Denník N

Odkiaľ pochádza zlo?

Zlo by nemalo nad človekom moc ak by ho sám nepriťahoval

Mnoho ľudí sa zamýšľalo nad touto otázkou, napriek tomu nenašli správnu odpoveď. Neznalosť v tejto veci priniesla dokonca myšlienky o nezmeniteľnosti pomerov, ktorým bolo vraj nevyhnutné sa podriadiť. Najviac však preto, že rozum odvádzal zodpovednosť k takým úvahám, ktoré zostali matné a nevýrazné, neviedli k osvetleniu.

Veriaci ľudia poukazujú na padlého archanjela Lucifera, stavajúc sa žiaľ do obetí princípu, ktorému podľahli bez možnosti na tom niečo zmeniť. V podobnom duchu obetí sa stavajú mnohí i k vykupiteľskému dielu Syna Božieho, ktorý mal vziať hriechy ľudí na seba a odľahčiť tak ľudstvo bez námahy. Ak by sa tak stalo, prečo sa odvtedy ľudia nepolepšili? Prečo zlo v nasledujúcich tisícročiach ešte viac rozšírilo svoje drápy a zaťažilo ľudstvo viac než kedykoľvek predtým? Hriech sa nevyhol ani oltárom keď poznamenal kresťanstvo v ťažkých dobách krviprelievania, zanechajúc obraz ďaleko vzdialený láske, ktorú hlásal Kristus.

Stratili sme nielen cestu, ale i poznanie o tom, že sme vo svojom jadre duchovné bytosti, putujúci stvorením. Od Boha sme vyšli všetci čistí a nezaťažení, dostali sme dar slobodného rozhodovania ako prijímať duchovnú, všetko oživujúcu silu prechádzajúcu stvorením. A pôvodne sme ju ešte používali len na dobré myslenie a konanie. Náš dlhý vývoj v hmotnosti však prinášal stále viac odklon od najvyšších pomocí a stále viac sa uzatvárajúc čistému vplyvu z výšin, sme sa napokon svojvôľou obrátili k materiálnemu. Tým bol položený základ všetkému zlu.

Svojím slobodným rozhodovaním použili ľudia duchovnú silu na vytváranie zlých citových foriem, ktoré sa v oblastiach jemnohmotnosti, fyzickému zraku neviditeľnej, zlučovali podľa zákona príťažlivosti rovnakého druhu do obrovských centrál, k čomu patrí i peklo. Peklo nie je teda dielom Boha, ktorý by ako podstata lásky nevytvoril nikdy niečo tak odporné a strašné, ale dielom ľudí, ktorí zneužili duchovnú silu na vytváranie a posilňovanie zla. Nikdy by tiež nestvoril také beštie aké obývajú zem. Človek zneužitím svojej slobodnej vôle zatemnil svojho ducha a stal sa nástrojom temna, ktorý rozšíril hnilobu a zápach všade kde sa svojou aktivitou pohol k činnosti.

Lucifer je príčinou falošného princípu. Princípu, ktorý odporuje pomáhajúcej a podporujúcej láske Božskej. Bol nám kedysi vyslaný na pomoc na podporovanie ľudského duchovného, podľahol však svojvôli a po svojom páde viedol potom v zmysle princípu pokušenia všetko duchovne slabé bezohľadne do záhuby. Pre nikoho to však nemôže byť ospravedlnením, pretože z dôvodu svojho duchovného založenia sme mali schopnosti úspešne jeho princípu odolať. Okrem toho je hodne pomocí pripravených zhora, aby sa človek dokázal vymaniť z pokušenia zlých vplyvov.

Odkiaľ teda pochádza zlo? Všetko zlo pochádza iba od ľudí, zo svojvôle odvrátenej od vôle Božskej, ktorá má v sebe podmienky pre šťastie a blahobyt každého tvora zakotvené. Vždy bolo iba v rámci našej slobodnej vôle rozhodovať sa či sa k tejto Vôli prikloníme alebo odvrátime. To nebolo predsa nikdy nikomu vzaté a nie je ani dnes. Následky tohto rozhodnutia však idú už mimo vôle človeka. Rozhodnutia  v tejto dobe už zásadné.

Ľudia, ktorí podľahli falošnému princípu a denne vysielajú do sveta zlo, konajú tak úplne inak než učil Kristus a ako ukazoval pomoc v podobenstvách. Z falošného základu plynú i učenia o zástupnej smrti Syna Božieho, ktorý vraj vzal hriechy ľudstva na seba čím by mal byť každý automaticky spasený. Napriek tomu, že toto myslenie odporuje slovám zákona: „každý zožne to čo zasial … “ alebo „nevyjdeš odtiaľ kým nezaplatíš do posledného haliera…“

Tento všeobsiahly zákon Boží predsa nemôže byť nikdy zmenený práve preto, že je dokonalý od Boha. Nemohol ho preto zmeniť ani Kristus, ktorý i podľa podaní sám hovoril o tom, že prišiel Božie zákony naplniť, nie zrušiť. Tieto skutočnosti by mali byť brané so všetkou vážnosťou. Nemusia byť tiež nikomu, kto je dobrej vôle, nepochopiteľné.

Teraz najčítanejšie