Denník N

Prečo majú knihy tvar obdĺžnika?

Bez ohľadu na výnimky zo sveta knižného dizajnu, typická kniha má tvar obdĺžnika na výšku.

Na stránke Bookriot vyšiel zaujímavý článok, ktorý sa venuje práve tejto téme. Hoci veľkosťou sa knihy medzi sebou značne líšia, vo veľkej väčšine prípadov majú tvar obdĺžnika na výšku s pomerom strán približne 8:5. A neplatí to len pre moderné knihy, aj tie najstaršie na svete majú veľmi podobný pomer strán. Ale prečo sa práve tento tvar ustálil ako ideálny štandard? Prečo nie sú knihy napríklad štvorcové, alebo obdĺžnikové s iným pomerom strán?

Autorka článku Danika Ellis píše, že na to, ako kniha vyzerá a má práve tvar obdĺžnika s pomerom strán 8:5 vplývalo mnoho faktorov, na ktoré sa môžeme pozrieť z troch perspektív: anatómie čitateľa, histórie vydávania kníh a dokonca aj matematiky.

Pri anatómii čitateľa je pre tvar a veľkosť knihy dôležité to, ako čítame. Oči dokážu zvládnuť určitú dĺžku riadka (pri čítaní využívame sakadické očné pohyby zľava doprava). Ak je riadok príliš dlhý, pohľad sa stratí pri ceste späť na začiatok ďalšieho riadka, a ak je príliš krátky, rýchle striedanie riadkov vyrušuje. Ideálny počet je okolo 66 znakov na riadok. Toto je jeden z dôvodov, prečo sú širšie texty, napríklad v novinách, rozdelené na stĺpce.

Pri anatómii čitateľa ešte zostaneme. Nielen oči, ale aj ruky vstupujú do hry. Prvé knihy boli väčšie ako tie dnešné, pretože sa čítali vyložené na podstavcoch, ale moderná kniha je určená do ruky, a tomu sa prispôsobila aj jej veľkosť (a tvar). Tým sa plynule dostaneme k histórii vydávania kníh. Tvar knihy sa vyvíjal postupne podľa spôsobu jej výroby a použitého materiálu: ovplyvnili ho napríklad aj skladanie papyrusových zvitkov, veľkosť použiteľných zvieracích koží, či rozpätie rúk pri ručnej výrobe papiera.

Preskočme zvitky a kódexy a pozrime sa rovno na rok 1501, kedy benátsky učenec Aldus Manutius spopularizoval tlač menších kníh, ktoré sa dajú nosiť so sebou (a okrem iného, bol to práve on, kto do typografie zaviedol kurzívu či bodkočiarku, ako som písala v jednom z minulých článkov). Odvtedy sa veľkosť knihy už veľmi nemenila. No a nakoniec, formát typickej knihy ovplyvnila aj matematika, a to nielen z praktického hľadiska, ale aj z toho estetického (zlatý rez, napríklad). Viac sa dočítate napríklad tu, lebo ja, podobne ako autorka článku, na čísla veľmi nie som.

Teraz najčítanejšie