Denník N

Big data ukázali neštandardné predpisovanie liekov. Usporíme tak státisíce eur.

Pomocou analýzy big data, čiže využitia veľkého množstva údajov, sme zanalyzovali predpisovanie dvoch oftalmologických liekov – Eylea a Lucentis. Našli sme viacero prípadov predpisovania, ktoré nie je v súlade s optimálnym dávkovaním. Po odprezentovaní tejto analýzy na VšZP naštartovali procesy a vykonali kontrolu na predmetných pracoviskách. V blogu sa snažíme hlavne poukázať na to, ako vie analýza big data pomôcť pri odhaľovaní neštandardných postupov v zdravotníctve a následne v spolupráci s existujúcimi inštitúciami efektívne zamedzovať plytvaniu verejnými zdrojmi. Metodiku nášho postupu si môžete pozrieť v analýze.

Analýza big data, čiže využitie veľkého množstva údajov, dovoľuje zobrať do úvahy tisíce faktorov naraz v priebehu niekoľkých sekúnd. Spracovanie takéhoto množstva údajov jednotlivcom by bolo náročné a extrémne prácne – moderné technológie si s tým však vedia poradiť. Takýmto spôsobom sa dokážu pozrieť napríklad na všetkých pacientov na Slovensku, ich diagnózy, charakteristiky a dávkovanie liekov a nájsť viaceré opakujúce sa vzory, trendy a vzťahy. Takto sme zanalyzovali predpisovanie dvoch oftalmologických liekov. Našli sme viacero prípadov predpisovania, ktoré nie je v súlade s optimálnym dávkovaním. Navyše, väčšina týchto prípadov je koncentrovaná v troch centrách, čo môže byť vysvetlené viacerými príčinami, ale môže aj vyvolávať obavy z podvodu. Metodiku nášho postupu si môžete pozrieť v analýze.

Až 15,5% pacientov je atypických

Lieky Eylea a Lucentis sa používajú v  očnom lekárstve na liečbu ochorení spôsobených poškodením makuly, čiže centrálnej časti sietnice. Ich cena je v oboch prípadoch viac ako 700€ za dávku. Skúmali sme predpisovanie týchto liekov medzi rokmi 2014 a 2018. Po naštudovaní optimálneho dávkovania, vychádzajúceho zo súhrnu charakteristických vlastností liekov, sme analyzovali odchýlky v predpisovaní na úrovni pacienta, lekára, aj poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

V sledovanom období pripadalo na rok priemerne 6 000 pacientov, ktorí dostali aspoň jednu dávku z týchto liekov. Identifikovali sme atypických pacientov, ktorí dostali príliš veľa dávok alebo ich liečba bola predčasne ukončená. Takýchto pacientov bolo až 15,5% z celkového počtu, ich podiel sa však menil od 0% až po 30% v závislosti od lekára.

Atypické predpisovanie liekov sa koncentruje na konkrétnych miestach

Lieky Lucentis a Eylea v danom období aplikovalo na Slovensku 79 lekárov – z toho 22 bolo atypických z dôvodu vysokého podielu atypických pacientov alebo predpisovania priveľa dávok. Až v 11 z 15 centier, v ktorých sa tieto lieky aplikovali, nepracoval žiaden atypický lekár. Analýza odhalila 3 centrá, kde bola väčšina lekárov atypická a podiel atypických pacientov bol výrazne nad priemerom.

Vysoká koncentrácia atypických pacientov a lekárov na konkrétnych miestach sa vysvetľuje ťažko. Môže ísť o prejav neznalosti optimálneho dávkovania u konkrétnych lekárov, o zastavenie liečby z medicínskych dôvodov alebo o vysokú nedisciplinovanosť pacientov, rovnako však môže ísť aj o prípad fiktívneho vykazovania liekov.  Ak by sa tri atypické centrá správali ako ostatné štandardné centrá počas skúmaného päťročného obdobia, bolo by možné dosiahnuť úsporu takmer 1,8 milióna eur.

Dáta nám vedia pomôcť –  nemôžeme však robiť závery len na ich základe

Dátová analýza má však svoje limity – interpretácia výsledkov a finálne rozhodnutie o správnosti liečby musí byť vykonané expertom. Preto je potrebné, aby sa anomáliami identifikovanými algoritmom zaoberali revízni lekári jednotlivých poisťovní. Títo vedia buď danú situáciu objasniť, alebo zabrániť ďalšiemu nesprávnemu dávkovaniu, prípadne zneužívaniu systému. Po odprezentovaní tejto analýzy na VšZP naštartovali procesy a vykonali kontrolu na predmetných pracoviskách.  Následne kategorizačná komisia sprísnila indikačné obmedzenia k daným liekom a takisto sa sprísnili aj podmienky pre centrá, ktoré môžu aplikovať intravitreálnu liečbu.

Zneužívanie systému zdravotného poistenia nie je nič výnimočné

Prípady, pri ktorých sa zneužíva systém zdravotného poistenia, bohužiaľ nie sú na Slovensku ničím výnimočným. Pred pár mesiacmi polícia obvinila desiatky lekárov z podvodu, kde mali zarábať na obchodovaní s náplasťami na vlhké krytie, v ďalšom prípade zas predpisovali ortopedické pomôcky na pacientov bez ich vedomia, dokonca aj na zosnulých pacientov. Oba podvody prebehli podobným spôsobom: Lekár bez vedomia pacienta vypísal lekárske poukazy na pomôcky, ktoré v skutočnosti neboli dodané. Lekárne ich následne cez pokladňu dali preplatiť zdravotnej poisťovni.

Kontrola verejných zdrojov a ich efektívnejšie využitie je našim poslaním

Kontrola verejných zdrojov a ich efektívnejšie využitie je jedným z poslaní Inštitútu zdravotnej politiky. Na základe našich zistení si nedovolíme vynášať súdy ani robiť konkrétne závery.  Chceme však poukázať na to, ako vie analýza big data pomôcť pri odhaľovaní neštandardných postupov v zdravotníctve a následne v spolupráci s existujúcimi inštitúciami efektívne zamedzovať plytvaniu verejnými zdrojmi. Názory prezentované v tomto blogu sú výhradne názormi IZP a nie sú názormi Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Teraz najčítanejšie