Denník N

Dvje pro mja nové velice pjekné záhorácké sųovné hųavolami …

a nepodzelit sa s ňima ze zájemcama o záhoráčťinu nedá mi …

Neskaj dopoųedňa sem v Šaščíňe streteų paňi Eleonóru

a na bívalú ´Pekáreň u Hercogú´ zaspomínaų společňe s ňú …

Aj o mojich mudrovačkách v záhoráčťiňe sme besedovali

a obá dvá pjeknotu spjevavej záhoráčťini sme vizdvihovali.  

Nakonec mi povidaųa dvje krásné sųovné hųavolami,

no a nepodzelit sa s ňima ze zájemcama o záhoráčťinu nedá mi …  

´Neňi spaňí jako spaňí, ale spaňí s paňí … to je spaňí.´

´Pan Bílý bíųí bíųím bíųidlem bíųí dúm.´

Zapamat si oba dva hųavolami vižaduje ´nezačažení´ rozum,

proto sem si ich račik na lísteček v pekárňi na námjescí zapísaų

a fčil bi sem ešče ráz velice rád paňi Eleonóri podzekovaų.

21.08.2019

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...