Denník N

Každý tretí zubár je v dôchodkovom veku

Starnutie populácie je viditeľné aj v zubnom lekárstve. Neutešený stav je nutné riešiť efektívnymi opatreniami.

Vekový vývoj v slovenskom zdravotníctve vykazuje už dlhodobejšie negatívny trend, či už ide o lekárov, zdravotné sestričky alebo zubárov.

Pokiaľ si vezmeme stav slovenských zubárov, tak štruktúra je nasledovná. Od roku 2008 sa podiel mladých zubárov vo veku 20 – 29 rokov zvýšil zo 6,6 % na 14,2 % v roku 2017, čo je nárast o 7,6 %. Ukazuje to pozitívny trend v prípade najmladších lekárov, zároveň však podiel doktorov vo veku 60 + sa medzi rokmi 2008 až 2017 taktiež radikálne zvýšil z 21,3 % na 37,6 %.

Najvypuklejší problém so starnúcimi zubnými lekármi a nízkym prílevom mladých zubárov majú v troch krajoch na Slovensku, kde podiel zubárov nad 60 rokov dosahuje vyše 40 %, čo by spôsobilo závažné problémy v týchto regiónoch, pokiaľ by sa rozhodli daní zubári odísť do dôchodku. Najhorší stav je v Nitrianskom kraji (46,1 %), v Trenčianskom kraji (45,6 %) a v Banskobystrickom kraji (45 %). Zároveň platí pre tieto kraje aj fakt, že majú najnižší podiel mladých zubárov od 20 do 29 rokov. Nachádza sa tu len od 8 do 11,6 % zubárov vo veku 20 – 29 rokov.

Znateľne lepšia situácia a v podstate najlepší stav máme v Žilinskom kraji, kde pätina zubárov má do 29 rokov a len 31,8 % má viac než 60 rokov, čo sú v rámci Slovenska najlepšie výsledky.

Nasledujúca tabuľka nám prezentuje vekovú štruktúru zubných lekárov na Slovensku podľa krajov.

Veková štruktúra zubných lekárov v krajoch

Dôvodom nevyrovnanej vekovej štruktúry zubárov je nízky počet študentov prijatých do študijného odboru zubného lekárstva a zároveň vysoký podiel študentov zo zahraničia, ktorí sú pre univerzity zdrojom príjmov, ale väčšina z nich na Slovensku neostane pracovať.

Ak teda máme záujem o zubárske povolanie, je dôležité buď navýšiť financie pre školy, aby nemuseli brať zahraničných študentov, alebo vytvoriť dostatočné vzdelávacie kapacity na to, aby dokázali pokryť potrebu študentov pre slovenské zdravotníctvo.

logo evsTento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

Teraz najčítanejšie

Inštitút zamestnanosti

Cieľom Inštitútu zamestnanosti je prezentovať odborné poznatky a ponúkať riešenia z oblasti trhu práce širokej verejnosti a zainteresovaným odborníkom. Inštitút zamestnanosti sa snaží byť nápomocný osobám pôsobiacim v ekonomickom výskume, vzdelávaní a praxi. Pracuje v oblasti výchovno-vzdelávacej, výskumnej, osvetovej, sociálnej a poradenskej, najmä na poli trhu práce a zamestnanosti.