Denník N

Desatoro o DPH, ktoré by mal vedieť každý podnikateľ

Problematika dane z pridanej hodnoty je niekedy ťažký oriešok aj pre skúsené účtovníčky, a preto je celkom logické, že samotní podnikatelia v nej nemajú úplne jasno. Mať v nej úplne jasno asi ani nie je cieľom, napriek tomu som rokmi nadobudla presvedčenie, že každý podnikateľ by mal v oblasti dane z pridanej hodnoty disponovať aspoň základným prehľadom, aby sa vyhol zbytočným chybám a nebodaj finančným stratám.

Tento blog má byť takým rozumom do vrecka hlavne pre podnikateľov, takže sa vopred ospravedlňuje všetkým DPH fajnšmekrom, ak nepoužijem vždy výraz zhodný so zákonom v obave, že v tej chvíli už by sa aj podnikateľ úplne stratil.

  1. Účtovníčke musíte doniesť všetky doklady bez ohľadu na ich úhradu

Veľmi často sa stretávam s tým, že dostanem vystavené faktúry a v číselnom rade sú čísla faktúr, ktoré mi predložené neboli. Keď po nich začnem pátrať, najčastejšia odpoveď je, že mi ich nedodali lebo ešte neboli uhradené. Takže milí podnikatelia, ak neuplatňujete špeciálny režim DPH, musíte doniesť všetky doklady týkajúce sa DPH bez ohľadu na to, či boli alebo neboli uhradené.

  1. Aj keď nie ste platiteľ DPH, pri nákupe alebo predaji služieb v rámci EÚ sa ním takmer stávate

V zákone o DPH existuje taký zradný paragraf 7a, ktorý hovorí o tom, že aj keď nie ste platiteľ DPH v prípade, ak sa chystáte nakúpiť, alebo predávať služby iným platiteľom DPH zaregistrovaným vo svojej krajine v rámci EÚ, ešte pred samotnou dodávkou alebo nákupom sa musíte registrovať.

Nestávate sa klasickým platiteľom DPH, musíte však podávať výkaz o pohybe týchto služieb a k faktúre, ktorú vám dodávateľ vystaví bez DPH, doplatiť DPH so sadzbou platnou v SR. Tu si treba dať pozor na to, že sa to týka napríklad aj reklamy na Facebooku.

  1. DPH, ktorú zákazníkovi vyfakturujete a dostanete uhradenú nemíňajte – to nie sú vaše peniaze

Najviac ma vie rozčúliť, keď pošlem podnikateľovi výsledok DPH a on začne na mňa hromžiť, že čo má komu čo platiť toľko peňazí, však on už toľko pomaly nemá ani na účte. Milí podnikatelia, prosím, je veľmi dôležité si uvedomiť, že ak hovoríte zákazníkovi cenu za tovar alebo službu, a potom k nej na faktúre pripočítate DPH, peniaze, s ktorými môžete ľubovoľne disponovať, sú len tie, ktoré predstavujú dohodnutú cenu so zákazníkom. To navyše, čo vám prišlo na účet je DPH a tá patrí štátu. Štát ju cez vás len vyberá.

  1. Ak zabudnete dať účtovníčke doklad na odpočet, môžete tak urobiť najbližšie, najneskôr do konca roka

Ak ste zabudli odovzdať účtovníčke doklad, z ktorého si chcete uplatniť odpočet DPH, nemusíte prepadať panike a robiť opravné daňové priznanie. Môžete si ho uplatniť v najbližšom daňovom priznaní, najneskôr do konca kalendárneho roka.

  1. Ak ste kúpili nehnuteľnosť alebo auto od súkromnej osoby bez DPH, pri predaji musíte k nemu DPH účtovať

Ja viem, že sa vám zdá nelogické, že ak ste kúpili nehnuteľnosť alebo auto od súkromnej osoby bez DPH, že musíte pri predaji k nemu DPH pripočítať a odviesť štátu, ale bohužiaľ je to tak. Ak ste raz platiteľ DPH, nezáleží na tom, či ste pri nákupe platili alebo neplatili DPH, pri predaji ju musíte k predajnej cene pripočítať.

  1. Sú služby, z ktorých sa DPH neuplatňuje

Veľká časť podnikateľov si myslí, že DPH sa odpočítava z každého nákladu. Toto nie je pravda. Existuje pomerne veľká časť nákladov, z ktorých si jednoducho DPH nemôžete odpočítať. Medzi najčastejšie patrí poštovné, poistky, bankové poplatky, ale rovnako si nemôžete DPH odpočítať ani z výdavkov na reprezentáciu.

  1. Ak chcete prejsť na režim platenia DPH až po úhrade, musíte to oznámiť daňovému úradu

Ak máte nespoľahlivých odberateľov, či odberateľov s dlhou lehotou splatnosti a stáva sa vám, že DPH z dodaných tovarov alebo služieb musíte odviesť štátu a potom nekonečne dlho čakať na vlastné peniaze, môžete prejsť na systém platenia DPH až po úhrade. Podmienkou je, že váš ročný obrat neprekročí 100-tisíc eur, a že túto skutočnosť oznámite svojmu daňovému úradu. Potom platí zásada, že aj pri odpočte, aj pri zdanení uplatňujete DPH až po úhrade.

  1. Aký je rozdiel v DPH pri leasingu a úvere?

Veľmi jednoduchý a ľahko zapamätateľný. Pri leasingu, je jedno či finančnom alebo operatívnom, sa DPH uplatňuje postupne. Teda v prípade finančného pri akontácii a neskôr v mesačných splátkach, pri operatívnom v rámci mesačnej platby. Pri úvere sa DPH odpočíta jednorazovo pri dodaní automobilu.

  1. Odkedy existuje kontrolný výkaz, je možné platby DPH skontrolovať krížovo

Na lepšiu kontrolu a lepší výber DPH bolo zavedených viacero opatrení a jedným z nich je aj kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz je vlastne akýsi zoznam všetkých dokladov, ktoré nejakým spôsobom súvisia s daňovým priznaním DPH. Tým, že pri faktúrach sa v ňom uvádzajú údaje dodávateľov a odberateľov upozorňujem, že nie je vhodné nakúpiť nejaký tovar alebo službu „na firmu“ a neuviesť ho do evidencie DPH.

Najčastejším príkladom je nákup elektroniky alebo iného tovaru u predajcu so známym zeleným mužíkom, úhrada faktúry bez DPH, lebo tento dodávateľ predáva buď ako zahraničný dodávateľ alebo uplatňuje tuzemské samozdanenie a následné používanie zakúpeného tovaru mimo podnikania bez zahrnutia do evidencie DPH. Takýto nákup je možné krížovo skontrolovať a žiadať objasnenie, nakoľko štát prichádza o DPH.

  1. Prvý rok po registrácii za platiteľa DPH musíte byť mesačným platiteľom, po roku môžete túto registráciu prehodnotiť

Ak sa stanete platiteľom DPH, prvý rok ste povinný podávať daňové priznanie mesačne. Po uplynutí 12 kalendárnych mesiacov, môžete zdaňovacie obdobie prehodnotiť a ak váš obrat neprekročil 100-tisíc, môžete prejsť na štvrťročného platiteľa DPH. Ak váš obrat neprekročil 49 790 eur, môžete požiadať o zrušenie registrácie na DPH.

Samotná problematika DPH je veľmi zložitá a napriek množstvu prijatých opatrení nám na nej stále uniká približne 1,8 miliardy eur ročne. Nemyslím si, že liekom na zmenšenie medzery vo výbere je šikana podnikateľov a zložitejšia legislatíva, sú tu aj menej bolestnejšie riešenia. Mojou prioritou je urobiť legislatívu jednoduchšou a efektívnejšou, pretože problémy podnikateľov a účtovníkov dokonale poznám a viem, kde tlačí päta.

Chcem, aby mali podnikatelia na Slovensku vytvorené lepšie podnikateľské prostredie. Aj preto som ako expertka SPOLU na dane, účtovníctvo a podnikateľské prostredie presadila mnohé riešenia do nášho koaličného programu BOD ZLOMU.

Sledujte ma na FacebookuInstagrame, aby vám neušli ďalšie zaujímavé informácie.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.