pre tento článok…

Zdroj fotografie:

https:// best-alzheimers-products.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom