Denník N

Harabinizmus v nás: Omyl nemôže byť klamstvo a klamstvo nemôže byť omyl

Zamyslenie sa nad dojmami a pojmami.

Aby sme správne vedeli pracovať s textom a čítať ho s porozumením, je v prvom rade nevyhnutné poznať význam slov vyskytujúcich sa v danom texte. Pred krátkym zamyslením sa nad neúmyselným omylom a zámerným klamstvom si preto prečítajme tento výklad z Krátkeho slovníka slovenského jazyka:

mýliť sa – nevedome robiť chyby, nesprávne činy alebo úsudky
klamať – vedome hovoriť nepravdu
citovať  – uvádzať, uviesť (ako) citát: citovať výrok niekoho
parafrázovať / parafráza – voľne spracúvať / voľné tlmočenie cudzích myšlienok
ovplyvňovať – zanechať vplyv, zapôsobiť: ovplyvniť verejnosť
úplatkár – kto berie alebo dáva úplatky, kto podpláca
dojem – výsledok pôsobenia vonkajších popudov na zmysly, na myseľ
pojem – forma myslenia odrážajúca podstatné vlastnosti predmetov, javov objektívnej skutočnosti

PRÍPAD A:

Keď niekto parafrázuje výrok druhej osoby, pri ktorej nadobudol dojem, že jej konanie sa nedá nazvať inak ako ovplyvňovanie (ovplyvňovanie je pritom bežná vec aj pri medziľudskej komunikácii), môžeme jeho konanie nazvať klamstvo?

Možnosti:

Ak dôjde pri parafrázovaní k nesprávnemu úsudku, či pochopeniu druhej osoby, ide o omyl.

Ak sa pri parafrázovaní vedome vysloví nepravda, ide o klamstvo.

PRÍPAD B:

Keď niekto nazve parafrázovanie druhej osoby, pri ktorej nadobudol dojem, že cudzie myšlienky zámerne pozmenila, klamaním, pričom to nijako nedokázal, môžeme jeho konanie nazvať omyl?

Možnosti:

A dôjde pri nazvaní konania druhej osoby k nesprávnemu úsudku, či pochopeniu konania osoby, ide o omyl.

Ak sa pri nazvaní konania druhej vedome vysloví nepravda, ide o klamstvo.

———————————————————-

„K čomu ten článok bol dobrý? Komu prospel? Spŕška nezmyslov, klamstiev…“

Citát vyjadrenia istej osoby na autora istého blogu, ktorým sa ho dotkol, no z ničoho ho priamo neobviňoval, ani ho nejak priamo netituloval

———————————————————-

Čo je teda hrošie?
PRÍPAD A alebo PRÍPAD B?

Vysloviť sa na niečiu adresu, že ústne ovplyvňuje (no priamo ho neoznačiť napr. za úplatkára), pričom môže ísť o omyl a vedome neovplyvňoval?

ALEBO

Vysloviť sa na niečiu adresu, že je klamár (no nemať k tomu žiadny dôkaz), pričom môže ísť o omyl a vedome neklamal?

Záver je jasný:

OMYL NEMÔŽE BYŤ KLAMSTVO A KLAMSTVO NEMÔŽE BYŤ OMYL

Neprebúdzajme v nás „harabinizmus“ a citlivo vážme preto slová, ktoré vyslovujeme verejne, a rozlišujme pritom medzi skutočným omylom (či neznalosťou) a skutočným klamstvom. Ak to však niekto nedokáže, súkromne si o ňom môžeme myslieť svoje, no nebudeme to vyťahovať na verejnosť, lebo v konečnom dôsledku môže ísť naozaj o omyl. LEBO TAKTO JE TO SLUŠNÉ…

———————————————————-

„už aj len virtuálne útoky, úskoky a lži dokážu napáchať nevratné škody, zvlášť, keď ich vykonáva skupina slepo presvedčená o svojej pravde“

Radovan Bránik

———————————————————-

Teraz najčítanejšie

Miroslav Benian

Narodil som sa a 18 rokov žil na sídlisku Medvedzie na Orave. Po ukončení vysokoškolského štúdia a krátkom pracovnom pôsobení v Trnave som sa opäť vrátil na Oravu do Lokce. Vyštudoval som jadrovú energetiku, ale už viac ako 10 rokov sa živím ako prekladať technických textov. Som ženatý, mám tri dcéry, chovám jednu mačku, jedného psa a päť sliepok. Som spoluzakladateľ a predseda občianskeho združenia Beskydy bez hraníc, o.z., spoluzakladateľ občianskej iniciatívy Lokca budúcnosti a bol som jeden z organizátorov zhromaždení za Slušné Slovensko v Námestove. V rokoch 2018 - 2020 som bol nezávislým poslanom obecného zastupiteľstva v Lokci.