Denník N

Lubyová útočí na školy

Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto – TASR
Ministerka školstva Martina Lubyová. Foto – TASR

Ministerka Lubyová, nominantka SNS, nevie čítať zákony, nerozumie princípom normatívneho financovania, alebo účelovo zavádza.

Ministerka prehodila svoju zodpovednosť za nedostatok asistentov učiteľa na školy. Tvrdí, že asistentov učiteľa majú platiť v prvom rade školy, nie ministerstvo. Ak školám peniaze na asistentov chýbajú, nevedia vraj dobre hospodáriť.

„Problém je v tom, že prostriedky, ktoré škola dostane v rámci normatívu, sa rozutekajú na iné účely. A keď zrazu nemá na tých asistentov dosť peňazí, tak začne naťahovať ruku – dajte mi ešte na asistenta,“ povedala Lubyová v relácii Sobotné dialógy na úvod školského roka.

Tvrdenie, že školy majú zabezpečiť dostatočný počet asistentov prioritne z normatívov, je však omyl. Alebo účelové zavádzanie. Jedno i druhé Lubyovú v úlohe ministerky diskvalifikuje.

Normatív je pre všetkých

Normatív v školstve je finančná čiastka, ktorú škola dostane od štátu na každého žiaka, ktorého vzdeláva. Táto čiastka „na hlavu“ sa vynásobí počtom žiakov a z výslednej sumy sa zabezpečuje počas školského roka vyučovanie a bežná prevádzka. Čím je v škole žiakov viac, tým je suma, s ktorou škola hospodári, vyššia.

Zákon hovorí, že normatívy majú pokrývať základné výdavky školy na zabezpečenie nevyhnutných vzdelávacích potrieb všetkých žiakov a náklady na bežnú prevádzku.

Z normatívov sa platia matematikári, slovenčinári, dejepisári, telocvikári a ďalší pedagogický a odborný personál, ktorý pracuje so všetkými deťmi. Asistenta učiteľa však potrebujú iba niektorí žiaci, preto sa z normatívov neplatia.

Aj zvýšený normatív je normatív

Je pravda, že na žiakov so zdravotným znevýhodnením dostávajú školy vyšší normatív ako na „bežného žiaka“. Avšak ani táto vyššia čiastka neslúži na zabezpečenie asistentov učiteľa. Dôvod je rovnaký ako v prípade „bežného“ normatívu.

Normatív je normatív, bez ohľadu na výšku sumy. Platiť sa z neho majú prioritne výdavky, z ktorých profituje čo najviac žiakov, v prípade zvýšeného normatívu čo najviac žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Zo zvýšeného normatívu im školy platia napríklad špeciálnych pedagógov, špeciálne učebnice a učebné pomôcky.

Asistenti sú pomoc navyše

Asistenta učiteľa však nepotrebujú všetci žiaci so zdravotným znevýhodnením. Podľa zákona patria preto medzi tzv. špecifiká, ktoré sa majú hradiť z nenormatívnych peňazí, o ktoré majú školy extra požiadať. Požiadavky na zabezpečenie asistentov učiteľa sa odvíjajú od individuálnych potrieb konkrétnych žiakov. Podobne sa hradia napríklad príspevky na dopravu pre chudobné deti.

Na Slovensku celé zle

Problémom nie je otázka, z akého zdroja sa majú asistenti zaplatiť. Zákon to rieši jednoznačne, školy majú o peniaze na ich platy požiadať ministerstvo.

Skutočným problémom je fakt, že asistenti deťom a ich učiteľom zúfalo chýbajú, a to nielen v bežných základných školách, ale aj v školách špeciálnych, kde by mali byť úplnou samozrejmosťou.

V Českej republike sú oproti tomu asistenti učiteľa nárokovateľní, čo znamená, že ich ministerstvo školám hradí v plnej miere. V Nemecku fungujú na podporu žiakov so špeciálnymi potrebami celé odborné tímy, v ktorých majú asistenti nezastupiteľné miesto a naše spory o tom, či ich deti potrebujú alebo nie, by boli pre Nemcov nepredstaviteľné.

Na Slovensku ministerka kritizuje školy za nenásytnosť a upozorňuje ich, že si poplietli ministerské extra platby na asistentov, ktoré majú byť podľa nej iba „čerešničkou“, s „melónom, ktorý chcú zrazu všetci porcovať“.

Lubyová je len politická karikatúra

Načasovanie tejto politickej hry je priehľadné. Lubyová sa snaží vyvliecť zo zodpovednosti v čase, keď sa schyľuje k prijímaniu nového štátneho rozpočtu. Pripravuje si tak cestičku k obhajobe vlastnej neschopnosti, keď sa ukáže, že tak ako v predchádzajúcich obdobiach, ani v tom nadchádzajúcom peniaze na asistentov nezabezpečí.

Ministerstvo školstva vytrvalo odmieta zaplatiť školám toľko asistentov, koľko reálne potrebujú. Aj v tomto školskom roku ich uhradilo iba necelú polovicu. Lubyová tvrdí, že na to nemá zdroje. Ukazuje sa však, že nemá najmä pochopenie pre zúfalú situáciu škôl, ani vôľu ju riešiť.

Z pochybenia sa vykľulo účelové klamstvo

Ministerka Lubyová svoju popletenú historku o neschopných školských manažmentoch vytrvalo opakuje, a to nielen v médiách, ale aj v parlamente. Členov parlamentného školského výboru listom upozornila, že asistentov učiteľa majú školy prioritne hradiť z normatívov.

List ministerky Lubyovej školskému výboru parlamentu
List ministerky Lubyovej školskému výboru parlamentu

Na tento omyl som ministerku upozornila v nádeji, že môže ísť len o nedorozumenie. Ministerstvo okamžite reagovalo útočným vyhlásením a potvrdením ministerkiných slov. Kruh sa uzavrel. Z pochybenia sa vykľulo účelové klamstvo.

Teraz najčítanejšie

Zuzana Zimenová

V oblasti vzdelávacej politiky sa pohybujem už niekoľko rokov ako analytička portálu Nové školstvo a autorka viacerých koncepčných návrhov a školských právnych predpisov. Patrím medzi iniciátorov kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku. Od novembra 2016 som poslankyňou NR SR. V nadchádzajúcich voľbách sa uchádzam o hlasy voličov s číslom 28 na kandidátke SaS. Viac na www.zimenova.sk