Denník N

Zastrelenie Palestínčanky izraelskou hliadkou v okupovanej Palestíne svedčí o potrebe medzinárodnej justície

V stredu 18. septembra došlo na vojenskom stanovišti Qalandiya medzi Ramalláhom a východným Jeruzalemom k zastreleniu Palestínčanky príslušníkom izraelskej hliadky. Žena v strednom veku, neskôr identifikovaná ako Naifa Muhammad Ali Kaabneh, údajne vytiahla nôž.

VAROVANIE: Blog obsahuje senzitívne vizuálne materiály. 

Na správu o tejto udalosti zareagoval Saleh Higazi, zástupca riaditeľa Amnesty International pre Blízky východ a Severnú Afriku:

„Zverejnený videozáznam ukazuje, ako príslušníci izraelskej ozbrojenej hliadky zastrelili ženu, ktorá stála niekoľko metrov od nich a nezdalo sa, že by mala strelnú zbraň. Strelili do nej vo chvíli, keď nepredstavovala žiadne bezprostredné ohrozenie pre príslušníkov hliadky ani pre nikoho iného v okolí. Na základe toho možno usúdiť, že jej zabitie bolo s veľkou pravdepodobnosťou nezákonné. 

Medzinárodné právo obmedzuje použitie smrtiacej sily výlučne na prípady, keď sa tomu nedá vyhnúť, v záujme obrany ďalších ľudí pred priamym ohrozením života alebo ťažkým poranením.

Izraelské jednotky majú desivý register vážneho porušovania ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva. Patrí doň aj používanie nadmernej sily a nezákonné zabíjanie. Takéto konanie sa rozmáha, pretože mu nič nestojí v ceste príslušníkov izraelských jednotiek po takomto porušení ľudských práv nik neberie na zodpovednosť.

Dnešné zabitie Palestínčanky nám naliehavo pripomína, že na to, aby sa začala črtať cesta k ukončeniu izraelského inštitucionalizovaného a systematického porušovania ľudských práv Palestínčaniek a Palestínčanov, je potreb medzinárodná justícia.

Tlačové oddelenie izraelskej polície vydalo k prípadu vyhlásenie, že v stredu ráno sa k izraelskej hliadke na kontrolnom stanovišti priblížila žena, ktorá ignorovala výzvy, aby nevstupovala do pruhu určeného pre motorové vozidlá, a vytiahla nôž, za čo jej strelili do nohy.

Amnesty International za uplynulé roky zdokumentovala na Palestínskych okupovaných územiach stovky prípadov, v ktorých izraelské ozbrojené sily použili smrtiacu silu voči neozbrojeným Palestínčanom a Palestínčankám nepredstavujúcim žiadne bezprostredné ohrozenie života vojakov ani iných ľudí.

K počtu úmrtí postrelených Palestínčanov a Palestínčaniek prispieva skutočnosť, že izraelské ozbrojené sily svojim obetiam často neposkytnú prvú pomoc, nezavolajú záchrannú službu alebo zabránia zdravotníckemu personálu vo včasnom prístupe k zraneným, ako sa to stalo aj minulý týždeň v prípade postrelenej Naify Muhammad Ali Kaabneh.

Spomedzi všetkých prípadov nezákonného zabitia sa azda najväčšej pozornosti dostalo zločinu vojaka Elora Azariu, ktorý v marci 2016 v okupovanom Hebrone popravil výstrelom z krátkej vzdialenosti Abda al-Fattaha al-Sharifa, v tom čase bezmocne ležiaceho na zemi po zásahu šiestimi výstrelmi do končatín a trupu.

Azariu priviedol na miesto činu zvuk streľby jeho kolegov; v čase, keď prišiel, sa už len čakalo na sanitku a okolostojaci židovskí osadníci si fotili scénu so zastreleným druhým Palestínčanom. Na videozázname náhodného svedka vidno príjazd izraelskej sanitky, ktorú však vojaci usmernili, aby nezastavila pri postrelenom al-Sharifovi, ale pokračovala k ľahko poranenému vojakovi. Svedkovi sa podarilo natočiť, ako si Azaria nabil pušku, vykročil smerom k ležiacemu al-Sharifovi a vypálil mu smrtiacu ranu do hlavy – jedenásť minút po tom, ako jeho kolegovia al-Sharifa imobilizovali, ale viditeľne ešte žil a ako neskôr potvrdila pitva, zranenia spôsobené predchádzajúcimi výstrelmi neboli smrteľné.

 

Bolo to práve zdokumentovanie priebehu zločinu, čo pomohlo upriamiť na tento prípad mimosúdnej popravy výnimočnú pozornosť svetových médií. Tá spolu s tlakom zo stany svetovej verejnosti a ľudskoprávnych organizácií viedla napokon k tomu, že Azaria sa ako jeden z mála páchateľov podobných zločinov ocitol pred vojenským súdom. Philip Luther, riaditeľ Amnesty International pre Blízky východ a Severnú Afriku, bezprostredne po Azariovom zločine vyhlásil:

„Na zastrelenie zraneného a bezmocného človeka, aj ak by sa predtým podieľal na útoku, nejestvuje absolútne žiadne ospravedlnenie. Tento čin musí byť vyšetrený ako potenciálny vojnový zločin. Izraelské ozbrojené zložky majú dlhú históriu beztrestného nezákonného zabíjania – vrátane mimosúdnych popráv – na Palestínskych okupovaných územiach.“

V septembri 2016 Amnesty International adresovala izraelským úradom správu, v ktorej ich žiadala o objasnenie, ako prebieha vyšetrovanie prípadov nasadenia smrtiacej sily izraelskou armádou, izraelskou políciou, tzv. pohraničnou políciou (v skutočnosti pôsobiacou prevažne vo vnútrozemí Palestínskeho okupovaného územia) a súkromnými bezpečnostnými službami, ku ktorým došlo počas obdobia uplynulého necelého roka. V správe sa uvádza približne 20 prípadov zjavne nezákonného zabitia Palestínčanov a Palestínčaniek izraelskými ozbrojenými silami, pričom v najmenej 15 z nich išlo o úmyselné zastrelenie (teda mimosúdnu popravu) osoby, ktorá nikoho bezprostredne neohrozovala na živote. Amnesty požiadala aj o sprístupnenie pravidiel, ktoré stanovujú podmienky použitia smrtiacej sily izraelskými ozbrojenými zložkami.

Keď potom v januári 2017 vojaka Azariu usvedčili a odsúdili, Amnesty International vyjadrila nádej, že jeho prípad by mohol byť prvým krokom k ukončeniu beztrestného páchania mimosúdnych popráv Palestínčanov a Palestínčaniek izraelskými ozbrojenými zložkami.

Príslušníkov izraelských ozbrojených síl, podozrivých zo spáchania zločinov podľa medzinárodného práva, totiž len veľmi zriedka čaká súd. Právoplatné odsúdenie je v Izraeli – krajine často uplatňujúcej neprimeranú silu voči nežidovským obyvateľom a obyvateľkám území, ktoré okupuje – absolútnou raritou.

V Azariovom prípade po 10 mesiacoch súdneho procesu súd rázne zamietol tvrdenie obhajoby, podľa ktorej Azaria konal v sebaobrane a s presvedčením, že zranený muž je opásaný výbušninami. Rozsudok konštatoval, že Azariu viedla k zastreleniu al-Sharifa číra pomstychtivosť za údajný útok nožom. Azaria bol „exemplárne“ odsúdený na odobratie vojenskej hodnosti a 18 mesiacov väzenia za vraždu, ktorou údajne porušil zásady izraelskej armády.

Nádej, že odsúdenie vojaka Azariu povedie k znižovaniu beztrestnosti zločinov izraelských ozbrojených síl, sa ukázala ako neopodstatnená.

Azariu prepustili po 9 mesiacoch, v polovici výkonu trestu, za dobré správanie. Z väzenia nadôvažok vyšiel pre množstvo Izraelčanov a Izraelčaniek ako národný hrdina. Izraelské armádne, politické a náboženské špičky sa dodnes nemuseli zodpovedať za šírenie xenofóbnych predsudkov a povzbudzovanie radových vojakov ako Azaria k preventívnemu zabíjaniu Palestínčanov a Palestínčaniek, akonáhle o nich nadobudnú subjektívne presvedčenie, že „predstavujú teroristickú hrozbu“. Vzhľadom na jednostranné uplatňovanie takéhoto pravidla na základe etnickej a náboženskej príslušnosti ide o prejav desivej neúcty k ľudskému životu.

Dodnes všetko nasvedčuje tomu, že smernice izraelských ozbrojených zložiek na použitie streľby paušálne povoľujú nasadenie ostrej munície voči Palestínčanom a Palestínčankám. Takéto pravidlo hrubo porušuje záväzky Izraela vyplývajúce z medzinárodného práva.

Po najnovšom prípade nezákonného zastrelenia Palestínčanky príslušníkom izraelských ozbrojených síl na Palestínskom okupovanom území v stredu 18. Septembra 2019 Amnesty International vyzvala izraelské úrady, aby bezodkladne zverejnili úplné znenie pravidiel používania streľby ostrou muníciou, platných pre izraelskú políciu, pohraničnú políciu, súkromné bezpečnostné firmy a armádu vo všetkých oblastiach, kde operujú, vrátane Palestínskych okupovaných území a pásma Gazy.

 

(S použitím materiálov Amnesty International a dokumentárneho filmu Deutsche Welle Elor Azaria – the Israeli soldier who shot a wounded Palestinian attacker spracovala Elena Teplanová.)

Teraz najčítanejšie

Amnesty Slovensko

Chceli by ste žiť v krajine, kde sú si všetci ľudia rovní a kde vládne ľudskosť a dôstojnosť? My rozhodne. Preto v Amnesty International bojujeme za ľudské práva pre všetkých. V tomto blogu sa dozviete viac o našich projektoch, ľuďoch, ktorých podporujeme alebo ktorí podporujú nás a mnoho ďalšieho. A ak chcete nášmu zápasu pomôcť, môžete nás podporiť svojím podpisom na www.pripady.amnesty.sk alebo si môžete zaobstarať Pas do Krajiny ľudskosti, aby sa vám ľahšie cestovalo https://darujme.sk/2405/ Blogy vyjadrujú osobný názor autorov a autoriek a nutne nereprezentujú stanovisko celej organizácie.