Denník N

Slobode a súčasne Solidarite

Stačí si prečítať abstrakt, inú verziu Cisárových nových šiat. Je v ňom predikcia SaS, aj moja voličská predikcia.

Začiatok abstraktu tohto blogu

300919 som hodinu pred začiatkom tlačovky o Sulíkovej volebnej kandidátke napísal predikciu (dole v blogu). Sme v nej v bode 10:
„10. Ak ju (pozíciu na Sulíkovej volebnej kandidátke) Mika prijme, je to dôkaz, že SaS ide opačným smerom, smerom od hodnôt ku pragmatickej politike, čo je istota neúspechu vopred – (Mika ju prijal).“

031019 z nej Mika odstúpil.
Dostávame sa do 13. bodu predikcie:
„13. Ak ju Mika neprijme a Sulík to neprijme (ako hint ku hodnotám) a bude sa snažiť o pragmatickú politiku (aj) bez Miku, je to istota neúspechu vopred.“
Takto to prebiehalo:
Sulík tvrdí, že jeho prioritou je vyriešiť problém s ľuďmi (Demokratické jadro), ktorí SaS podľa neho dlhodobo škodia. A nahradiť ich ľuďmi, za ktorých dá ruku do ohňa.
Kiššová tvrdí, že Sulík dáva ruku do ohňa za ľudí, ktorí stranu opustili a nie za tých, ktorí z nej 10 rokov neodišli – 12:32-12:45
a
051019 sa 13. bod stáva definitívnou predikciou SaS (istota neúspechu vopred)
Porazené Demokratické jadro ukázalo, že nad nepravdivou mocou sa najčistejšie víťazí pravdivou bezmocou lepšia kvalita videa a audia z Nominačného snemu. Bola to takáto dehumanizácia.

Ďalej nasleduje moja voličská predikcia:
14. Potenciálny zvyšovateľ Mistríkovej latky *, Šucha na TEDx
——————————————
* Mistríkova latka.
Predpokladom jej použitia je konzistencia. Bolo ju treba vyrobiť z tejto maximálne nekonzistentnej situácie najneskôr tesne pred začatím Nominačného snemu: riešením Smullyana, strana 29-30 identifikovať jednotlivých aktérov a presne vedieť, kto?/ako?/kedy? bol na jej časovej osi podliak, poctivec, alebo normálny.

Reálno-časový dejepis
Vznikol príklad dejepisu ako reálnočasovej (realtime) akcie, ktorá nielenže nepotrebuje časový odstup na význam toho, čo sa stalo, ale je významom vopred – predikciou. Ňou dokážem pre seba proaktívne zastavovať, resp. anulovať nepravdivosť, ktorá by ma inak proti mojej vôli vťahovala do dejinnosti. A v nej by ma sebapotvrdzujúco interpretovala ako fatálnu súčasť/koliesko hybnej sily objektivity typu c’est la vie. Čo by mi úplne systematicky bralo sebavedomie. Takto však som na nepravdivosti nezávislý. A sebavedomie mi zostáva.

Koniec abstraktu tohto blogu
—————————————–

Mihál
Keď odišiel zo SaS Jozef Mihál, napísal som mu:
„Pán Mihál, Váš odchod zo strany SaS považujem za obrovskú ľudskú, aj odbornú stratu…“

Poliačik
Rovnako som písal aj Martinovi Poliačikovi:
„… Začal som voliť SaS minulý rok (2016), … lebo odmietla spoluvládu so Smerom. Som hlboko presvedčený, že názov Sloboda = Solidarita je procesuálny názov v štýle proces=výsledok. Vašu rolu v SaS vidím v zabezpečovaní tohto procesu. Bol by som rád, keby ste sa so Sulíkom porozprávali. Lebo iné strany, nech sú akékoľvek, nevytvorili nekompromisné nápady:

1 Neprijímať bývalých členov KSČ a ŠTB
2 Neísť so Smerom do vlády

Práve tú nekompromisnosť ako Vaši voliči oceňujeme a nevidíme žiadnu inú stranu, ktorá by ju dávala na stôl“

Zhrnutie
Obaja zo SaS odišli a ja ako ich volič som na tom nič nezmenil.

SaS
Teraz potenciálne odchádzajú zo SaS ďalší ľudia, ktorých si vážim. Preto píšem obom stranám SaS, Slobode a súčasne Solidarite, aby som to zmenil. Lebo si myslím, že projekt s tak presne vymedzeným feedbackom v názve stojí za to.

07.09.19
Mimoriadny kongres SaS bez účasti svojej menšiny ukazuje, že si ju neváži. Čo je verejné škrtanie/vyprázdňovanie vzťahu Slobody a súčasne Solidarity z loga SaS. Ešte sa to dá zastaviť. Napr. tak, že Sulík tento mimoriadny snem rozpustí. A tým ukáže, že mu ide o vec tak isto, ako podľa jeho slov „svedomiu strany SaS“ Mistríkovi v prezidentskej kampani.. Nerozpustil, nechal sa zvoliť väčšinou a spolu sa z toho tešia = ukazujú výrazne nižšiu latku ako Mistrík. Nejde im o vec tak, ako jemu. Mne ako voličovi SaS to nestačí. Nie som sklamaný. Sklamanie nepatrí ku kritickému mysleniu. Trvám na Mistríkovej latke.

15.09.19
Vývoj príčiny Mihálovho odchodu zo SaS – Mihálova latka Zlo-dobro
v 2017 bol Mihálov hlavný dôvod odchodu zlý Sulík
Hlavným dôvodom odchodu z SaS je názorový nesúlad s predsedom strany Richardom Sulíkom

V 2019 bol už príčinou Mihálovho odchodu zlý Galko. Sulík je už dobrý.
Veľmi zlú krv robí v SaS Ľubo Galko. On stál do značnej miery za rozbrojmi, ktoré vyústili do straníckeho rozkolu v roku 2013 a do značnej miery stál aj za mojím odchodom.

Zhrnutie
Stále hlbšie a hlbšie pod Mistríkovou latkou. Lebo ak sa zlý Sulík stáva po 2 rokoch bez príčiny dobrým Sulíkom, môže sa o ďalšie 2 roky stať dobrým aj zlý Galko. V kontexte zlo-dobra nie je jasné, čo chce Mihál povedať tvrdením, že „SaS je skvelá strana.

Teraz sa vraciam na začiatok tohto článku a všímam si, že v kontexte zlo-dobra aj moje tvrdenie o Mihálovi automaticky dostáva trhlinu. A preto si ešte raz čítam prvú vetu Zhrnutia a udieram sa do čela. Mám nástroj na zastavovanie zlo-dobra (hint riešenia).

Mistríkova latka Etika
Existuje nástroj na troubleshootovanie krízy v SaS? Áno, Mistríkova latka. Spoluzakladateľ SaS ju úspešne otestoval v prezidentských voľbách. Ak chce byť SaS skvelou stranou, čiže Slobodou a súčasne Solidaritou, použije ju. Iné latky – Mihálove Zlo-dobro, Sulíkov Mimoriadny kongres, Galkove Demokratické jadro sú slepé uličky a nie riešenia.

19.9.19 – Príklad agilného riešenia
Druhý Mimoriadny kongres namiesto vylučovania Demokratického jadra z Republikovej rady anuluje výsledok toho prvého. Vtedy a len vtedy môže Sulík požiadať o vstup do Demokratického jadra a Demokratické jadro ho môže prijať. Tak SaS sama sebe ukáže, že jej ide o vec. Ako to ukázal Mistrík v prezidentských voľbách. (neudialo sa)

Aby to bolo úplne jasné, tu je jednoduchý postup: 1. Sulík povie, že Mimoriadny snem je horší nástroj ako Mistríkova latka a dá verejný záväzok, že krízu rieši Mistríkovou latkou. 2. Preto zruší výsledok prvého Mimoriadneho snemu 3. Tým ukáže, že Demokratickým jadrom je celá SaS (neudialo sa).

Vraciam sa k hintu riešenia

26.9.19 – Záver
Sulíkovi vďačím za to, že som vo voľbách 2016 nebol ponížený. Preto som mu mohol v tejto krízovej situácii dodnes argumentovať, že mu niečo chýba – moja dôvera. Dáva sebavedome najavo, že nie. Vo voľbách 2020 mu aj ja sebavedome ukážem, že nemal pravdu.

30.9.19 – Predikcia
1. zo SaS odišiel Mistrík (svedomie strany)
2. Keď zo SaS odišlo pragmatické krídlo, voliči a politici si mysleli, že SaS je tým pádom bližšie ku svedomiu strany
3. Mistrík však v prezidentskej kampani ukázal, že je hodnotovo bližšie ku PS/Spolu
4. Preto neprijal Sulíkovu ponuku byť volebným lídrom SaS vo voľbách 2020
5. Sulík to pochopil tak, že tým pádom stráca Mistríkovských politikov, aj voličov
6. Rozhodol sa, že hodnoty obetuje pragmatizmu a neskôr ich z neho vyrobí (aj keď sa to nedá, lebo pragmatizmus nie je pragmaticizmus) potom ako sa dostane po voľbách 2020 do parlamentu, predpokladajúc, že to znamená účasť v pravicovej vláde
7. Túto obeť prijali aj hodnotoví politici SaS
8. Preto prijali aj výzvu Demokratickému jadru, aby opustilo SaS
9. Preto prijímajú aj Sulíkovu ponuku Mikovi, pragmatickému politikovi
10. Ak ju Mika prijme, je to dôkaz, že SaS ide opačným smerom, smerom od hodnôt ku pragmatickej politike, čo je istota neúspechu vopred – (Mika ju prijal a 031019 z nej odstúpil)
11. Ak ju Mika neprijme a Sulík to prijme ako hint návratu ku hodnotám, anuluje svoje znovuzvolenie, odvolá výzvu Demokratickému jadru, aby odišlo. Tým presvedčí Mistríka, čo je riziko úspechu vopred
12. Ak ho ani tým nepresvedčí, bude môcť bez neho zostať hodnotovou stranou, čo je riziko úspechu vopred
13. Ak ju Mika neprijme a Sulík to neprijme a bude sa snažiť o pragmatickú stranu bez Miku, je to istota neúspechu
_____________________________________________________
Blogujem aj kvôli tomu, že
a) chcem udržať viditeľný syslog pre voľby 2020.
b) nezabúdam na Jana, Martinu, ich rodičov a súrodencov.

Logic is rooted in the social principles

Pokračuj tu

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk