Denník N

Bratislava otvorila brány – nie kľúčom, ale dátami!

Princíp otvorených dát je jednoduchý, zverejnia sa dáta v strojovo čitateľnom a spracovateľnom formáte a nechajú sa ľudia – firmy – občianske združenia, nech z nich vyťažia maximum informácií – inovácií – inovačných postupov.

V Bratislave sa začína so zdieľaním. Tentokrát však nie bicyklov, či elektrických áut, ale dát. Po vzore európskych metropol aj Hlavné mesto SR Bratislava dnes spustilo svoj nový portál určený na zdieľanie otvorených dát širokej, aj odbornej verejnosti (https://opendata.bratislava.sk/). Z hľadiska obsahu a rozsahu ide z pohľadu samospráv o jedinečný portál svojho druhu na Slovensku. Už v čase spustenia je avizovaných približne 370 datasetov tvoriacich 522 zdrojov údajov v strojovo spracovateľných formátoch, tak aby ich čítanie a spracovanie bolo umožnené čo najväčšiemu počtu záujemcov. Nadšenci priestorových údajov si tiež prídu na svoje.

Portál sa člení podľa vecných oblastí na 12 kategórií, v rámci ktorých sú zdieľané nie len dáta zbierané a tvorené hlavným mestom a mestskými organizáciami, ale predovšetkým údaje o Bratislave tvorené orgánmi verejnej moci a tretími stranami. Ako príklad môžeme uviesť dáta Mestskej polície Bratislava o priestupkoch, priebežne aktualizované dáta z Registra adries, dáta o pohybe turistov či domácich z wifi-hotspotov lokalizovaných v Starom Meste, dáta Dopravného podniku Bratislava a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, agregované údaje Štatistického úradu o počte obyvateľov podľa rôznych členení či priestorové informácie z technickej mapy mesta, na ktorej môžete prezrieť technické zázemie v okolí Vášho bydliska.

Za nás by sme upozornili na dáta z prostredia mestskej polície, ktoré obsahujú priestupky lokalizované priestorom a časom, t. j. bratislavskou ulicou, dátumom a časom. Takto sa jednoducho dajú spraviť nielen prehľady o rôznych lokalitách a priestupkoch, ale aj obdobiach a časoch, kedy sú aké druhy udalosti mestskou políciou riešené. Zdá sa Vám to málo? Tak k týmto dátam pripojte informácie o adresných bodoch z registra adries či počte obyvateľov v základných sídelných jednotkách alebo rastroch 1 km x 1 km a máte oveľa komplexnejšiu a analyticky zaujímavejšiu informáciu. A to sme len na začiatku….

Takto zdieľané dáta umožnia nielen študentom či výskumníkom poskytovať zaujímavé pohľady na mesto a jeho aspekty, ale aj podporia inovácie, či pozitívne stimuly v zmysle zapojenie širokej verejnosti a neziskového sektora do projektov s cieľom zlepšovania života v meste.

Obsah portálu má byť pravidelne aktualizovaný a rozširovaný o nové dátové sety, či mapové vrstvy vo voľných, strojovo spracovateľných a čitateľných formátoch. Časom sa očakáva aj API rozhranie, či vizualizácia dátových setov priamo na portáli. Pre jednoduchšie vyhľadávanie na portáli je k dispozícií vyhľadávanie datasetov prostredníctvom tagov.

Portál otvorených dát Bratislavy je krokom vpred k lepšej samospráve a zapojeniu občianskej spoločnosti do vecí verejných. Ak práve ty hľadáš dáta o Bratislave, na portáli otvorených dát ich nájdeš na jednom mieste. V Európe aj vo svete portály otvorených dát nie sú žiadnou novinkou. V Spojených štátoch je lídrom Los Angeles a New York City, v Európe sú to Londýn a Barcelona a na Slovensku sa ním určite stáva Bratislava.

Nie len mestu, ale aj životu v ňom svitá na lepšie časy, pretože rozhodovanie založené na dátach je posunom k lepšiemu v každom smere.

Teraz najčítanejšie

Inštitút dátových politík

Inštitút dátových politík (IDP) je nezávislý analytický inštitút, ktorého cieľom je na základe dát poskytovať objektívne informácie a odporúčania. Blogy a komentáre prezentujú názory autorov a Inštitútu dátových politík (IDP), ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne názory ich zamestnávateľov.