Denník N

Neštudujte právo!

Keď pred niekoľkými dňami minister školstva odobral istej právnickej fakulte akreditáciu (mimochodom na naše pomery pomerne kvalitnej právnickej fakulty), objavil sa v médiách článok, že je na Slovensku až 6 právnických fakúlt. Ak k tomu pripočítame študentov, ktorí študovali v Česku a vrátia sa na Slovensko, tak sa ponúka otázka, kam všetkých tých právnikov uložíme? A nie je to len problém právnikov, fakulty s humanitnými obormi praskajú vo švíkoch, zatiaľ čo technické obory pravidelne znižujú nároky na prijatie.

Hneď na úvod ale treba uviesť, že humanitné obory rozhodne nie sú zbytočné. To že majú svoj prínos, naznačil napr. aj Fareed Zakaria, ktorý istom článku (dostupný na Denníku N) hovorí, že široko nastavené všeobecné vzdelanie pomáha rozvíjať kritické myslenie a kreatívnosť. Áno, veda a technológie sú jeho dôležitou súčasťou, ale takou istou sú aj angličtina a filozofia. Naopak, veľký počet študentov humanitných vied kritizovali napr. aj bývalý a súčasný český prezident (napriek tomu, že obaja študovali ekonómiu …), Zeman dokonca navrhoval, aby boli humanitné obory spoplatnené.

Pritom kľúčovým slovom je v tomto prípade asi vyváženosť. Zakaria má pravdu v tom, že sú humanitné obory vhodné (a potrebné) pre budovania kritického myslenia a kreatívnosti, pozitívny efekt sa ale vytratí v spoločnosti, kde humanitné obory študuje takmer každý. Antropológovia, sociológovia, politológovia, historici, lingvisti a právnici môžu byť pre spoločnosťou prínosom len za predpokladu, že budú svoje vedomosti môcť zdielať s armádou technikov a inžinierov, nie len medzi sebou samými.

Veľký dôraz na technické vzdelanie sa zdá byť aj zárukou dlhodobej prosperity. Spoločnosti, ktoré produkujú veľké zástupy kvalitných technikov a relatívne malé zástupy absolventov humanitných oborov, boli schopné sa vypracovať z jednoduchých podmienok rozvojových štátov na svetových ekonomických lídrov (typicky napr. Južná Kórea, Taiwan alebo Japonsko). Mimochodom, krajiny juhovýchodnej Ázie sú dlhodobo kritizované pre nedostatok kreativity, čím sa len potvrdzuje úvod tohoto článku – humanitné obory rozhodne nie sú zbytočné.

A v neposlednom rade, technické obory lepšie platia. Technicky vzdelaných ľudí je na trhu tak málo, že ich musia firmy riadne zaplatiť. Štandardom sú tak nástupné (absolventské) platy od 1000 Eur hrubého (často však rádovo vyššie), zatiaľ čo napr. nastupujúci advokátsky koncipient v Bratislave dostane minimálnu mzdu (380 Eur) a počul som o prípadoch, kedy si koncipienti za prax dokonca platili (koncipientská prax na Slovensku trvá 5 rokov). O platových podmienkach antropológov, sociológov a historikov apod. si viete urobiť predstavu sami.

Ak Vás teda baví sociológia, antropológia alebo história, radšej než to ísť študovať, prečítajte si dobré knihy. Čítanie kníh od napr. Fukuyamu, Putnama, von Clausewitza a ďalších je rozhodne pútavejšie než vysedávanie na prednáške, ktorú robí prednášajúci len preto, aby si trochu privyrobil k nízkemu humanitnému platu.

Pozn. Autor je právnik.

Teraz najčítanejšie