Denník N

Vstupujeme do Zóny bez pesticídov. Ako prvé lesy na Slovensku.

Používanie chemikálií ma negatívny vplyv na rekreáciu a ochranu prírody, v lesoparku ich preto nevyužívame. K tomuto záväzku sme sa rozhodli prihlásiť aj verejne a celé naše územie sme certifikovali známkou Zóny bez pesticídov.

Používanie najrôznejších postrekov v lesoch je dnes na Slovensku vnímané veľmi negatívne. Medializované boli najmä plánované postreky proti mníške veľkohlavej v dubových lesoch, postreky cypermetrínom proti lykožrútovi v Nízkych Tatrách, či použitie látky glyfosát proti invazívnym drevinám v Pečnianskom lese v Bratislave.

Tieto postreky smerujú spravidla k maximálnej produkcii drevnej hmoty a to aj za cenu závažných zásahov do ekosystému, nehovoriac o zdravotných rizikách pre obyvateľstvo. Negatívny dopad majú pesticídy aj na kvalitu lesných plodov, včelárstvo a zdravotný stav vtáctva, či rýb.

Hlavnou úlohou mestských lesov je vytvárať vhodné prostredie na rekreáciu obyvateľov, v súlade s princípmi ochrany prírody. Používanie rôznych chemických postrekov je v konflikte s týmto poslaním, preto ich v lesoparku dlhodobo nepoužívame.

Rozhodli sme sa tento záväzok aj formálne potvrdiť a ako prvé lesy na Slovensku, sme získali certifikáciu Zóna bez pesticídov. Na celom území bratislavského lesoparku je preto používanie chemických postrekov vylúčené.

Tvorba kvalitného a zdravého prostredia na oddych a šport v prírode, je hlavným poslaním mestských lesov. Používanie chemických postrekov by bolo v protiklade s týmto cieľom.
Nosným pilierom mestských lesov je ochrana prírody. Používanie pesticídov dokáže závažným spôsobom narušiť lesné ekosystémy, u nás preto nemajú takéto látky priestor.
Poslaním mestských lesov nie je maximalizovať produkciu dreva a už vôbec nie s použitím chemických postrekov. Viac ako polovicu územia sme vyhradili ako zónu pokoja s úplným vylúčením ťažby dreva, ďalšie budú postupne pribúdať. Chemické postreky sú vylúčené na celom území lesoparku.

V mestských lesoch máme až dve včelnice, ktoré okrem produkcie medu a zachovania včelárskej tradície, slúžia aj na ekologickú výchovu pre deti. Používanie pesticídov má negatívny vplyv nielen na včely, ale aj na ostatný užitočný hmyz ako sú čmeliaky či motýle. Na tom sa zhoduje ochranárska aj lesnícka časť našich zamestnancov. Mimoriadne pozorne sledujeme aj dianie za hranicami našich lesov, nakoľko postreky v susedných lesoch už mali v minulosti negatívny dopad na naše včely a boli by sme veľmi neradi, aby sa to opakovalo.

Včelárstvo je dôležitý projekt mestských lesov, súčasť ekovýchovy pre deti a ochrany prírody. A tiež jeden z dôvodov, prečo chemikálie vôbec nepoužívať.

Logo Zóny bez pesticídov postupne pribudne aj na naše lesoparkové mapy, aby bolo jasné, že v mestských lesoch sa pesticídy nepoužívajú. Mestské lesy spravujú iba lesy vo vlastníctve mesta Bratislava. Mapu lesoparku, kde sa pesticídy nepoužívajú nájdete na tu.

Teraz najčítanejšie

Mestské lesy v Bratislave

Mestské lesy spravujú viac ako 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany. Viac ako polovicu územia tvorí Zóna kľudu s vylúčením ťažby dreva a hospodárskych zásahov. Dlhodobo a intenzívne spolupracujeme s viacerými ochranárskymi organizáciami aj občianskymi združeniami. Hlavná činnosť je založená na nasledovných pilieroch: 1. podpora rekreácie a športu 2. ochrana prírody 3. šetrné lesné hospodárstvo 4. lesná pedagogika Kontakt: info@mlba.sk