Denník N

T. Keller: Dáva Boh zmysel? (Čitateľský denník 40/2019)

„Si vytvorený výlučne hmotou bez duše. Nebol si vytvorený so žiadnym špeciálnym účelom. Neexistuje život po smrti. Svet nakoniec zhorí v smrti slnka. Nakoniec nebude záležať na ničom, čo si tu robil, či to bolo láskavé, alebo kruté…

Prečo by sme tu (teda) nemali žiť tak sebecky, ako sa len dá? Ako vznikla viera v slobodu jednotlivca, ľudské práva a rovnosť alebo ako sa vôbec spája s myšlienkou, že ľudské bytosti sa stali tým, čím sú, cez prirodzený výber a prežitie najsilnejšieho? No nespája sa, vôbec. Ruský filozof Vladimir Solovjov sarkasticky zhrnul mravné zdôvodňovanie sekulárneho humanizmu takto: Človek vzišiel z opice, a preto sa musíme navzájom milovať.

Druhá klauzula nijak nevyplýva z prvej. Ak bolo v minulosti prirodzené, že silnejší požieral slabšieho, prečo by to nemalo byť povolené i dnes? Samozrejme nechcem tvrdiť, že by sme nemali mať radi jeden druhého. Skôr chcem povedať, že v sekulárnom pohľade na svet nie je rozhodnutie o láske a sociálnej spravodlivosti o nič logickejšie ako rozhodnutie nenávidieť a ničiť.“

Keller je kazateľom uprostred New Yorku, a je to vidno. Akože v dobrom slova zmysle. Hovorí aktuálnym jazykom, zrozumiteľne, ale zároveň nezjednodušuje. Má prehľad v (pop)kultúre, ale nepoužíva odkazy na ňu kvôli tomu, aby bol cool, ale preto, že rozumie tomu, ako nás ovplyvňuje. A že v rámci jej jazyka dokáže lepšie komunikovať so súčasným (mestským) človekom.

Zároveň neodkazuje na nejaké pochybné storky, ale cituje (napríklad) New York Times a solídne štúdie či filozofov. A, čo sa mi veľmi ľúbi, neide linkou „najdôležitejší je dialóg pre dialóg a len sa potľapkávajme po ramenách“. Nastoľuje otázky, berie to zoširoka a diskutuje, ale na konci dňa tam vždy jasne povie svoj (biblický) názor.

No a pri tejto knihe som si to uvedomoval asi najviac. Polemizuje tu so sekulárnou filozofiou, priamo, s rešpektom, nepasuje sa za mudrca s odpoveďou na všetko, ale zároveň vyvoláva tie správne otázky.

Čiže tak: ak vás zaujíma otázka zmyslu (čo, skôr či neskôr, rieši každý) a lásky a milosti a odpustenia a prečo konať skôr nesebecky, než naopak, je to super voľba. Spolu s inými knihami, samozrejme. Napríklad od C. S. Lewisa. Ale tak toto by mala byť recenzia na túto konkrétne.
Samozrejme.

85 %

Teraz najčítanejšie

Jakub Lenart

Naivné mudrovania o knihách, comicsoch, kultúre, Bardejove a tak podobne.