Denník N

Obnova rodinného farmárčenia

Tradičný evergreen udomácnený v povedomí spoluobčanov je, že zrušením jednotných roľníckych družstiev (JRD) došlo k zničeniu nášho národného poľnohospodárstva.

Pravdepodobne sa mi nepodarí vyvrátiť túto už stokrát opakovanú lož, ale z hľadiska čistoty a plurality názorov je potrebné uviesť, že k zničeniu poľnohospodárstva nedošlo zrušením JDR, ale znárodnením a násilnou konfiškáciou pôdy a chovu zvierat v 50. rokoch minulého storočia, teda samotným vytvorením JRD.

Komunisti nielen vzali obživu menším, či väčším roľníkom, ale navždy zmenili vzťah k pôde, ktorá bola dovtedy považovaná za rodinné dedičstvo a národnú hodnotu. Dnes by sme mohli povedať, že zničili prirodzené vlastenectvo. To má samozrejme svoje dôsledky, preto sa dnes dozvedáme o obludných škandáloch s pôdou, dotáciami a pochybnou správou a vlastníctvom pôdy osobami, ktoré „parkujú svoje porsche v obývačke“.

Napriek tomu, ľudia majú tendenciu chovať sa prirodzene a hľadať prirodzené spôsoby života, tak sa objavujú rôzne aktivity za účelom podpory poctivého farmárčenia a budovania rodinných fariem. Preto si myslím, že každá takáto iniciatíva si zaslúži pochvalu a propagáciu. Tak, ak by niekto mal záujem, nech sa páči 5. 9. 2019 v Pohromskej Polhore bude jedna z takých aktivít.

Za účelom dokreslenia histórie konfiškácie majetkov občanom uvediem jeden príbeh rodiny farmára z roku 1952, ktorej osud bol devastačný. V tomto príbehu bol farmár odsúdený s celou jeho rodinou (manželka a 3 deti) na zákaz pobytu vo svojom okrese a s povinnosťou vysťahovať sa min. 50 km od svojho bydliska. Vyžadoval si to verejný záujem, nakoľko z blízkosti bydliska, by mohol narušovať budovanie socializmu, keďže bol dedinský boháč a triedny nepriateľ výstavby socializmu. Súčasne mu bol skonfiškovaný celý majetok (hnuteľný a nehnuteľný), teda úplne všetko to, čo dovtedy jeho rodina a predkovia vybudovali tvrdou prácou.

Pýtate sa, za čo mu bol uložený tento veľmi prísny trest? Pretože namiesto plánovaných 6 kráv choval 5, miesto 111 sliepok choval len 70, miesto 15 husí len 4 a miesto 26 ošípaných choval len 20 a namiesto pšenice a raže dodal viac kukurice, čím neplnil národnohospodársky plán. Nepomohli ani nezávislé výpovede, že niektoré zvieratá prirodzene uhynuli, že neboli podmienky pre dosiahnutie požadovanej úrody u tej ktorej obiloviny.

Tejto rodine sa nakoniec nepodarilo ani po 89. roku prinavrátiť násilne skonfiškovaný majetok, a to z dôvodu legislatívy, justičných orgánov a ich predstaviteľov, ale to je už iná téma, a tak si jeho úžitky delia tí, ktorým „nedá spávať farba ich porsche“.

Teraz najčítanejšie