Denník N

Predsedníčka súdnej rady by mala odstúpiť – kompromituje justíciu.

Predsedníčka Súdnej rady Praženková vytrvalo a podozrivo protežuje Moniku Jankovskú. Tým vážne spochybňuje úsilie o riadne fungujúcu justíciu.

Najprv Moniku Jankovskú navrhovala za kandidátku na ústavnú sudkyňu. Následne, keď sa stalo zjavným, že okrem tvrdého jadra Smeru ju nikto nepodporí, pričom jej kandidátka utrpela v parlamente fiasko zodpovedajúce jej reputácii, vyštartovala do boja proti „politikom“.

Napríklad popieraním ústavou zaručeného práva poslanca národnej rady na vyjadrenie názoru a debatu v parlamente.(1)  Za tým účelom, s cieľom sankcionovať poslanca za vyjadrenie názoru, predložila na zasadnutí Súdnej rady demagogický a zavádzajúci pamflet, zrejme pripravený jej „stážistom“, harabinovským sudcom Jurajom Sopoligom, „presláveným“ tým, že na verejnom vypočutí na Ústavno-právnom výbore NR SR deklaroval svoje pretrvávajúce sympatie k organizácii, ktorá je zákonom definovaná ako zločinecká.

Potom predsedníčka Praženková zohrala podozrivú rolu v situácii, ktorá za nejasných okolností a motivácií vznikla okolo preloženia sudkyne Jankovskej na Krajský súd v Bratislave.(2)  Jankovská sa totiž s úplne neuveriteľne perfektným načasovaním prihlásila na ako keby jej na mieru vytvorené miesto trestného sudcu na Krajskom súde v Bratislave.

Za pomoci návrhu predsedníčky Praženkovej na zmenu programu zasadnutia Súdnej rady došlo aj k prerokovaniu pridelenia takého miesta Jankovskej, a to, samozrejme, bez toho, aby sa o také miesto mohol uchádzať iný, nepochybne podstatne viac kvalifikovaný sudca. Na zasadnutí pritom odznel aj sľub Moniky Jankovskej v tom zmysle, že sa vzdá svojej funkcie na ministerstve aj poslaneckého mandátu a miesta sudkyne na Krajskom súde v Bratislave sa ujme do troch mesiacov, teda do 1. júla 2019.
Uvedené nie je nepodstatná informácia. Ako bolo na predmetnom zasadnutí Súdnej rady jasne povedané, trestné kolégium Krajského súdu, do ktorého mala Jankovská ako sudkyňa nastúpiť, je totiž na pokraji rozpadu pre nedostatok sudcov. Mimoriadne vytvorené miesto sudcu, ktoré malo takú situáciu pomôcť riešiť, však „sudkyňa“ Jankovská dosiaľ blokuje.

Môžeme hádať, prečo tomu tak je. Pravdepodobné však je to, že po mnohých rokoch, čo Jankovská nepracovala ako sudkyňa, vlastne ňou nechce a nevie byť. Chce a vie však byť predsedníčkou tohto súdu a pokračovať v tom, ako je tento kľúčový slovenský súd vedený. Zdá sa však, že realizácia plánu na prevzatie „lukratívneho“ postu predsedu Krajského súdu v Bratislave je akosi „na čakačke“. Rozumiem tomu tak, že pre istých ľudí môže platiť, že čím dlhšie je predsedom tohto súdu ten súčasný, tým lepšie.

A toto všetko zjavne schvaľuje predsedníčka Praženková. Aj tým, ako sa naposledy zastávala Moniky Jankovskej v súvislosti s volaniami po jej odchode z úradu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti, keď prekrucovala nedávno publikované zistenia dánskych úradov, že kvôli technickému problému spočívajúcemu v nesprávnom zbere alebo vyhodnocovaní dát a chybných výkazoch prihlásení sa mobilných telefónov na prenosové veže, mohlo tam, kde takéto chyby tvorili dôkazy v trestných konaniach, dôjsť k nesprávnym záverom súdov, a teda k potrebe preverenia veľkého množstva takýchto prípadov.(3)
Uvedenú dánsku udalosť totiž predsedníčka Praženková podala tak, ako keby z nej bolo potrebné pre aféru Jankovská urobiť ten záver, že musia byť splnené predpoklady na preukázania jej viny na to, aby sme sa mohli dovolávať jej odvolania. Toto je hrubé zavádzanie.(4)

Občania nechcú, aby kontakty organizovaného zločinu na vedenie justície boli pod ochranou toho istého nedotknuteľného (a podľa predsedníčky Praženkovej aj nekritizovateľného) vedenia justície. Požadujeme preto, aby do doby, kedy bude potvrdené, že Monika Jankovská nehrala (ani naďalej nehrá) žiadnu rolu v Kočnerovej trestnej činnosti, táto bola odvolaná z postu štátnej tajomníčky.

Nesmieme sa nechať pritom zmiasť vyjadreniami ostrieľaných politických klamárov o tom, že napriek povinnosti SIS informovať členov vlády o protiústavnej činnosti a činnosti organizovaného zločinu, potrebné informácie nemali a nemajú. Samozrejme, že mali a majú. Veď Kočner bol „ich človek“ a to, že sedí v base (ale zatiaľ nebol odsúdený), znamená, že oni sami sú v ohrození.

Vyhlásenia, aké nedávno mali predsedníčka Praženková a predseda vlády Pellegrini, však nielen chránia Jankovskú, ale hovoria veľa aj o tých, ktorí tieto vyhlásenia dávajú. U niekoho ako je podpredseda strany Smer-SD, ktorú mnohí považujú za zločineckú organizáciu, je to treba očakávať.

Aby sa ale touto cestou uberala predsedníčka Súdnej rady, je neprijateľné nielen pre všetkých slušných sudcov, ale aj pre celé Slovensko.

_______________________________

  1. https://www.pravnenoviny.sk/poslanec-baranik-reaguje-na-vyjadrenia-predsedkyne-sudnej-rady-sr
  2. https://zasadnutia.sudnarada.sk/data/att/5350.mp3
  3. DenníkN Minúta: Praženková apeluje na všetky zúčastnené strany, aby boli dôsledné pri preverovaní všetkých údajov, aby sa nestalo to, že nesprávne overovanie dôkazov na súde môže ohroziť celú našu justíciu. Pripomenula prípad z Dánska, kde justičný škandál spôsobil to, že dánski sudcovia práve otvárajú viac ako 10-tisíc prípadov a musia ich nanovo overiť. Praženková zdôraznila, že je potrebné poskytnúť priestor na to, aby sa podozrenia týkajúce sa konkrétnych jednotlivcov dôsledne vyšetrili v riadnom procese a aby sa odstránili všetky pochybnosti. Dôsledky ich prípadného negatívneho konania sa nesmie prenášať na celý sudcovský stav, povedala Praženková.
  4. https://www.nytimes.com/2019/08/20/world/europe/denmark-cellphone-data-courts.html

Teraz najčítanejšie