Denník N

Slniečkár? Euronárodniar!

G7 vznikla ako skupina najvyspelejších ekonomík sveta. Podľa Friedricha Merza by jej aktuálne svedčalo viac označenie W7 – ako ekonomík západného sveta. A polemiku o tom, či rozšíriť opätovne skupinu o Rusko na G8, smeruje skôr k úvahe o novej G2 (USA, Ćína), prípadne G3 – rozšírená o Európu (a Rusko). Za podmienky, že sa Európa stane samostatnejšia, že prevezmeme väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnostnú, zahraničnú a obchodnú politiku. Je vcelku zrejmé, že návrh len reaguje na rastúcu dominanciu Číny, meniaci sa obsah dominancie USA … a Európa by mala reagovať tiež. Napríklad tým, že nebude zahľadená len do svojich problémov, ale začne komentovať aj dianie vo svete. Trebárs to aktuálne v Hong-Kongu.

Je jasné, že vznikne chaos v slovenskej pojmológii. Ak bol dodnes slniečkár vítač utečencov, jeho protipólom bol lepenovec, salviniovec, orbánovec, kollárovec. Úmyselne nepíšem národniar … lebo národniar bol doteraz stranícky podnikateľ v dosahu pôsobnosti národnej strany. Schengenská hranica ponúka zjednotenie lokálnych odnoží pod pojmom euronárodniar. Ak chceme navracať Slovensko (prirodzeným) regiónom, tak pod čínskym náporom sa regióny naopak zväčšujú – na úroveň štátov. Ak dnes čínsky štát funguje ako jedna obrovská firma pod vedením KS Číny, musí Európa odpovedať akumulovaním svojej finančnej sily, hospodárskej výkonnosti, sprehľadnením politického systému. Asi vám neušlo, že zapojením Číny do týchto úvah, som sa zmenil z bezbrehého, voľnomyšlienkárskeho progresívca (slniečkára) na “kultivovaného“ proeurópskeho obrancu spoločných únijných hodnôt. Na euronacionalistu. Mne sa viac pozdáva termín euronárodniar. Na vine je Čína. Prítomnosť Číny vo mne vyvoláva obranný reflex svorky.

Ak dnes polovica mládeže vidí pred sebou svetlú (takmer bielu) budúcnosť (tá druhá peniaze na drogy nemá), “odporúčam“ čínske ópium. Veď na ňom zbohatol aj Hong-Kong, aj istá nemenovaná banka. A pokiaľ príde po hodvábnej ceste … mne osobne sa pozdáva predstava G3 a nemecké (CDU) myšlienky sú mi o čosi bližšie. A nie je to len o jazykovej bariére …

Kto je hospodársky aktívny na Slovensku, mal by tu platiť aj dane. Neodvedené dane chýbajú štátu pri výstavbe ciest, sanovaní škôl, výstavbe škôlok, modernizácii vzdelávania, zdravotníctva.

Prílišná byrokracia je brzdou rastu. Jednoduchšie a adresnejšie zákony, vymožiteľnosť práva. Odbúravanie štatistických hlásení, zjednodušenie výberu ciel, daní a odvodov.

Vysoké mzdové náklady vedú k nezamestnanosti a práci načierno. Ak štát dlhodobo míňa viac ako dokáže prijať, ohrozuje tým funkčnosť štátu, pretože nebude môcť v budúcnosti plniť dôležité úlohy. Zadlžovanie štátu je antisociálne.

Ak niekto poctivo pracuje, mal by byť adekvátne ohodnotený. Čím je menej nezamestnaných, tým viac štát ušetrí na rôznych dávkach, aktivačných prácach a rastú jeho príjmy. Slovensko nepotrebuje vyššie dane, ale viac ľudí, ktorí chodia každý deň do práce. Udržateľný rast pozitívne vplýva na kvalitu života.

Slovensko zostane konkurencieschopným miestom pre priemysel a strednú vrstvu. S tým súvisia stabilné dane, mzdové náklady, odbúravanie administratívnych prekážok, podpora podnikania, zakladania podnikov a vytvárania pracovných miest. (Pretože podniky myslia, plánujú a konajú dlhodobo.) Od úspešnosti a sociálnej zodpovednosti týchto ľudí závisí výška daňových príjmov štátu. A  aj množstvo peňazí v peňaženkách ľudí.

Želám daždivý deň …

Teraz najčítanejšie