Denník N

Ako sa stať silným a múdrym mužom

Často v literatúre ale aj v mýtoch čítame o mužovi ako chlapovi (silák) a o žene ako o krvi a mlieku. Keď dočítame príbeh dokonca, stretávame sa so silnou ženou a s láskavým mužom. Na konci cesty akoby obaja našli zdravý stred – plnosť a to je cieľ.

Ženy svoj boj za emancipáciu zvládli. Je pravda, že ho ešte treba dotiahnuť do konca, ale po dlhých stáročiach nastala situácia, kedy je v ich rukách ako naložia so svojím životom. Boli tak položené základy k rovnocennému partnerstvu s mužom.

To že tí dvaja nikdy nebudú rovnakí, nie je podstatné. Rovnocenní sú napriek odlišnosti. Rovnocennosť je v ich hodnote, s tým odlišnosť či rovnakosť nič nemá. Kým ženy bojovali svoj boj za emancipáciu, muži ostali stáť na mieste a ustrnuli v kŕči. Akoby stratili orientáciu a zoči voči sebavedomejším ženám zabudli, kto sú a čo robí muža mužom.

Dnešné zamyslenie nad tým, čo to znamená byť mužom sa odohráva na podklade diela Richarda Rohra…

Nájsť silu a zdravý stred

Existuje na svete niekoľko miest, kde vládnu ženy. Jedným z nich je indiánsky kmeň Akomov. Sú nám bližší, než si myslíme. Pretože aj u nás majú moc ženy, len si to nepripúšťame. Moc mužov je hlavne ekonomická, politická a fyzická. Rozmeňme si to na drobné.

Väčšina mužov je platená za to, že robia niečo, čo chce niekto iný. V skutočnosti nie je veľa toho, kde by reálne rozhodovať mohli. Mnohí sú preto pasívni, alebo ich ovládla zlosť. Nedostatok priestoru je príčinou, prečo muži kladú taký dôraz na zábavu a dovolenku. Je to spôsob ako tomu všetkému uniknúť. Aspoň na chvíľu.

V psychológií sa často hovorí o tom, že človek má v sebe kus muža, ale aj ženy, teda mužský a ženský princíp. A úlohou človeka je aby smeroval k plnosti a tak okrem svojho bytostného princípu, rozvíjal aj svoj protipól. Keď žije vo vzťahu, môže mu v tom pomáhať ten druhý. Keď žije sám, je to ťažšie. Ako vyzerá muž, ktorý nerozvíja svoju ženskosť?

Je zameraný na vonkajšie veci, jeho hlava funguje ako riadiaca veža. Dokáže budovať, vysvetľovať, rozhodovať, dokonca aj manipulovať a pohrávať sa so všetkým, akurát mu unikajú podstaty týchto vecí. Chýba mu jemnosť, predstavivosť, schopnosť veci zladiť a nedokáže žiť s niečím, čo je tajomstvom. Akoby mu ostala skrytá časť sveta a jeho múdrosti. Keďže je tu časť sveta, ktorú nechápe, utieka sa k ovládaniu, k určitým zaužívaným princípom a mechanizmom. A tak sa uzatvára pred poznaním.

Od mužskej spirituality očakávame, že dodá mužom odvahu, aby sa vybrali na cestu objavovania. Muž ktorý je na ceste, nemá potrebu si niečo dokazovať – už niečo dosiahol. Nelipne na jednom riešení, pretože vníma svet ako tajomstvo. Nepotrebuje vlastniť, aby mal

pocit hodnoty. Hodnoty sú pritom pre neho dôležité, preto nemá problém postaviť sa a povedať svoj názor. Zoči voči tajomstvu našiel v sebe silu a tak dosiahol pokoj.

Stať sa láskavým mužom

Ak sme písali, že celé stáročia boli ženy dané do úzadia, treba tiež napísať, že mnohé ženy sa so situáciu vysporiadali tak, že hoci zostali v úzadí, našli spôsob ako muža usmerniť tak, aby cez neho presadili svoju vôľu. Pokojne si to označte sa jemnocit, v niektorých prípadoch aj za manipuláciu. Teraz nejde o to ukazovať na seba prstom. Ale poukázať na to, že ženy napriek

nehostinnej situácií sa dokázali adaptovať a dokonca ju časom pretvoriť. Ukázali nám ako možno byť kreatívny.

Poznám veľa mužov, ktorí chodia do práce, sú ohľaduplní k svojím ženám, dokonca im pomáhajú a žijú pre svoju rodinu a predsa im chýba iskra. Ich ženy ich dokážu milovať a za mnohé veci si ich vážiť, ale majú problém mať k nim úctu. Muž nesmie stratiť svoju vnútornú

silu. Ale zároveň treba povedať, že sila bez múdrosti, to je agresia. Tu ide o múdrosť, ktorá prebúdza silu a tak muž dokáže povedať nie aj žene, ak je k tomu dôvod a nebojí sa čeliť jej

vrtochom a nálade.

Stráca sa zmysel práce

Až do minulého storočia muž pracoval na poli, alebo pracoval ako remeselník a popri tom niečo vyrábal a bol pri tom kreatívny. Doslova pod jeho rukami sa snúbila šikovnosť a veľkosť jeho ducha, aby vznikli predmety, ktoré mohol predať, alebo vymeniť, prípadne na ktoré mohol byť pyšný, alebo vďaka ktorým prežil. Jednoducho muž videl ovocie svojej práce a to navyše bolo obohatením pre všetkých. Dnes väčšina mužov zarába peniaze. Ale takúto skúsenosť s prácou nemá a pritom, nič nie je tak neurčité a odtrhnuté od života, ako peniaze. Už nie zmysel či poslanie, ale peniaze sa stali určujúcim faktorom. A tak sa muži ženú za peniazmi, dokonca kvôli nim často menia prácu, dokonca aj profesiu. Ťažko si predstaviť neosobnejší svet, odtrhnutejší od reality. Peniaze predstavujú všetko a zároveň nič, preto sú také prázdne. Jediné čo pritom pretrvá, je ovocie ducha.

Keď chýba otec

Veľká časť populácie a to nielen mužská, trpí potrebou otca, ktorá nebola dostatočne naplnená. Otec ktorý nebol prítomný, alebo akoby ani nebol, prípadne bol zlým otcom. Muž ktorý nebol vzorom mužstva a neučil mužov ako sa správať k ženám a nebol prvým obdivovateľom svojej dcéry. To všetko zanechalo ranu, ktorá volá po uzdravení.

Mnohí ľudia sa snažia tú ranu zaceliť vzťahom, kde by ten druhý tu bol pre nich, bol im oporou, vypočul ich a pred kým by mohli byť sami sebou. Hľadajú otca vo vzťahoch s rovesníkmi, ale aj s opačným pohlavím.

Mnohí muži skončili vo väzení, pretože nikdy nezažili skutočný vzťah od otca. Nezískali skutočnú identitu, preto si pocit vlastnej hodnoty začali budovať nie práve vhodným spôsobom.

Mnohí muži síce vo väzení neskončili, ale stali sa väzňom honby za cieľmi a úspechmi. Ako by táto aktivita im dala chýbajúci pocit hodnoty. Prípadne odvodzujú svoju hodnotu od postavenia, peňazí a hromadenia predmetov. Ale nič z toho nedokáže dať skutočný pocit hodnoty.

Prijatie zo strany muža – otca je dôležité pre identifikovanie muža s úlohou a s identitou muža. Ak tento proces neprebehol, môže mať problém aj vo vzťahu so ženou (manželkou), pretože

veľa vecí bude očakávať od nej. Ale ona mu ich ako žena ani nemôže dať. Niečo mu môžu nahradiť iní muži, ale len v istej miere.

Okrem toho, poznal som len malé množstvo mužov, ktorí by neboli zranení v sexualite. Sexualita je jadrom mužskej spirituality. Musí byť pozitívne nasmerovaná, inak sa stane tŕňom v päte. Niečím čo muža paralyzuje a spôsobí, že bude žiť dvojakým životom.

Muž ako autorita

Muži sú pomerne jednoduché stvorenia, pre svoj život potrebujú obdiv a úctu. Syn potrebuje lásku otca, aby bol pre neho vzorom, autoritou, ale aj mužom a milujúcim otcom, ktorý vie stanoviť hranice, ale aj povzbudiť a byť hrdý na svojho syna. Koľko otcov skôr projektuje do svojich synov svoje nenaplnené túžby a sny…

Väčšina mužov vyrastá s vnútornou prázdnotou v sebe. Je to túžba po otcovi. Títo muži sú stratení v sebe, strácajú sa vo svete, majú problém chápať širšie súvislosti, ale aj cítiť a zdieľať sa a nadväzovať vzťahy. Stať sa naplno mužom, to je zrelosť potrebná na vyváženie spôsobu ako muži premýšľajú. Táto zrelosť dopĺňa a koriguje silu a racionalitu.

Láska otca nám dáva silu a je zdrojom energie. Ak sme ju nezažili, mení sa v smútok a v agresiu. Muž ktorý nedosiahol zrelosť, má problém správne narábať so schopnosťami, ktoré mu boli zverené a často svoj hnev obráti proti žene, pretože je k nemu najbližšie a tak si to „odnesie“…

Pokiaľ sme sa nestretli s mužom, ktorý by bol skutočnou autoritou – vyžarovalo by to z jeho vnútra, potom budeme mať problém kohokoľvek prijať ako nadriadeného, či ako predstaviteľa alebo odborníka. Žijeme v spoločnosti, kde aj keď ste mužom, musíte sa neustále podriaďovať a byť niekomu podriadení. To je v takom rozpore s poslaním muža viesť a pretvárať svet.

Dozrievanie muža

Takmer vo všetkých kultúrach sa muž nerodí, ale stáva sa ním.

V určitom okamihu sa začal proces, kedy sa chlapec začal vyvádzať z dosahu ženy (matky), ktorá ho dovtedy chránila, aby ho muži začali zasväcovať do múdrosti potrebnej pre život a aby pomocou školenia a skúšok postupne dozrieval v muža, ktorým sa stane, keď obstojí. Bol to spôsob prípravy na život. Bola to škola života v ktorej sa naučil to, čo bude nevyhnutne potrebovať. Často to bolo aj bolestivé. Ale celý ten proces sa odohrával pod dohľadom iných mužov. A tak v bezpečí, hoci bolo iné, než pozná svet ženy. Tieto rituály sa žiaľ vytratili.

Dnes sa za inicializačný proces považuje prevzatie občianskeho preukazu.

Keď zanecháme detstvo, zanecháme aj jednoduché myslenie. Už sme zistili, že svet je zložitejší a tak sa snažíme o myslenie v širšom kontexte. Problém je v tom, že v snahe svet racionálne uchopiť, podriadime všetko a prestaneme vnímať isté hranice tohto myslenia. Aby sme však boli úspešní, potrebujeme dosiahnuť stupeň osvietenia – uvedomiť si, že súčasťou sveta je aj tajomstvo a že nie je v našich silách obsiahnuť celý svet a že musíme byť pokorní, aby sme obstáli. Keď zistíme, že náš svet má limity, vtedy sa otvára priestor pre stretnutie s nadprirodzenom a zánik ega. Prekročiť seba a objaviť iného. Tým zároveň opadá naše povrchné ja a zjavuje sa naše skutočné. Objavujeme kto naozaj sme a tým aj skutočné výzvy, ktoré stoja pred nami. Staneme sa hrdinom, ak na tejto ceste vytrváme a naplníme poslanie, ktoré nám bolo zverené. A predovšetkým, hrdina sa rodí v boji. Boj je nevyhnutný. Možno ho oddialiť z taktických dôvodov (získať čas), ale nie je dobré pred ním utekať. Patrí k životu.

3 typy mužov

V spoločnosti sa možno stretnúť s troma typmi mužov.

Prvému chýba iniciatíva a odhodlanie. Je pasívny. Len sa tak nesie a živorí. Jeho život nikam nesmeruje. Chýba mu zmysel, ale aj schopnosť sa rozhodovať.

Druhý verí v určité princípy a hodnoty, ale tie sú pre neho dobré ako svet istoty. Preto sa stáva kritikom každého, kto do tohto sveta nepasuje. Majú systém hodnôt, často majú veľké ciele, ale nesprávnu motiváciu. Vnímajú seba ako garanta hodnôt a preto ich nakoniec upravujú podľa seba. Sú aktívni, ale výsledok za veľa nestojí.

Tretí je skutočnou autoritou. Vie, kto je, vie čo je jeho poslaním a tak to robí. Nie je pre neho podstatné, čo si myslia ostatní. Je sám sebou. Je vnútorne silný a pre ostatných oporou. Dáva svetu okolo seba život. Tento tretí typ, je tým, čo má muž dosiahnuť. Byť mužom.

Štyri obdobia muža

V Indii je život muža rozdelení do štyroch období.

Prvé je obdobie žiaka, kedy sa učí životnej múdrosti. V druhom sa stáva hlavou rodiny. Nájde si prácu, založí rodinu, zapustí korene (bývanie) a prevezme zodpovednosť aj za dianie okolo seba (v spoločnosti). Potom nasleduje tretie obdobie. Muž sa stáva hľadačom – hľadá múdrosť. Často toto obdobie prichádza v čase, keď synovia odídu z domu. Otec sa tak naplno začne venovať ďalšiemu napredovaniu. Muži v tejto fáze sa snažia život uchopiť v širších súvislostiach. Ako veľmi je táto predstava vzdialená tej západnej! Ale tým to nekončí. Poznajú ešte jedno obdobie. Obdobie kedy dosiahnu múdrosť života a sami sa stanú učiteľom a môžu múdrosť odovzdávať ďalej. Tento muž zažil všetko, čo život prináša a dokáže ho nazrieť v širších súvislostiach a tak viac si uvedomuje dôležitosť skutočných hodnôt. Je to muž, ktorý je duchovne na vrchole a môže ešte nejaké obdobie aktívne odovzdávať múdrosť, kým sa nezačne pripravovať na prechod.

Mužské archetypy

Dva z najzakladenejších archetypov v mužskej duši sú mladý chlapec a starý muž.

Títo dvaja sa potrebujú. Chlapec sa nemôže zmeniť bez lásky starého muža a starý muž nedosiahne plnosť bez mladého muža. Práve na konci života sa ten pomyslený kruh uzatvára a starý muž na jednej strane získava energiu a slobodu mladosti a dokáže ich prepojiť s múdrosťou a s vážnosťou staroby. Žijeme v kultúre kde chlapci sa boja dospieť a kde starí ľudia nemajú komu odovzdať múdrosť.

Chlapec je dôverčivý, pretože veľa toho o svete ešte nevie. Starec je dôveryhodný, pretože už dosiahol plnosť poznania a dokáže usmerniť. Ale chlapec a starec sú aj synonymom pre tieň. Chlapec ešte nepozná sám seba a je tieňom. Ešte veľa toho nechápe a nevyzná sa sám v sebe. Preto potrebuje výchovu a usmernenie. Starec už dokázal tieň pretiahnuť do svetla vedomia, takže získal odstup potrebný pre správne rozhodovanie. Dobre už vie, že najväčším nepriateľom je on sám – jeho vlastné slabé miesta, hriechy a slabosti. Starec tak učí mladého muža postaviť sa svojmu tieňu a tak sa stať silným. To slabé či nedokonalé, hoci premeniť to vyžaduje čas, už stráca moc a mladý muž vlastné premieňanie vníma ako najväčšiu výzvu a cestu k skutočnej slobode. Starý muž dáva mladému silu, pomáha mu nebáť sa a prekonávať seba. Láska starého muža je však zároveň zraňujúca. Starec povie mladému mužovi veci, ktoré nemusia byť príjemné, ale vie, čo je dôležité povedať. Povie to, hoci to môže znamenať stratu, ale zároveň vie, že to patrí k vedeniu. Starec však vie, ako láskavo zraniť, aby sa rana stala prameňom uzdravenia.

Viem si predstaviť tie pohľady a protiargumenty. Ale starec v tomto chápaní, to nie je o veku. Aj u nás mnohí starci sa stále správajú ako malé deti. Tu starectvo treba vnímať nielen ako vek, ale zároveň aj označenie obdobia a duchovnej zrelosti – plnosť, z ktorej možno rozdávať. Nie je to starec, ktorý je pasívny a už nemá kontakt so svetom, ale starec ktorý odovzdáva múdrosť na sklonku života a tak pomáha spoločnosti nestratiť niečo podstatné. To čo označujeme za múdrosť predkov. Podobne je to aj v živote s pokorou a múdrosťou – kráčať životom s ochotou nechať sa usmerniť poznaním a nedovoliť egu, aby nás uzavrelo pred rastom.

.

Celé stáročia muži vytláčali ženy na okraj diania a oni sa s touto situáciou vysporiadali tak, že začali rozvíjať svoj vnútorný život. A teraz, keď si vybojovali miesto ktoré im patrí, majú pred mužmi náskok. Tí ostali zakríknutí, nevedia ako sa so situáciou vysporiadať, čo to vlastne znamená a vnútorný život ostáva pre nich veľkou neznámou. Majú  však rovnakú úlohu, vziať život do svojich rúk a objaviť v sebe prameň sily.

Tomáš Hupka

Richard Rohr je americkým františkánskym kňazom. Patrí k duchovným autorom ktorý predstavujú jeden z významných duchovných smerov v súčasnej teológií. Je autorom niekoľkých kníh, pričom jedna z nich: Stať sa múdrym mužom sa stala podkladom pre tento článok. Rohr v súčasnosti žije ako pustovník…

Zdroj fotografie:

https:// gearlobo.com

Teraz najčítanejšie

Tomáš Hupka

Pred dvoma rokmi sme spolu s manželkou absolvovali kurz Manželské večery, ktorý vytvorili Nicky a Sila Lee. Pracovné podmienky mi neumožňujú rozbehnúť takýto kurz, preto by som rád o vzťahoch aspoň písal. Zároveň by som rád nadviazal na obdobie, kedy som o vzťahoch písal blogy na stránke .týždňa... Tom