Denník N

(Ne)závislosť sudcov

Kto postráži strážcov?
Je schopný súdny systém rozhodovať spravodlivo a nezávisle?
Ako obnoviť dôveru v súdnictvo

Udalosti posledných dní nám ukázali skutočný obraz o časti justície, ktorá rozhodovala nie na základe zákona a práva, ale uprednostňovala iné záujmy. Či išlo o záujmy oligarchov, osobný prospech, kariérny postup je v tejto chvíli nepodstatné. Dôležité je zistenie, že časť sudcov je ovplyvniteľná a nemá (ani) osobnostné alebo (ani) odborné predpoklady na výkon sudcovskej činnosti.

A nezáleží na tom, či ide o súdny spor voči „mafiánom“ rádovo v miliónoch €  alebo spor o zaplatenie 700€.

Základným predpokladom právneho štátu je vymožiteľnosti práva v primeranom čase, ktoré zabezpečujú nezávislé a spravodlivé súdy. Výkon nezávislého súdnictva vedia zabezpečiť sudcovia, ktorí rozhodujú v zmysle zákona a podľa svojho svedomia a vedomia a nedajú sa ovplyvniť oligarchami, politikmi, médiami, predsedom súdu, rozhodovacou praxou „sudcu z Prešova“, pochybnými združeniami na ochranu práv a inými osobami.

V praxi sa stretávame s rozhodnutiami sudcov, v ktorých sudca :

  • pristupuje nezodpovedne k výkonu sudcovskej činnosti (umožní prepustenie mafiánov na slobodu),
  • prizná neprimerané plnenie (napr. na základe vyfabulovanej zmenky) alebo
  • zvýhodňuje jednu stranu sporu na úkor druhej ( zamietnutie žaloby voči spotrebiteľovi, ktorý vyčerpal úver a uhradil len 2 splátky).
  • rozhodne v rozpore s judikatúrou
  • spôsobuje súdne prieťahy
  • vydáva „ľubivé“ rozhodnutia namiesto spravodlivých

V súvislosti s vyššie uvedenými rozhodnutiami sudcov je namieste otázka „kto postráži strážcov?

Vieme, že hádzať všetkých sudcov do jedného vreca je nesprávne a dúfajme, že väčšina sudcov pristupuje k plneniu svojich povinností svedomito a zodpovedne.   Dovolíme si vyzdvihnúť  prácu  nezávislých sudcov, najmä z posledných období, pri „citlivých kauzách“, resp. kauzách, ktoré majú dopad na osudy ľudí, na celú spoločnosť, a ktorí vedia vyjadriť a obhájiť svoj názor. Ak sa ale má tento trend posilniť a súdy si majú získať vyššiu dôveru verejnosti, nepôjde to bez sebavedomých, spravodlivých a odborných rozhodnutí každého jedného sudcu. S tým musí byť spojená dostatočná, účinná a promptná kontrola zo strany sudcovských stavovských organizácii a kontrolných orgánov (Ministerstvo spravodlivosti SR).

Apelujem týmto na sudcov: Buďte strážcami spravodlivosti a zákonnosti, nepodliehajte tlakom oligarchov, politikov, médii, občianskych združení, iných sudcov.

Teraz najčítanejšie