Denník N

Starosta Hrčka a osobné údaje detí v škôlkach – po vzore čínskych súdruhov

Zistenia Ůradu na ochranu osobných údajov sú jasné – podmieňovať nižší poplatok za miesta v materských školách výmenou za poskytnutie osobných údajov, je v rozpore so zákonom. Starosta Petržalky sa však rozhodol pre „čínsky model“

Ešte počas jarných mesiacov, sa starostovi Hrčkovi svojou aroganciou a babráctvom podarilo rozpútať vojnu s riaditeľkami a so združeniami rodičov pri materských školách. Jedným z dôvodov, bola aj jeho posadnutosť disponovať citlivými osobnými údajmi detí v materských školách a ich zákonných zástupcov, vysoko nad rámec zákona.

Táto obsesia dátami sa prenáša aj do poplatku pre deti v materských školách. Za pobyt v materskej škole v zmysle predmetného VZN, samospráva účtuje deťom s trvalým pobytom v Petržalke 30 EUR. Vedenie Petržalky však výšku poplatku podmieňuje práve poskytnutím citlivých osobných údajov…Tlačivo je na stránke mestskej časti https://www.petrzalka.sk/2019-09-09-rodicia-dietata-v-ms-s-trvalym-pobytom-vyplnte-suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov/

Rodičia detí, ktorí tieto údaje neboli ochotní poskytnúť, sa obrátil na Úrad na ochranu osobných údajov. Jeho zistenia sú jednoznačné. V skratke, s citlivými osobnými údajmi v prípade materských škôl, môžu disponovať LEN ich riaditeľky a to v prípadoch vymedzených zákonom. Požadovať tieto údaje od rodičov ako podmienku pre pobyt dieťaťa v MŠ, je z pohľadu zistení úradu v rozpore so zákonom.

Slušne a vecne som túto vec otvoril na rokovaní zastupiteľstva. Poukázal som na to, že dnes, v dobe GDPR a neustále sa sprísňujúcej legislatívy (ktorá reflektuje aj na časté zneužitia osobných údajov), by sme si aj my ako samospráva mali dávať pozor na dodržiavanie zákonov. Hrčka v reakcii začal argumentovať tým že „ak niekto nemá záujem mať benefit Petržalčana, je to na jeho slobodnom, dobrovoľnom rozhodnutí“. Inými slovami, starosta Petržalky je pripravený odoprieť zľavnený poplatok pre deti s trvalým pobytom, pokiaľ rodičia detí neprijmú jeho hru s osobnými údajmi, ktorá nemá žiadnu oporu v zákone.

Ide o neprijateľný zásah do súkromia detí a ich rodičov ktoré by mala mestská časť okamžite zrušiť. V ďalšom príspevku diskusie, použil starosta nasledovné, prinajlepšom dosť úbohé prirovnanie: „Keď si vlastník budovy žiada aby ste sa legitimovali občianskym preukazom (..) a vy neukážete občiansky preukaz a vlastník vás do tej budovy nevpustí“. Nuž, pán Hrčka by si možno mal uvedomiť že „vstup do budovy“ a navštevovanie materskej školy sú dosť odlišné veci, navyše on nie je žiadny „vlastník“, ale starosta, ktorý nesie zodpovednosť na úseku preprmárneho vzdelávania.“ Podmieňovať zľavnený poplatok na svojvôli  a predstavách jedného človeka je nebezpečný precedens (zlé jazyky by celú prax mohli označiť ako vydieranie).

Ochrana súkromia a intimity má vo vyspelej Európe najvyššiu prioritu ale to starostu Petržalky asi nezaujíma. Starosta Hrčka by sa cítil oveľa komfortnejšie v totalitnej Číne. Komunistická krajina zaviedla sústavný monitoring ľudí, na základe ktorého sa im zvyšuje alebo znižuje tzv. „sociálny kredit“. V prípade správania, ktoré čínski súdruhovia vyhodnotia ako nevhodné, sa im kredit zoseká, čo môže napríklad ohroziť šance ich detí dostať sa na školu. Preto dúfam, že vedenie mestskej časti bezodkladne zruší túto drakonickú a protizákonnú prax, ak nechceme nasledovať „čínsky model“.

V opačnom prípade mám návrh. Pre všetky deti, rodičov, obyvateľov Petržalky, ale napokon aj pre samotného starostu by  nebolo zlé, keby sa vybral do Čínskej ľudovej republiky na výlet, kde by čerpal ďalšiu inšpiráciu a nápady. Na výlet s jednosmernou letenkou…

Teraz najčítanejšie