Denník N

Z chlapca kráľom, alebo ako dozrieť v muža…

Stať sa mužom, tento proces stojí na odovzdávaní a prijatí „mužstva“ od iného muža a tiež na ceste, počas ktorej sa z chlapca stane zrelý muž. Prijmite pozvanie na spoznanie tejto cesty…

Na Aljaške na ostrove Chichagof sa nachádza medvedí chodník. Je to cesta ktorou niekoľko storočí prechádzajú medvede z jednej časti ostrova na druhý. Nachádzať medvedie stopy v chodníku, napĺňa muža rešpektom k prírode, ale aj túžbou po dobrodružstve. Je to divoké a nespútané miesto, kde ste len hosťom a musíte rešpektovať zákonitosti, aby ste prežili. Takých miest je po svete veľmi veľa – miest kde v mužovi ožíva túžba stať sa mužom a opustiť bezpečie tohto sveta…

Syn otca

V starovekej literatúre nachádzame zaujímavý spôsob menovania postáv. Uvádza sa tam, syn toho a toho, ktorý bol synom toho a toho. Pre identitu muža je tu dôležité, ku komu patrí – kto je jeho otec. Poznať otca muža, znamenalo spoznať niečo aj o samotnom synovi, aj keď už sám sa stal mužom. Je to odkaz na mužskú líniu, ale aj odovzdávanie určitej mužskej identity z pokolenia na pokolenie. Preto sa predpokladalo, že syn má veľa zo svojho otca a je mu podobný. Problémom dnešnej doby je, že takéto odovzdávanie odkazu, ale aj mužnosti medzi mužmi prestalo fungovať. Muži trávia spolu málo času, ale ak ho trávia, tak nie užitočným spôsobom…

Ponechaný sám na seba

Často v bežnom živote narazím na problém, ktorý nie je ničím výnimočný a predsa mám problém ho vyriešiť. Vtedy má štvú dve veci. Za prvé, nie je tu muž ktorý by mi ukázal, v čom je problém a ako ho riešiť. Som na to ponechaný sám. Za druhé, som naštvaný že si s tým neviem dať rady. Kedysi som si dal sľub, že všetko zvládnem a že nebudem odkázaný na pomoc iného muža. Takýto sľub si dalo veľa chlapcov, ktorí vyrastali bez mužského vzoru, alebo ich otec nebol prítomný tak akoby mal. Som na to sám a sám musím prísť na to, ako to zvládnuť. A nielen že to musím zvládnuť, ale nemôžem si dovoliť urobiť chybu, pretože je na mne celá ta zodpovednosť.

Odovzdávanie mužnosti

Chlapec sa potrebuje veľa učiť, aby sa stal mužom. Stáva sa ním len prostredníctvom otca, prípadne iných mužov. „Mužnosť“ sa odovzdáva. Najdôležitejším sprievodcom pri odovzdávaní je otec. Celé stáročia a po celom svete bol systém taký, že otec a syn trávili veľa času spolu. Niekedy to až nebolo zdravé  (ponorková choroba). Mali však čas odovzdať si dôležité informácie a prežité skúsenosti. Syn sa často učil od otca remeslu, ale aj ako sa starať o dom, ako si budovať vzťahy, či ako rodinu chrániť navonok. Všimnite si, keď nejaký muž hovorí o svojom otcovi niečo pozitívne, točí sa to okolo odovzdávania mužnosti. Ak muž niečo otcovi vyčíta, potom že sa mu nevenoval, prípadne že ho neprijal. Obidve veci sú tak dôležité pre mužnosť.

Ochudobnený svet

Ak sa nemáme od koho učiť, potom sa náš svet scvrkáva na to málo, čo sme zvládli a vieme. Náš život je však tým veľmi zúžený a ochudobnený. V mnohých prípadoch u mužov môžeme hovoriť, že stále ide o chlapcov, ktorí síce majú mužské telá, prácu, možno aj rodinu a platia dane, ale vo svojom vnútri nikdy nedozreli v mužov. Chlapec ktorý nedozrel v muža má pochybnosti o sebe, o svojej hodnote, nevie odhadnúť čo reálne zvládne, má problém sa rozhodovať a za niečím si stáť. Z týchto chlapcov vyrastú neistí muži. A pritom, ženy potrebujú aby z muža „išla“ sila. Jeho sila má byť oporou žene…

Premena muža

Cesta muža zahŕňa niekoľko etáp. Do istej miery sú vždy prítomné všetky, jedna je však aktuálne dominantná. Okrem toho muž sa môže na ceste v niektorej etape „zaseknúť“. Mal by však napredovať a zvládnuť každú etapu, aby nakoniec dosiahol plnosť. Tie obdobia sú: chlapec – kovboj – bojovník – milovník – kráľ a mudrc. Skúsme si ich rozobrať.

Obdobie chlapca je obdobím objavov a bádaní. Je to čas kedy má byť milovaným synom a časom utvrdenia. Mám na to? Je otázka ktorú si často kladie a hľadá na ňu odpoveď. Máš na to! Povie, alebo nepovie mu otec? Chlapec potrebuje vedieť, že je pre niekoho jedinečný a niekomu na ňom záleží.

Obdobie kovboja (cca 13 až 20 rokov) je časom učenia sa priamo na konkrétnych situáciách. Je to čas veľkých dobrodružstiev a skúšok. Ale aj časom tvrdej práce. Čas smelosti a nebezpečenstva. Prvá cesta do lesa, výprava do prírody, cesta do iného mesta či zahraničia… Čas keď sa učí robiť tak, aby vedel, že na to naozaj má. Ako obstáť v tom veľkom svete…

Ďalšou etapou je obdobie bojovníka (20 až 30 rokov). Je to hľadanie pravdy, za ktorú sa oplatí bojovať a ak treba tak aj zomierať. Stretáva sa tvárou tvár zlu a učí sa s ním bojovať a nad ním víťaziť. Učí sa tvrdej disciplíne a odhodlaniu. Objavuje svoje poslanie a učí sa bojovať proti kráľovstvu tmy. Pasivita a mužnosť sa navzájom vylučujú. Byť mužom znamená žiť s odvahou a byť pripravený na boj. Veľa mužov ešte nezvládlo obdobie bojovníka a prehupli do úlohy milovníka. Príliš veľa mužov túto fázu preskočilo a to je problém. Otázky ktoré si sami mali zodpovedať, prinášajú pred ženu a ich zodpovedanie očakávajú od nej. U nej hľadajú aj potvrdenie svojej mužnosti, prípadne s ňou zápasia miesto toho, aby zápasili spolu (za seba ako dvojicu).

Bojovník ktorí dozrel v milovníka, má žene ponúknuť silu. Obdobie milovníka prebúdza v mužovi cit pre krásu, hudbu a celkovo umelecký svet. Krása ženy skrášľuje jeho srdce.

Až tu niekde prichádza obdobie, kedy sa muž stáva kráľom. Je pripravený vládnuť ako zrelý a múdry muž. Čo to však znamená? Vládnuť nie je o výsadách, hoci aj tie k tomu patria, ale o službe. Mnohí muži sa stali kráľom, aby moc, peniaze a postavenie využili na to, aby sa vrátili v čase a znovu sa oddávali chlapčenstvu  (posadnutosť hračkami), alebo obdobiu kovboja (honba za dobrodružstvom). A rodinu pritom dali na vedľajšiu koľaj.

Poslednou etapou je obdobie starca. Muž ktorý dosiahol nielen teoretickú, ale aj praktickú a životnú múdrosť, sa stal prameňom múdrosti a poznania pre druhých – odovzdáva svoju múdrosť a radí ľuďom okolo seba. Jeho kráľovstvo sa možno navonok zmenšuje – deti odišli z domu a má menej peňazí (ak už nie je v produktívnom veku), ale rastie jeho spoločenský vplyv. Alebo by aspoň mal. Ale aj keď sa muž stane kráľom, nikdy nesmie stratiť mladosť srdca – pokiaľ nebudete ako deti…

Obohatiť spoločenstvo

Zamyslime sa nad trilógiou Pán prsteňov. Chodec je kovbojom, ktorý sa stáva bojovníkom a nakoniec kráľom. Gandalf je mudrcom a Frodo je obrazom chlapca – milovaného syna, hoci žije so strýkom. Keď stretávame na začiatku hobitov, sú ešte chlapcami. Vydávajú sa na cestu, hoci ešte nevedia a ani nemôžu si naplno uvedomiť, čo ich čaká a aké náročné to bude. Vďaka Aragornovi prechádzajú divočinou, aby sa zocelili a zanechali detské spôsoby a pripravili sa na boj. Stávajú sa z nich bojovníci a bojujú dobrý boj. Nakoniec sa vracajú domov, sú obohatením pre komunitu a zakladajú si rodinu. O svojom dobrodružstve budú odteraz rozprávať, aby nakoniec vyslali na dobrodružstvo svojich synov…

Túžba po otcovi

Ak by som úprimne zhrnul mojich tridsať rokov, nesú sa v duchu pracuj a užívaj si. Snaha vyniknúť, tvrdé nasadenie až vorkoholizmus a následná bolesť zo samoty zahnaná drobnými radosťami. Pôžitkárstvo. Život bez otca. Snaha niečo si dokázať a potom hľadať útechu tam, kde nie je. Väčšina našich otcov nebola prítomná, alebo sami neboli do mužstva zasvätení a tak nás nemal kto naučiť, aké je to byť mužom a ako žiť. A nájsť svoj zdravý stred. Henri Nouwen sa na sklonku života podelil, že potreba vzťahu s otcom je tou najhlbšou túžbou, ktorú si uvedomil. Ani on ho nezažil… Napriek tomu dokázal sa so stratou vyrovnať a obohatiť aj iných. Je to možné, ale náročné.

Výchova k mužnosti a odpovede ktoré si so sebou nesiem, to všetko sa spája s otcom. Otec má byť tým, kto zasvätí chlapca. A ak to neurobí, rodí sa zranenie. Či už je spôsobené násilím, odmietnutím, pasivitou, alebo opustením. Väčšina mužov nedostala lásku a potvrdenie od svojich otcov. Miesto toho dostali zranenie.

Okrem toho, je tu aj isté dedičstvo, ktoré sme zdedili. Nie je nám to príjemné, ale podobáme sa na svojich otcov viac, ako by sme si želali. Ako veľmi sme chceli byť iní a ako veľmi sa na neho podobáme. Zasvätili sme často celé roky tomu, aby sme boli iní miesto toho, aby sme to premenili. A posunuli sa ďalej. To iné môže byť aj premenené. Je ľahšie to negatívne premeniť na niečo pozitívne, ako objaviť niečo úplne iné a hlavne si to získať a osvojiť…

Niekoľko mužov malo šťastie mať dobrých otcov, ktorí im venovali svoj čas. To sú tí synovia, ktorí hovoria, že túžia byť ako ich otec. Ja sám im závidím…

Rásť v tieni otca

Naše najhlbšie presvedčenie o nás sa spája s našou rodinou, s posolstvom ktoré sme prijali. Ak sa veci v rodine neuberali správnym smerom, potom je pre nás ako deti problém sa s tým vyrovnať. Máme pocit viny, myslíme si, že sme my sami za to zodpovední, že sme mohli urobiť niečo viac. Dokonca že niečo v nás je zlé.

Mark Twain píše, že v živote každého chlapca príde čas, keď má vášnivú túžbu odísť preč a hľadať poklad.

Cítiť sa bezpečne v otcovom náručí – to je to, čo znamená byť milovaným synom. Takýto pocit dáva otec synovi vo filme Život je krásny. Napriek všetkej tej hrôze, otec vytvára synovi bezpečné prostredie a ten dôverujúc otcovi, preukazuje veľkú odvahu a odolnosť. To je to prostredie ktoré vytvára chlapcovi zázemie, aby bol bádateľom a dobrodruhom…

Chrániť a sprevádzať

V čase keď je chlapec milovaným synom, je do veľkej miery chránený od reality. V tomto období však už potrebuje kontakt so skutočnosťou, že život je náročný. So životom sa spájajú skúšky a náročné obdobia. Ak túto skutočnosť rodiaci sa muž nepochopí, bude sa náhliť za bezstarostným svetom miesto toho, aby sa naučil ťažkostiam čeliť a problémy prekonávať.

Z úst matiek často počujeme: zraníš sa. Ale akoby nám hovorili, nezvládneš to a nemáš na to. Matky sa snažia synov chrániť, ale tí potrebujú napredovať aj vďaka tomu, že sa zrania. Treba vedieť odhadnúť čo áno a čo nie. Ale treba nechať priestor, aby sa syn mohol zraniť. V tej chvíli sú dôležitejšie slová dôverujem ti a zvládneš to, než možnosť že sa syn zraní. Odhadnúť to, to už je v rukách otca.

Duša muža potrebuje skúšky, dobrodružstvá a skúsenosti, vďaka nim dosiahne zdravé sebavedomie. Veľkosť a podstata dobrodružstva by mala chlapcovi sadnúť. Malá by byť primeraná jeho veku a možnostiam. Ale zároveň taká, aby mohol rásť.

.

Byť milovaným synom je dôležité na ceste stať sa zrelým mužom a dobrým manželom a otcom. Nie je to však len o prijatí – toho čo nám dal otec, ale aj spoznaní toho, čo je v ňom pekné. Raz sa mu v mnohom budeme podobať a ak ho zavrhneme, alebo časť z neho, akoby sme nikdy neprijali časť seba. Je to spoznanie bohatstva otca, ktoré je možné premeniť a rozvinúť do väčšej krásy u syna. Potom naozaj v dobrom budú hovoriť, že sme synom toho a toho…

Tomáš Hupka

John Eldredge je autorom niekoľkých kníh zo sveta vzťahov a spirituality. Jedna z nich: Z chlapca kráľom sa stala podkladom pre tento článok.

Zdroj fotografie:

www. polygon.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom