Denník N

Kto sú nepolitickí experti strany Za ľudí pre školstvo a vedu?

Najväčším bohatstvom krajiny sú jej ľudia. Platí to aj pre politické strany. Ich programy nikdy nebudú lepšie ako ľudia, ktorí na nich pracovali.

Rád by som predstavil niekoľko odborníkov, ktorí sa ako nepolitickí experti strany Za ľudí podieľali na príprave a pripomienkovaní nášho programu. Väčšina z nás je voči politike a politikom obozretná. Uvedomujeme si však, že ak chceme vzdelávaniu na Slovensku reálne pomôcť, bez politiky to nepôjde.

Program pomáhali pripravovať aj ďalší ľudia a organizácie. Špeciálne som vďačný iniciatíve To dá rozum, ktorá nám (rovnako ako iným stranám, ktoré o to požiadali) program odborne spripomienkovala. Dnes oficiálne predstavili výsledky ich dlho očakávaného výskumu. Náš program s týmito zisteniami už pracuje a reaguje na ne.

Veriaci, neveriaci, liberálni, konzervatívni, napravo aj naľavo …s vlasmi aj bez, všetci veríme, že Slovensko bude len tak úspešná krajina, aké bude mať školstvo. Náš najcennejší vývozný artikel nesmú byť autá, ale naše myšlienky. Našim najväčším bohatstvom totiž nie je priemysel, ale ľudia.

 

Vladimír Burjan. V minulosti bol učiteľom matematiky na gymnáziu, dlhoročným riaditeľom spoločnosti EXAM testing, externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. V súčasnosti je šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA a organizátorom konferencií Cesty k dobrej škole a EDUMETRIA.

Prečo Za ľudí? Stranu Za ľudí tvoria ľudia, ktorých aktivity dlhšie sledujem a obdivujem a ktorí majú moju maximálnu dôveru. Sú pre mňa zárukou, že by ako vládni politici robili tie správne veci a že by dokázali Slovensko posúvať tým správnym smerom. Som im vďačný za ich odvahu a ochotu ísť do politiky a bolo mi cťou im aspoň trochu v tomto úsilí pomôcť.

 

Daniel Bútora. Pracuje ako lektor a kouč v oblasti leadershipu a riadenia projektov. Je riaditeľom Združenia škôl C.S.Lewisa a členom Správnej rady Teach for Sovakia. V roku 2018 založil program Akadémia riaditeľov, zameraný na rozvoj leadershipu a manažérskych zručností vedúcich pracovníkov škôl. Bol jedným zo študentských lídrov v novembri 1989, neskôr redaktorom a potom riaditeľom slovenského oddelenia Rádia Slobodná Európa.

Prečo Za ľudí? Zmeny k lepšiemu sa dejú nielen cez programy, ale aj cez ľudí s príbehom, s víziou a s postojmi, ktoré niekde osvedčili. Ľudia na Slovensku – učitelia, rodičia a mnohí ďalší – potrebujú nádej, že sa viac presadí slušnosť a odbornosť. Potrebujeme ľudí, ktorí dokážu viesť a spájať. Takých ľudí si vážim a s takými budem rád spolupracovať – preto Za ľudí.

 

Anna Chlupíková. Získala titul PaedDr. V školstve pracuje 36. rok, z toho 20 rokov na pozícii riaditeľky štátnej Základnej školy v Novákoch. Momentálne pracuje ako riaditeľka Súkromnej základnej školy FELIX. Je členkou správnej rady Teach for Slovakia, členkou správnej rady EDUMA, členkou manažmentu Slovenskej komory učiteľov. Svojimi príspevkami prispieva do mnohých odborných časopisov týkajúcich sa vzdelávania a vystupuje na konferenciách s tematikou školstva.

Prečo Za ľudí? Program strany Za ľudí som pomáhala tvoriť z presvedčenia, že tím, ktorý sa vytvoril na jeho konštituovaní, je dostatočne erudovaný, aby priniesol podnetné myšlienky zmeny v oblasti školstva. Verím v možnosť zmeny. Avšak len vtedy, ak nebudeme ľahostajní a priložíme ruku k dielu. Počúvať ľudí z praxe v kombinácii s názormi odborníkov školstva istotne prinesie zlepšenie výsledkov vo vzdelávaní na Slovensku. Tím strany Za ľudí má k tomu všetky predpoklady.

 

Fedor Gömöry. Vedecký pracovník na Elektrotechnickom ústave Slovenskej akadémie vied, pracuje v oblasti výskumu nových materiálov pre elektrotechniku – supravodičov. Je podpredsedom Učenej spoločnosti Slovenska, v minulosti podpredseda a vedecký sekretár SAV. Člen organizačných alebo programových výborov medzinárodných konferencií Magnet Technology, Applied Superconductivity Conference, člen riadiaceho výboru European Society for Applied Superconductivity. Ocenenie od IEEE Council of Superconductivity za najlepšiu publikáciu v oblasti aplikácií supravodivosti za rok 2014 Van Duzerovou cenou, Vedec roka SR 2014.

Prečo Za ľudí? V rámci Učenej spoločnosti Slovenska som koordinátorom pracovnej skupiny pre štátnu vednú politiku. Prispel som k spracovaniu Vízie pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko a cítim povinnosť presviedčať politikov, že sa oplatí realizovať myšlienky, ktoré sú v nej  sformulované. 

 

Martin Kanovský. Profesor sociálnej antropológie na Univerzite Komenského. Zakladateľ Slovenskej asociácie sociálnej antropológie, člen Európskej asociácie sociálne antropológie a Medzinárodnej únie antropologických a etnologických vied. Vedie jediný špičkový tím v sociálnych vedách určený Akreditačnou komisiou, je členom Rady Agentúry pre podporu vedy a výskumu pre sociálne vedy.

Prečo Za ľudí? Myslím si, že je najvyšší čas, aby slovenské vzdelávanie, veda a výskum získali skutočnú politickú a finančnú prioritu. Som presvedčený, že strana Za ľudí chápe potreby a priority v tejto téme veľmi seriózne a bude kľúčovým aktérom pri ich presadzovaní.

 

Anežka Karľa. Absolventka Teach for Slovakia s expertízou vo vzdelávaní študentov z marginalizovaného prostredia. Spoluzakladala #somtu. Aktuálne je na materskej dovolenke a pôsobí ako lektorka Growth Mindset v rámci Akadémie riaditeľov.

Prečo Za ľudí? Pretože verím, že školstvo bude pre túto stranu jednou z priorít a spolu ponúkneme zmeny, ktoré zabezpečia, aby každé dieťa malo vzdelanie, ktoré mu dá šancu v živote uspieť – osobitne deťom, ktorým môže vzdelanie pomôcť sa dostať z kruhu chudoby.

 

Martin Kríž. Vyštudoval učiteľstvo dejepisu a občianskej náuky, vyučoval na základných a stredných školách v piatich krajoch SR, od roku 2005 sa podieľal na viacerých projektoch zameraných na zlepšenie vzdelávania, predovšetkým v oblasti tvorby kurikula a vzdelávania učiteľov. Venuje sa aktívne aj projektom zameraným na občianske vzdelávanie, predovšetkým s dôrazom na ochranu základných ľudských práv a podporu právneho štátu. Pôsobil aj ako námestník riaditeľky v Štátnom pedagogickom ústave.

Prečo Za ľudí? Ponuku podieľať sa na tvorbe programu strany Za ľudí som prijal preto, lebo si vážim ľudí, ktorí stranu zakladajú. Mám predstavu o tom, ako pomôcť vzdelávaniu na Slovensku. Som presvedčený, že tú skutočnú reformu školstva minister nemôže ani nariadiť, ani spôsobiť – môže ju len umožniť a podporiť. Potrebujeme politickú stranu, ktorá si tento pokorný postoj osvojí a nebude sľubovať, čo nemôže splniť.

 

Branislav Pupala. Profesor pedagogiky na Trnavskej univerzite a pracovník Centra pedagogického výskumu SAV. V školstve a vzdelávaní pôsobí viac ako 30 rokov, takmer na všetkých pozíciách – ako učiteľ základnej i strednej školy, metodik, výskumný pracovník, univerzitný učiteľ, národný i medzinárodný expert pre oblasť vzdelávania. Pracuje v oblasti porovnávacej medzinárodnej pedagogiky, preto časť svojej profesijnej kariéry strávil i v mnohých krajinách mimo Európy.

Prečo Za ľudí? Do spolupráce so stranou Za ľudí ho pritiahlo presvedčenie, že nastal čas, kedy cez slušnú politiku a dobré politické zázemie dokáže dlhodobo akumulované a systematické poznatky a skúsenosti reálne premeniť na dômyselnú akčnú zmenu slovenského vzdelávacieho systému, najmä v oblasti zásadného reštartu národnej kurikulárnej politiky a fungovania regionálneho školstva.

 

Roman Veverka. V školstve pôsobí od roku 2014, kedy začal učiť na základnej škole v Poprade. Od roku 2016 pôsobí ako mentor v programe Teach for Slovakia a zastrešuje partnerstvá so školami, na ktorých program funguje.

Prečo Za ľudí? Som odhodlaný pomôcť strane Za ľudí, lebo v nej vidím ľudí, ktorým dôverujem a verím, že im záleží na lepšom Slovensku a lepšom vzdelaní pre každé dieťa v tejto krajine. Som presvedčený, že strana dala dokopy vynikajúcich odborníkov v oblasti školstva, ktoré mi obzvlášť leží na srdci, a preto som pripravený sa zapojiť aj ja.

 

Moje meno je Michal Kovács. Krátku informáciu o mne nájdete v profile blogu a je mi veľkou cťou, že môžem viesť tento tím. Náš program nájdete tu a o našich plánoch vo vzdelávaní a vo vede budem písať aj v blogoch a na sociálnych sieťach.

Teraz najčítanejšie

Michal Kovács

Som odborným garantom programu Školstvo a Veda strany ZA ĽUDÍ. Pôsobil som vo vzdelávaní a komunikácii, pracoval som v manažmente medzinárodnej korporácie, neziskových organizácií a verejnej vysokej školy.